Fjordvegen Rute 13 - Årskonferansen 2023

⬤ Sted: Quality Hotel Sogndal
⬤ Arrangør: I/S Fjordvegen Rute 13
⬤ Dato: 16.04.202317.04.2023

Mandag 17 april arrangerer Fjordvegen Rute 13 Årskonferansen i Sogndal med overskifta

NTP SOM REISKAP FOR KVA?

Fagleg fokus på rassikring og standardheving  – men kva blir politisk prioritert?

Nasjonal transportplan og vestlandets distriktsveier med dårlig standard og mange ras hele året er i fokus på konferansen, både faglig og politisk.
Ny forsking rundt klimafare, samferdsel og samfunnssikkerhet der bl.a. riksveg 13 er case vil bli presentert. Det vil bli drøftet hvor dyrt det er å vente med tiltak, og hvordan ny kunnskap får plass i grunnlaget til NTP 2025-2036. Næringslivet sine behov for forutsigbare åpne veier med god nok framkommelighet er essensielt for utvikling av hele landets infrastruktur, og riksveg 13 og andre distriksveier skriker etter utbedring ig rassikring.
Riksveg 13 fra Stavanger til Sogndal sin plass i forslaget til  nasjonal transportplan 2025-36 vil bli presentert fra både Statens vegvesen og Nye veier AS, og så debattert med statssekretær, Stortingsprepresentanter og fylkespolitikere. NAF og Nasjonal Rassikringsgruppe vil dele sine syn på status for distriksveiene og hva som må være strakstiltak, også i forhold til Stortingsvedtak.

Konferansen er åpen for alle, og er blitt den naturlige møteplassen på tvers av fylkesgrenser, nærings- og fagmiljø for nettverksbygging, faglig påfyll og debatt rundt samferdsel og utvikling for indre vestlandet.
Konferansen starter med sosialt program søndag kveld, med selve konferansen er mandag 17.4. kl 10.30 – 15.30.
Fjordvegen Rute 13 som arrangør er et medlemsstyrt interesseselskap for utvikling av riksveg 13 fra Stavanger i Rogaland til Sogndal i Vestland.

Programmet oppdateres fortløpende!

Meld på