Fjordvegen Riksveg 13 – Årskonferansen 2024

⬤ Sted: Scandic Flesland Airport
⬤ Arrangør: Foreninga Fjordvegen Riksveg 13
⬤ Dato: 04.03.202404.03.2024

Trygge vegar for liv og helse - blir behovet dekt av ny NTP?
Rassikring og utbetring av kvardagsvegar som riksveg 13

Fotokredit: Steinar F. Sigurdsson 

Fjordvegen Riksveg 13 ønsker med årskonferansen 2024 å få fram nye fakta og gode argument for større satsing i neste NTP på liv, helse og samfunnssikkerhet gjennom rassikring generelt og for riksveg 13 spesielt.
Det faglige grunnlaget omkring økt klimafare forteller tydelig hvorfor det er smart å få opp tempoet på rassikring av vegnettet, det blir dyrere å vente!
Vi inviterer til åpen konferanse med en faglig del og en politisk del med debatt denne våren når NTP 2025-36 skal ferdigbehandles.
Alle interesserte kan høre innlegg og stille spørsmål til fagfolk fra vegvesenet og Nye veier, fra forskingsmiljø og ikke minst politikere både frå regjeringsapparatet, Storting og fylkene Vestland og Rogaland.

Årskonferansen er blitt en møteplass på tvers av geografi, fag, politikk, organisasjoner og leverandører. Sammen kan vi løfte temaet trygg veg gjennom rassikring.

Konferanseavgift, medlemspris. Påmeldingsfrist 21.2.24

Meld på