BIM-leder

Sporveien leverer reiser med trikk, T-bane og buss med hovedvekt i Oslo og Viken. Selskapet eier og forvalter også eiendom og infrastruktur for trikk og T-bane. Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser og fraktet 155 millioner passasjerer i 2020. Konsernet har 3700 ansatte og en omsetning på 4,7 milliarder kroner.

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har 360 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Majorstuen i Oslo. I løpet av 2020 ferdigstilte enheten flere store oppgraderingsprosjekter for trikkens traseer, og bidro i flere av de store prosjektene som skal utvide kapasiteten i kollektivtrafikken i Oslo og Viken. Enheten har høy aktivitet og står overfor store og spennende oppgaver som skal gjøre kollektivtilbudet i hovedstadsområdet attraktivt for de reisende. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig.

 

BIM-leder til utbyggingsprosjekter og til utvikling av BIM

Vil du være en del av et sterkt byggherremiljø med dyktige og engasjerte kollegaer, stort mangfold og fokus på kompetansebygging og utvikling? Ønsker du i tillegg jobbe for en grønn, fremtidsrettet arbeidsgiver? Da kan du være den vi ser etter!

Vi ønsker å få deg med på laget som brenner for å følge dine prosjekter i mål, og som ønsker å bidra til å løse samfunnsoppgaven på best mulig måte.

Økende oppdragsmengde gjør at vi nå har flere ledige stillinger, deriblant som prosjekt-/prosjekterings-/byggeleder, kontrollingeniør, dokumentansvarlig, KS-ansvarlig og BIM-leder. Hos oss vil du få jobbe med ulike utbyggingsprosjekter som er viktige for byen vår, og noen av stillingene er knyttet til Majorstuen T-baneknutepunkt.

Ansvar og hovedoppgaver:

Som BIM-leder vil du få fagansvar for BIM strategi og implementering i prosjektet. Du vil også være byggherrens ansvarlig for prosjektets modeller og tilhørende samhandlingsplattformer. I tillegg vil du bistå i å forberede driftsorganisasjonen i «Infrastruktur og prosjekter» til å bruke modellbasert FDV for de prosjektene som ferdigstilles basert på BIM. Vi ser for oss at følgende oppgaver i stillingen:

 • Sette BIM-strategi og lede utviklingsarbeid og måloppnåelse innen denne.
 • Bidra i utvikling av BIM-standarder og krav, prosedyrer for digital samhandling og effektive LEAN-basert arbeidsmetoder.
 • Følge opp rådgivere i prosjekteringsfasen med tanke på BIM og prosjekteringsmetodikk, samt koordinere og kontrollere. prosjekteringsarbeidet i utførelsesfasen.
 • Ansvarlig for opplæring for BIM-verktøy i prosjektet og bistå i driftsorganisasjonen.
 • BIM-teknisk oppfølging og kontroll av prosjekterende sine leveranser. Bistå med kvalitetssikring av modell-leveranser.
 • Ansvarlig for utvikling og implementering av metoder for utarbeidelse av 4D og 5D modeller.
 • Sikre utvikling av Sporveiens kodemanual for modellbasert FDV.

Kvalifikasjoner:

 • Master/sivilingeniør eller bachelor/ingeniør med kompetanse innen et relevant fagområde.
 • Minst 5 års erfaring fra entreprenør/rådgiver eller byggherrevirksomhet som BIM-strateg eller BIM-leder.
 • Erfaring med flere prosjekterings- og samhandlingsverktøy i store og komplekse prosjekter.
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med BIM-faglige strategier, retningslinjer og utviklingsarbeid.
 • Erfaring fra implementering av VDC metodikk er en fordel.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som ønsker å være med på å innføre BIM i fasene prosjektering, bygging og drift i en stor organisasjon og som motiveres av å nå resultater. Du er selvgående og har høy gjennomføringsevne. Som BIM-leder må du være helhetstenkende og god til å prioritere både på kort og lang sikt. Du trives i team, er en god relasjonsbygger og viser god organisasjonsforståelse. Det er viktig at du beholder roen i hektiske situasjoner og er fleksibel og løsningsorientert.

Vi tilbyr:

 • Meningsfull og sentral rolle i et bærekraftig, fremtidsrettet prosjekt.
 • Spennende arbeidsoppgaver, mye ansvar og mulighet til å påvirke egen hverdag.
 • Engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor.
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving.
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.
 • Mulighet for noe hjemmekontor.
 • I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus, fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette.