Innkjøpsleder Anlegg

Email
Kopier link
Del med

Vil du jobbe med innkjøp i våre store og komplekse anleggsprosjekt?

Skanska Anlegg er en av Norges ledende aktører innen utvikling, prosjektering og bygging av de største og mest komplekse prosjektene. Anleggsbransjen er inne i en spennende tid med endrede krav til gjennomføring av prosjekter, økt behov for kompetanseutvikling og digitalisering, tettere dialog med våre kunder samt større krav til mangfold og inkludering. Vi i Skanska har satt oss ambisiøse mål for årene som kommer og ønsker å være et foregangsselskap i norsk næringsliv.

I dagens markedssituasjon, preget av økt konkurranse om store komplekse prosjekt, blir innkjøpsrollen stadig viktigere.

Innkjøp har et høyt ledelsesfokus i Skanska Norge. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle innkjøps funksjonen for å skape konkurransekraft gjennom hele prosjektet, fra tilbudsfasen til endt prosjektgjennomføring.

Vi søker en Innkjøpsleder og som har et sterkt ønske om å jobbe med dyktige fagfolk i en bransje som er i stadig utvikling.

Vi tilbyr:

 • Du blir del av ett av bransjens største kompetansemiljø på Innkjøp, som du vil være med å påvirke og utvikle
 • I innkjøpsavdelingen blir du del av et team med faglig stolthet og kunnskapsrike kollegaer. Vi arbeider i team som gir deg tverrfaglig innsikt på tvers av fag, prosjekter og geografiske regioner.
 • Vi jobber kontinuerlig med å utvikle innkjøpsfunksjonen for å vinne og gjennomføre store komplekse prosjekter.
 • En stilling hvor du er en betydelig bidragsyter til økt lønnsomhet for selskapet
 • En stilling med stor kontaktflate mot resten av organisasjonen og våre spennende anleggsprosjekter
 • Vi tilbyr en totalpakke du vil like, blant annet en av bransjens beste pensjons- og forsikringsordninger, mulighet for medeierskap gjennom vårt lukrative aksjeprogram og tilgang til våre mange firmahytter

Ansvar / arbeidsoppgaver

Som Innkjøpsleder i Skanska anlegg vil du få ansvar for å lede og koordinere hele innkjøpsprosessen fra tilbudsfasen til gjennomføringsfasen. Du blir en viktig bidragsyter for å sikre prosjektets lønnsomhet og gjennomføringsevne. Du vil inngå i et større team i våre store komplekse prosjekter samt lede og koordinere hele innkjøpsfunksjonen i mindre prosjekter. Andre oppgaver vil være:

 • Viktig bidragsyter med innkjøpsfaglig kompetanse i tilbudsfasen og prosjektgjennomføringen
 • Lage innkjøpsstrategi og utarbeide innkjøpsplan for de prosjektene du har innkjøpsansvaret for
 • Planlegge, lede, koordinere og gjennomføre innkjøp i prosjekt i tett samarbeid med drift og prosjektering
 • Etablere innkjøpsteam med øvrige innkjøpsressurser og fagmiljøer
 • Arbeide aktivt i leverandørmarkedet med å identifisere, evaluere og videreutvikle eksisterende og potensielle samarbeidspartnere til våre prosjekter

Egenskaper:

Vi ser etter deg som har god forretningsforståelse og er resultatorientert. Du er analytisk og har evne til å raskt forstå komplekse problemstillinger samt tar veloverveide helhetsvurderinger, som du deretter setter ut i praksis.

Ellers har du:

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Du evner å bygge nettverk både internt og eksternt
 • Du er detaljfokusert, samtidig som du klarer å se helheten.
 • Vi ser etter en som er fremoverlent og tar tak i oppgavene.
 • Du tar initiativ og ledelse når det kreves og evner å få gjennomslag
 • Du trives med å samarbeide i team, ved å dele kunnskap, erfaringer og informasjon
 • Du identifiserer og utnytter kommersielle muligheter

Kvalifikasjoner:

Din bakgrunn er gjerne som innkjøpsleder, produksjonsleder eller leverandør med erfaring fra prosjekter i anleggsbransjen.

I tillegg ønsker vi at du har:

 • Høyere relevant utdanning på bachelor- eller masternivå, lang relevant erfaring kan erstatte formell kompetanse
 • Erfaring fra forhandlinger og kontraktsarbeider, gjerne i prosjektbasert virksomhet
 • Erfaring fra anleggsfaglig virksomhet en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Arbeidssted vil være avhengig av hvor prosjektene til enhver tid er, fordi innkjøpslederen følger driften i prosjektet. Anlegg leverer prosjekter i hele Norge som gjør at reising i perioder vil være en del av hverdagen.

I tidligfase og mellom prosjekter vil arbeidssted primært være Skanskas hovedkontor som ligger sentralt i Oslo.

Arbeidssted
Søknadsfrist
03.03.2024
Bransje
Stillingstype
Arbeidsgiver
Skanska
Kontaktperson
Hans Marius Nygaard
Rekrutterer
Telefon
97 15 18 16
Send søknad

Flere Stillinger