HMS-leder

Email
Kopier link
Del med

Det er ikke hver dag man får være med å bygge flyplass – nå har du muligheten! Peab Anlegg søker HMS-leder til det råeste prosjektet i Norge!

Med et spektakulært bakteppe skal Peab Anlegg bygge Nye Lufthavn Bodø (NLBO). Prosjektet er det største anleggsprosjektet vi har hatt i Norge, og flyplassen skal stå ferdig og klar for første flyavgang i august 2029. Den kommende flyplassen vil fungere som et sentralt knutepunkt for hele landsdelen, og vil spille en avgjørende rolle i verdiskapningen, næringsutviklingen og byutviklingen i Bodø-regionen. Arbeidet inkluderer blant annet ny rullebane, etablering av nye taxebaner og flyoppstillingsplasser.

HMS som førsteprioritet

Vi bygger noe som har stor betydning for mange menneskers liv – uten at det skal gå på bekostning av helse, arbeidsmiljø eller sikkerheten til de som jobber der. Våre medarbeidere er det viktigste vi har, og deres sikkerhet og trivsel på arbeidsplassen er vårt ansvar som arbeidsgiver. Peabs HMS-arbeid har derfor topp prioritet.

Vi kan love deg at du kommer til et team og arbeidsmiljø med høy trivsel i et fellesskap der alle ønsker å dra i samme retning. Som HMS-leder har du det overordnede ansvaret for å støtte linjeledelsen slik at HMS ivaretas gjennom hele prosjektet. Dine ansvarsområder som HMS-leder er å:

 • Sørge for at vi tilfredsstiller prosjektets målsetninger, at alle arbeider på en sikker måte og at vi lever opp til kundens og myndigheters krav. NLBO skal være en trygg arbeidsplass der vi setter medarbeidernes helse og arbeidsmiljø i sentrum.
 • Sørge for at det arbeides systematisk med tiltak for å sikre prosjektgjennomføring i henhold til gjeldende lover, forskrifter og standarder
 • Ha rollen som prosjektets kontaktperson opp mot myndigheter, offentlige etater og kunde innen relevante fag
 • Sørge for risikogjennomganger, beredskapsplaner og -øvelser, revisjoner, rapportering og oppfølging av underentreprenører

Oppgaver som faller innenfor dine ansvarsområder, vil være å:

 • Sørge for at HMS arbeidet fungerer og samordne HMS-arbeidet med egne kontraktsmedhjelpere
 • Følge opp og revidere HMS- og beredskapsplan og sørge for at de er tilgjengelige og oppdaterte
 • Vedlikeholde risikoanalyse gjennom prosjekttiden
 • Støtte prosjektet i SJA arbeidet
 • Følge opp RUH, statistikk og trender
 • Innkalle og lede vernerunder, følge opp at avvik blir lukket
 • Rapportere iht. status- og månedsrapportering
 • Ha oversikt over prosjektets kompetanse
 • Motta og registrere nytt personell og maskiner
 • Følge opp mannskaps- og samordningslister
 • Informere og støtte til andre nøkkelpersoner innenfor prosjektet samt sørge for tilgang til relevante hjelpemidler
 • Holde seg oppdatert, informere og støtte linjen innen aktuelle lover og forskrifter og informere ved endringer av betydning
 • Følge opp digitale systemer

Hva vi ser etter:

Til stillingen som HMS-leder ser vi etter deg som har erfaring innen HMS-faget og som har god kjennskap til oppfølging av HMS i anleggsprosjekter. Du bør ha ingeniørfaglig eller annen relevant utdanning på minimum bachelornivå, men relevant erfaring kan kompensere for utdanning.

Videre er det viktig at du er opptatt av god planlegging og at du forstår viktigheten av godt HMS-arbeid for prosjektets fremdrift og kvalitet. Evnen til å formidle god HMS kultur og påvirke andre til å dra i samme retning kommer til å være avgjørende for å lykkes i rollen. Har du stor interesse for faget, er løsningsorientert og synes det er spennende å jobbe som entreprenør – da håper vi å høre fra deg!

Kjenner du deg i tillegg igjen i Peabs kjerneverdier; Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig – så tror vi du vil passe godt inn hos oss.

Hos oss får du:

 • En variert og inspirerende arbeidshverdag i et ambisiøst og profesjonelt team
 • Unik mulighet til å være med på det råeste anleggsprosjektet i Norge fra start til slutt
 • En arbeidsplass i vekst med gode muligheter for faglig kompetansebygging og videreutvikling
 • Konkurransedyktige betingelser for lønn og bonus
Om arbeidsgiveren

Vi i Peab vil at den jobben vi gjør skal gjenspeile samfunnet vi lever i. Derfor søker vi etter deg som vil være med å skape fremtidens bygg- og anleggsbransje. I Peab Anlegg jobber det omtrent 370 mennesker fordelt på kontorer i Trøndelag, Tromsø, Bergen og Østlandet. Blant våre ansatte finnes alt fra lærlinger og fagarbeidere, til sivilingeniører og fagspesialister innenfor fagområdet anlegg. I Peab får du mulighet til personlig og faglig utvikling i en bedriftskultur som bygger på likeverd og våre verdier Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig. Vi er overbeviste om at verdiene bidrar til at vi jobber bra sammen, at vi utvikler oss og har det gøy på jobben.

Når du som medarbeider utvikler deg - utvikles også Peab

Alle som jobber i Peab skal oppleve arbeidet sitt som trygt, meningsfullt og utviklende og alle skal føle seg inkludert i jobben. Vi ser etter deg som ønsker å være med å bygge et bærekraftig samfunn. Vi engasjerer oss i lokalsamfunnet og tar hensyn til de som påvirkes av den jobben vi gjør. Vi er Nordens samfunnsbygger - vil du bli en av oss?

Arbeidssted
Søknadsfrist
22.07.2024
Bransje
Stillingstype
Arbeidsgiver
PEAB Entreprenør
Kontaktperson
Anne Pedersen
Rekrutteringsansvarlig Region Nord
Telefon
+47 926 61 530
Send søknad

Flere Stillinger