Bruplanlegger/ bruforvalter Vedlikehold øst 1

Divisjon Drift og vedlikehold har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger inkludert ferjesamband, samt planlegge og gjennomføre mindre utbyggingsprosjekt.

Vedlikeholdsseksjonen har fagansvar for forvaltning av eksisterende bruer samt bistår med planlegging, prosjektering og bygging av nye bruer i område øst som omfatter Innlandet, Oslo og Viken. Forvaltningsansvaret omfatter ca. 1870 eksisterende riksvegbruer. Vi har i dag 12 medarbeidere som dekker alle fagområder tilknyttet brufaget. Vi deltar i hele vegens livsløp fra ide til planlegging, prosjektering, bygging, inspeksjon, drift og vedlikehold. Nå trenger vi å styrke vår kapasitet.

Vi søker en profesjonell samarbeidspartner som sikrer at bruprosjektene i vårt område er fremtidsrettede og at våre leveranser oppnår rett kvalitet i alle prosjektfaser.

Stillingen er lokalisert sammen med våre øvrige brumedarbeidere i Oslo, Hamar eller Lillehammer, men vi kan være åpen for mulig annen plassering i vårt område. Endelig plassering i vårt område vurderes ut fra aktuelle kandidater.

ArbeidsoppgaverDin viktigste oppgave vil være å ivareta fagansvaret for bruer i alle faser av et prosjekt. Du må gjennomføre nødvendige prosesser og avklaringer i samarbeid med fagansvarlige innen andre relevante fagområder, mot prosjektledere, og andre samarbeidspartnere.

Bruplanlegging i egenregi vil også være aktuelt samt styre og følge opp rådgiver i nybruprosjekter og i bruvedlikeholdsprosjekter.

Å sikre gode valg knyttet til bruer - både i planleggings-, utførelses- og driftsfasen - kan bli din nye jobb!

KvalifikasjonerMastergrad innenfor konstruksjonsteknikk, og minimum 3 års relevant erfaring fra bruprosjektering. Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.

Det kreves førerkort for bil i klasse B. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Du må kommunisere godt på norsk, både skriftlig og muntlig.

 

Dette vil vi også legge vekt på:

Vi vektlegger at du er ansvarsbevisst og lojal, tar initiativ og tenker helhetlig. Du er bevisst din rolle, deler din kompetanse og du evner å samhandle godt med andre. Du er en lagspiller som utfordrer og støtter dine kolleger på en konstruktiv måte. Vi vektlegger også at du evner å jobbe selvstendig, og at du er en positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi vektlegger at du er ansvarsbevisst og lojal, tar initiativ og tenker helhetlig. Du er bevisst din rolle, deler din kompetanse.

 

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi tilbyr:

  • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • godt arbeidsmiljø
  • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Annet om stillingenStatens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonssjef Gunnar Eiterjord, mobil 91877089

Om arbeidsgiveren

 

Statens vegvesen leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.