Meny

BETONG

Store fordeler ved vinterstøp: – Helt genialt

BetonmastHæhre Anlegg AS bruker HeatWorks væskebårne teknologi til betongarbeid i flere av sine prosjekter – med svært god erfaring. Ved 5+ grader er det regler for herdetiltak ved betongarbeid. Det er ønskelig, og et stort fokus i bransjen, at det blir større aksept for å legge rør i betongen. Dette for å kunne gjøre herdetiltak…

Read More

Betongtavle-finalister med stor samfunnsnytte

To av finalistprosjektene til årets Betongtavle er Sarvsfossen dam og Hallevannet bru. Begge prosjektene har stor samfunnsnytte og -betydning, og benytter betong på en forbilledlig måte. Jernbanestrekningen mellom Larvik og Porsgrunn har i årevis vært en flaskehals i jernbanenettet. Traseen er fra 1881 og med alle sine svinger har den bidratt til lang reisetid mellom…

Read More

Testet bruk av maskinsand til betong i fullskala

– Resultatene er bedre enn forventet, sier Tore Saltermark i Franzefoss. Mange pukkverk har overskudd av fine fraksjoner som maskinsand og subbus, noe som skaper ubalanse med tanke på produksjon og hva markedet og kundene etterspør. I samarbeid med blant annet Norbetong og Unicon har Franzefoss derfor i en lengre periode undersøkt om mer av…

Read More

Gode resultater med avansert ultralyd

Nye metoder innen NDT gjør det mulig å inspisere betongstrukturer med langt større presisjon enn tidligere. Skader og armering inne i betong er vanskelig å oppdage, men Bjørnar Meland, avdelingsleder for NDT og løftesikkerhet hos Kiwa kan fortelle at teknologien gjør framskritt også på dette området. A1040 MIRA er et bærbart håndholdt ultralydapparat med flere…

Read More

Hvordan bygge veger med mindre klimagassutslipp fra betong?

En ny rapport viser hvordan utslippene kan reduseres når en planlegger, prosjekterer og bygger betongkonstruksjoner. Betong og stål står for 2/3 av klimagassutslippene fra veganlegg. I 2016 brukte Vegvesenet om lag 500.000 kubikk betong. Statens vegvesen har et mål om å redusere utslippet av klimagasser fra bygging av infrastruktur med 40 prosent innen 2030. Mye…

Read More

Samler sine betongvirksomheter i et felleseid selskap

Ølen Betong Gruppen AS (ØB) og KB Gruppen Kongsvinger AS (KB) vil ha 50 % eierandel hver i det nye eier selskapet som får navnet Nordic Concrete Group AS (NCG). Gruppen vil bestå av flere hel- og deleide selskaper. Begge selskapene er solide produsenter med lang erfaring og god kjennskap til bransjen. Selskapene som slår…

Read More

SINTEF og NTNU løfter fram bærekraftig betong

Samarbeidsprosjektet EnDurCon skal skape gode rammer for bærekraftig bygging av betongkonstruksjoner. Tradisjonelt har betongens bærekraft blitt målt i megapascal [MPa], og forskningen har stadig strebet etter å få denne verdien så høy som overhodet mulig. Nå er det imidlertid andre betydninger av ordet bærekraft som er i fokus, og det er på tide at betongbransjen…

Read More