Meny

INTERCITY

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet.

Read More

– Det er avgjørende viktig å tenke helhet

Mandag 26.november ble den offisielle byggestarten for dobbeltsporet fra Venjar på Gardermobanen til Eidsvoll Nord på Dovrebanen markert. – Det er avgjørende viktig å tenke helhet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale ved anleggsstarten. – Derfor bygger vi nå først ut hele indre intercitynettet, deretter ytre intercity. Da Gardermobanen åpnet i 1998, var banen utstyrt med…

Read More

Klar-ferdig-byggestart av InterCity gjennom Eidsvoll

Med et «Klar – ferdig – arbeid» ga Samferdselsminister Jon Georg Dale sitt klarsignal til at byggingen av nytt InterCity-dobbeltspor gjennom Eidsvoll kan gå i gang. Norsk jernbane er inne i en historisk tid med en storstilt utbygging av dobbeltsporet jernbane i det sentrale østlandsområdet. Bo- og arbeidsmarkedsregioner bygges tettere sammen, mobiliteten til folk øker…

Read More

Intercityprosjekt med sårbar natur i fokus

Omfattende miljøtiltak for å ivareta betydelige arealer matjord og et bevaringsverdig hageanlegg, står sentralt i anleggsprosjektet Carl C. Fon utfører før utbygging av Gardermobanen i Akershus. Fra mai til oktober 2018 er NCCs heleide maskinentreprenør Carl C. Fon i full gang med omfattende anleggsarbeider på Eidsvoll – der avbøtende tiltak for lokal natur og miljø…

Read More

Tre tilbydere videre i konkurransen om bygging av Intercity ved Eidsvoll

Bane NOR inviterer tre entreprenører videre i konkurransen om å bygge dobbeltspor fra Eidsvoll nord til Langset i Eidsvoll, som en del av Intercity-utbyggingen langs Dovrebanen. Entreprenørene som inviteres videre i konkurransen er: JV BetonmastHæhre Anlegg AS – PNC NCC Norge AS Veidekke Entreprenør AS – Vi er veldig godt fornøyde med responsen i markedet…

Read More

InterCity: Planlegging og bygging fortsetter for fullt

Bane NOR har overlevert sitt faglige innspill til Jernbanedirektoratets arbeid med handlingsprogram for jernbanesektoren. Planleggingen og byggingen av InterCity-strekningene fortsetter som tidligere. Jernbanedirektoratet skal ta stilling til Bane NORs innspill og lage et forslag til Handlingsprogram som legges på høring i april. Handlingsprogrammet skal konkretisere innsatsen på jernbane i Nasjonal transportplan 2018-2029. Planleggingsarbeidet og bygging…

Read More

Innspill til jernbanens handlingsprogram: Smartere utbygging og kunden først

Flere togavganger, kortere reisetid og mer kapasitet til å frakte gods med jernbane. Bane NOR setter kunden først og vil prioritere byggingen av indre InterCity. Dette går frem av Bane NORs faglige anbefalinger til Handlingsprogrammet for Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 til Jernbanedirektoratet. Bane NOR vil i perioden redusere byggekostnadene med opp mot ti milliarder kroner…

Read More

De reisende blir vinnerne med Ringeriksbanen og ny E16

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har oversendt forslag til reguleringsplan til Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD). Planen viser i detalj forslag til trasé for ny E16 og Ringeriksbanen. Vi har levert et godt og gjennomarbeidet forslag til reguleringsplan. Dette er en viktig milepæl, og nå ser vi fram til departementets behandling og vurdering av planen, sier…

Read More