Geotekniker

Email
Kopier link
Del med

WSP er et av verdens ledende kompetansemiljøer innen samfunnsutvikling og tverrfaglig rådgivning. Vi hjelper byer, tettsteder og virksomheter med å planlegge og bygge trygge, sikre bærekraftige samfunn - rustet for fremtiden.

Her hos oss:

 • verdsetter vi hverandre og omdømmet vårt
 • dyrker vi samhandling i alt vi gjør
 • handler vi lokalt, og tenker internasjonalt
 • har vi tillit til våre kollegaer og tar alltid ansvar for våre handlinger
 • er vi fremtidsrettede og utfordrer det etablerte

 

Geotekniker - Drammen eller Oslo

Vil du jobbe som senior Geotekniker i ett av Norges ledende prosjekterings- og prosjektledermiljøer?

WSP har store vekstambisjoner og har nylig kjøpt opp det globale ingeniør- og konsulentselskapet Golder. Gjennom WSP/Golder globalt er vi involvert i store og spennende infrastrukturprosjekter. Vi er i dag 6 ansatte i Norge som arbeider innenfor geofagene, men jobber tett sammen med våre geo-avdelinger i Sverige og internasjonalt som for eks. Rygge som vi hadde med USACE (USA ing.korps). Vårt tette samarbeid med Sverige gjør at en kan delta på seminarer og samlinger i Sverige etc. der det er nesten 100 stykker på geofag.

Fordelen med å jobbe i WSP er at du får en herlig gjeng med kollegaer som jobber på byggherresiden i prosjektene, som også jobber tett mot prosjekteringsmiljøet vårt og hjelper oss å levere høykvalitetsprosjektering – det er alltid hjelp å få om man står fast med noe.

WSP skal utvikle seg videre, vi er ett ambisiøst selskap i vekst og jobber i alle faser og alle deler av bygg- og anleggsbransjen. Vi har stort behov for geoteknikere som vil være med på å videreutvikle vårt sterke fagmiljø i årene som kommer.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og oppfølging av geotekniske grunnundersøkelser og laboratorieundersøkelser
 • Stabilitetsvurderinger og fundamenteringsberegninger
 • Feltarbeid og oppfølging i bygge-/anleggsfasen
 • Annen geoteknisk rådgivning og prosjektering
 • Uavhengig kontroll (PRO og UTF) og 3. partskontroll
 • Prosjektledelse og kontakt mot kunder
 • Fagansvarlig geoteknikk (RIG) i prosjekteringsoppdrag
 • Faglig oppfølging av yngre geoteknikere
 • Utarbeide/vurdere anbudsgrunnlag og kontrakter for bergsikringsarbeider

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Sivilingeniør/MSc. med spesialisering innen geoteknikk
 • 8 års relevant erfaring (geoteknisk rådgivning og prosjektering/kontroll)
 • Erfaring fra geotekniske beregninger
 • Erfaring i å tolke resultater fra grunnundersøkelser
 • Gode norskkunnskaper – muntlig og skriftlig
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team (både nasjonalt og internasjonalt)
 • Evne til å knytte kunderelasjoner, og å kunne markedsføre WSP
 • Praktisk og løsningsorientert, med ønske om faglig og personlig utvikling i et rådgivermiljø

 

Vi kan tilby deg:

 • En verdibasert arbeidsplass som verdsetter hver enkelt ansatt
 • Stort fagnettverk og pulserende arbeidsmiljø med kunnskapsrike og inkluderende kollegaer
 • Fleksibel arbeidshverdag og individuell kompetanseplan
 • Varierte prosjekter med mulighet for utvikling i ulike roller
 • Muligheten til å forme egen kompetanse bla. gjennom WSP sitt eget universitet og WSP sitt globale nettverk
 • Egne sosiale og faglige nettverk både digitalt og i form av arrangementer
 • Du blir en del av verdens største rådgiverselskap, som har spesielt fokus på miljø, bærekraft og innovasjon
 • Våre lønnsbetingelser er gode med mulighet for bla overtid og avspasering. Pensjons- og forsikringsordninger er av de beste
 • WSP har flotte kontorlokaler: I Drammen er vi på Papirbredden med utsikt til elva, og i Oslo flytter vi til sommeren inn i Oslo sin kanskje flotteste bygning - Viksjøbygget på St.Olavs plass. Kontorplass i Oslo eller Drammen.

Sitter du med følelsen av at du er vår nye geoteknikk ingeniør, så send oss din CV og søknad via vårt rekrutteringssystem. Vi vurderer fortløpende! Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt.

Har du spørsmål? Da kan ta en hyggelig prat med seksjonsleder GEO: Xavier Miquel Tlf 406 45 608

 

QUESTION TODAY – IMAGINE TOMORROW – CREATE FOR THE FUTURE

Arbeidssted
Søknadsfrist
31.08.2022
Bransje
Stillingstype
Arbeidsgiver
WSP Norge AS
Kontaktperson
Xavier Miquel
Seksjonsleder GEO
Telefon
406 45 608
Send søknad

Flere Stillinger