Byggeleder drift av elektriske anlegg

Divisjon drift og vedlikehold har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger, samt planlegge og gjennomføre mindre utbyggingsprosjekt. I dette inngår også drift av elektriske anlegg og styringssystemer knyttet til veg, bruer og tunneler.

Drift og vedlikehold Nord består av 89 medarbeidere fordelt på stab og fire seksjoner, og dekker hele det geografiske området Nordland og Troms/Finnmark.  Stillingen er plassert på seksjonen Drift og vedlikehold Nord, og kontorsted vil være Vadsø.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være planlegging og oppfølging av driftskontrakt for drift og vedlikehold av elektriske anlegg og styringssystemer på riksveger. Byggeleder skal utarbeide konkurransegrunnlag for nye kontrakter, samt lyse ut konkurranse og bistå i kontrahering. Byggeleder skal følge opp og rapportere på økonomi, kvalitet, fremdrift og HMS på egen kontrakt, samt lede og tilrettelegge arbeid for kontrollingeniører. Byggeleder har ansvar får å gjennomføre byggemøter, og andre møter, med entreprenør, samt koordinere arbeid med andre faggrupper, seksjoner og etater. I forbindelse med planlegging og oppfølgning av arbeidene benyttes Statens vegvesen sitt dataverktøy.

Godt samarbeid med øvrige samarbeidspartnere internt i Statens vegvesen, og eksterne aktører, er en forutsetning for god gjennomføring. Det må påregnes en del reisevirksomhet.

Kvalifikasjonskrav

Søker må ha fagbrev elektriker og 2-årig fagskole elektrofag eller 3-årig utdanning fra universitet/høgskole elektrofag. I tillegg kreves relevant og allsidig praksis innen elektro.

Hvis du har fagbrev elektriker, samt lang og relevant erfaring og rette personlige egenskaper, kan kvalifikasjonskravet vurderes å fravike.

Førerkort kl. B kreves.

Vi ønsker oss en ny medarbeider som har kunnskap og erfaring fra drift av elektriske anlegg og styringssystemer, samt at det i tillegg er det ønskelig med erfaring innenfor byggeledelse. Det er også ønskelig med erfaring innenfor anskaffelser og anbudsprosesser, samt kontraktsutforming.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på:

  • Selvstendighet
  • Praktisk og strukturert tilnærming til oppgaveløsning
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.