#INGENØRD - ERFAREN INGENIØRGEOLOG

Vil du være med og sikre utviklingen av ingeniørgeologi i COWI? Har du solid bergteknisk erfaring? Da kan dette være neste skritt i din karriere! 

BLI EN DEL AV VÅRT GEOFAGLIGE MILJØ
COWI fortsetter å vokse innen områdene geoteknikk, ingeniørgeologi og feltundersøkelser, og fagmiljøet omfatter i dag rundt 200 medarbeidere. Skandinavia er hovedfokus for våre prosjekter, og vi samarbeider godt på tvers av landegrensene. Dette styrker vårt tilbud, og gir oss nødvendige ressurser for alle typer geofaglige oppdrag. Vårt tverrfaglige miljø utfører oppdrag i alle ledd av faget – fra geotekniske og geofysiske undersøkelser, kjernelogging, datarapportering og prosjektering, til uavhengig kontroll.  Ingeniørgeologisk prosjektering utføres i alle planfaser, både i rene fagoppdrag og som del av større, tverrfaglige oppdrag. Blant annet jobber vi på prosjekter som Fornebubanen, Stavanger Universitetssykehus og E18 Tvedestrand-Bamble.
I COWI har vi et tett samarbeid med nærliggende kompetanseområder innen eget firma, og med egen feltavdeling og stort spenn i prosjektene - både hva gjelder størrelse, kompleksitet og faglig innhold - får du jobbe med spennende og utfordrende oppgaver sammen med dyktige kolleger.

FÅ EN NØKKELROLLE I VÅRT FAGMILJØ 
Som erfaren Geolognørd i COWI får du jobbe med ingeniørgeologisk og bergteknisk rådgivning samt prosjektering innenfor hele spekteret av COWI sine samferdsels -og byggeprosjekter.
Til daglig vil du typisk jobbe med følgende oppgaver:

 • Ingeniørgeologisk rådgivning og prosjektering
 • Disiplinledelse, koordinering og styring av tilknyttede ingeniørgeologer
 • Kompetansedeling gjennom faglig veiledning, sparring og kvalitetssikring
 • Bidra til videreutvikling av seksjonen og fagområdet

DINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN.
Dine ferdigheter er nøkkelen til vår suksess. Vi arbeider på tvers av grenser og innen forskjellige fagfelt hvor vi deler kunnskap og bygger opp sterke relasjoner med kunder og kolleger. Du bidrar med din ekspertise samtidig som du får mulighet til å samarbeide med de beste.
Vi ser etter deg som jobber godt selvstendig, men også har gode samarbeidsevner. Du er resultatorientert, har fokus på høy kvalitet og er faglig engasjert. Det forventes at du bidrar til samhandling og kompetansedeling i egen faggruppe og på tvers av organisasjonen. Vi forutsetter at du kan vise til:

 • Høyere teknisk utdannelse innen ingeniørgeologi, bergmekanikk eller tilsvarende
 • Minimum 10 års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis fra rådgivings- eller entreprenørbransjen
 • God formidlingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Faglig nysgjerrighet og ønske om utvikling

COWI SOM ARBEIDSPLASS
Kjennetegnet for mange av våre prosjekter i COWI er at de er flerfaglige, store og av stor samfunnsmessig betydning. COWI tilbyr en dynamisk, utfordrende og innholdsrik arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Hos oss får du:

 • Delta i utformingen av fremtidens samfunn ved å finne bærekraftige løsninger
 • Være med på å prege den faglige utviklingen i bedriften og prosjektene
 • Være med i en sterk bedriftskultur med internasjonalt samarbeid på tvers av organisasjon og fagfelt
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktig lønn og ansettelsesbetingelser

Arbeidssted vil fortrinnsvis være Oslo, Stavanger, Bergen eller Trondheim, men for den rette kandidat kan også andre COWI-kontor vurderes.