Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Bransjekommentar » Samferdsel med samspill i fokus
Samferdsel med samspill i fokus
Reza Shojaei

Samferdsel med samspill i fokus

PUBLISERT: 08.januar.2020

De fleste av Norges 1100 veitunneler har ikke rensesystemer for skittent vaskevann. – Sammen med vaskevannet går store mengder miljø- gifter, tungmetaller og mikroplast rett ut i naturen, forteller forsker Sondre Meland. Er det nok bevissthet rundt de alvorlige konsekvensene av denne typen utslipp? En prisvinnende ny BIM-innsynsmodell skal gjøre innkjøringen til den digitale fremtiden lettere for bygg og anlegg. Vi har sett nærmere på verktøyet som skal hjelpe næringen til å bli mer datadrevet.

Denne vinteren åpner Ryfast; Eiganes-, Hundvåg- og Ryfylketunnelen. Det kompliserte prosjektet vekker oppsikt internasjonalt. – Vi har hatt folk fra hele verden her, for å se hva vi gjør – og hvordan, forteller prosjektlederen. I oktober ble E16 mellom Bagn og Bjørgo offisielt åpnet, ti måneder tidligere enn planlagt. Den nye veien i Valdres er det første CEEQUAL-sertifiserte vei- prosjektet i Norge. Vi har sett nærmere på det første infrastrukturprosjektet i Norge, hvor det har blitt tatt i bruk Integrert Prosjekt- leveranse (IPL) som samarbeidsmodell. En ny hybrid frontlaster som gjør anleggsarbeid mer miljøvennlig og mer effektivt har blitt utviklet.

Bli bedre kjent med frontlasteren som ikke er kun tiltenkt vei- og jernbanetunneler. Vi har snakket med Samferdsels- minister Jon Georg Dale. Hva er avgjørende for en velfungerende samferdsel? – Den største utfordringen for norsk samferdsel i dag er at vi fortsatt har altfor dårlig veistandard i mange deler av landet, mener Dale. Dette og mange flere spennende saker har blitt belyst i denne utgivelsen. Vi håper at denne utgivelsen vil bidra til økt kunnskap, debatt og forsterket interesse rundt viktige temaer. God lesing!