Den Nasjonale Vegsikringskonferasen 2021

Det er behov for en møteplass på tvers av rådgivere, produsenter, entreprenører, byggherrer, sentrale-og lokale politikere og trafikk-og bilorganisasjoner silk at vi sammen kan løfte trafikksikkerheten videre mot målet i nullvisjonen. TSF har derfor som målsetning at våre konferanse skal bli en viktig møteplass for alle som brenner for trafikksikkerhet og trygge trafikkmiljø spesielt.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur