InfraPlan 2020

Tekna samler konferansene Infrastrukturdagene og Plan til InfraPlan! 3.-4. juni 2020, Scandic hotel Norge, Bergen

Det å planlegge by- og tettstedsutvikling er en altomfattende oppgave med mange aktører og komplekse problemstillinger, som påvirker samfunnet i generasjoner. Tekna samler derfor plan og infrastrukturmiljøene for å fremme og forsterke samhandling.

  • Fagmiljøene har pekt på behovet for bedre samordning for å ivareta helhetlig by- og tettstedutvikling.
  • Fremtidens infrastrukturprosjekter vil kreve større grad av koordinering fra planlegging, utvikling, gjennomføring, vedlikehold og oppgradering.

Hvordan innleder man et samarbeid som kan utvikle seg til reell samhandling?

Hva er styrende for hvordan man skal innrette seg?

Med utgangspunkt i egne behov kan man kartlegge hvem man er avhengig av for å fullføre sitt prosjekt. Det kan være optimalt for den enkelte, men ikke nødvendigvis om man ser sitt prosjekt inn i en helhetlig by eller tettstedsutvikling. Konferansen har som mål å gi deg noen av de gode svarene.

Litt av hva programmet vil omhandle:

Langsomme mennesker i en rask virkelighet

  • Om hvordan vi finner vår analoge plass i en teknologisk og digital verden

Dr. Henrik Syse Research Professor, Peace Research Institute

Smarte Gator i en helhetlig byutvikling

  • Konflikt vei

Alexander Ståhle, KTH School of Architecture

Byvandring fra Hotell Norge til Akvariet på Nordnes

Vi får på veien med oss ulike prosjekter som

Bossug i Bergen, hvordan ser det ut, hvordan fungere det, a Terje Strøm, Daglig leder, BIR Nett AS

  • Utbyggingen i Dokken

Treretters middag på Akvariet, med Kåseri om byplanlegging og infrastruktur i 950 år v/Hans-Jacob Roald, arkitekt og dosent ved HVL

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur