Meny

JERNBANE

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet.

Read More

Åpning av Follobanen utsettes ett år

– Vi har ikke klart å hente inn alle forsinkelsene. Selv om vi har fulgt opp anleggsarbeidet i hele 2018 og satt inn flere tiltak for å redusere konsekvensene av de to kontraktshevingene som var nødvendig, har det ikke lykkes å hente inn forsinkelsene.

Read More

Anbefaler trinnvis utbygging av Alnabruterminalen

Jernbanedirektoratet anbefaler en videre utvikling og modernisering av Alnabru godsterminal etter en trinnvis modell. Dermed kan det hentes ut gevinster i form mer rasjonell drift og økt kapasitet etter hvert som trinnene gjennomføres. Når de ulike trinnene er fullført, er terminalen i stand til å håndtere en dobling i godstrafikken.

Read More

En helt ny måte å reise på

– Vi kommer til å få en helt nye måte å reise på. Togreiser i fremtiden kommer til å veldig annerledes fra det vi har vært vant til, og bli mer en opplevelse enn en transportetappe. Jernbanereformen som nå er i ferd med å gjennomføres, er en uendelighet av muligheter.

Read More

Hovedbanen Nord skal utredes

Jernbanedirektoratet skal nå lage en KVU (konseptvalgutredning) for Hovedbanen Nord, det vil si strekningen Lillestrøm – Eidsvoll. Strekningen er allerede i dag erklært overbelastet i deler av døgnet.

Read More