Kontraktsrådgiver ( kontraktsleder)

Vil du være med å håndtere kontrakter og anskaffelser i milliardklassen?
Norges største samferdselsprosjekter er i gang, og du har muligheten til å være med!

I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø som har som mål å bli Norges ledende på planlegging og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter. Vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanen slik at flere kan reise trygt og effektivt med tog. Nå kan du bli med på å skape fremtidens jernbane.

Utbygging Midt har en betydelig prosjektportefølje, og gjennomfører utbyggingen av alle store prosjekter langs Dovrebanen, Trønder-, Røros-, Solør- Rauma-, Nordlands- og Meråkerbanen samt enkelte prosjekter på Hovedbanen og Gardermobanen. Porteføljen omfatter milliardprosjektene Venjar-Langset, Kleverud-Sørli-Åkersvika, Delelektrifisering Trønder- og Meråkerbanen, og flere toghensettings-prosjekter på Dovrebanen og i Trønderlag. Dessuten arbeides det med videre planlegging av prosjekter i Trøndelag og fra Hamar mot Lillehammer.

Vi søker nysgjerrig og ambisiøs kontraktsrådgiver (kontraktsleder) til flere store og kompliserte prosjekter i Utbyggingsdivisjonen. Har du lang erfaring med å jobbe med kontrakter og kunne tenke deg rollen som kontraktsleder i prosjekt?  Eller er du kanskje moden for neste skritt i din karrière?

Våre kontraktsrådgivere følger prosjekter tett og bidrar i arbeidet med å utarbeide og følge opp kontrakt- og anskaffelsesstrategier, utarbeidelse av  konkurransegrunnlag og leder anskaffelsesprosesser. De leder forhandlinger og evalueringer, samt bidrar i den løpende oppfølgingen av de store entreprisekontraktene og øvrige kontrakter i prosjektene.

Aktuelle prosjekter vil i første rekke være milliardprosjektet  Kleverud - Sørli - Åkersvika syd for Hamar, men også potensielt øvrige prosjekter i Utbygging Midts portefølje langs Dovrebanen og andre banestrekninger. Prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika er ansvarlig for utbygging av nytt dobbeltspor på Dovrebanen, fra Kleverud i sør til Åkersvika rett utenfor Hamar. Prosjektet består av flere store totalentrepriser og skal bygge en lang jernbanebru over Tangenvika, i tillegg til jernbanetunnel, to stasjoner og 30 km nytt jernbanespor.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelsesprosesser i prosjekter
 • Utarbeide strategier, konkurransegrunnlag og kontraktsdokumenter
 • Lede og koordinere tilbuds-evalueringer og forhandlinger med leverandører
 • Bidra til løpende kontraktoppfølging av de store entreprisene og øvrige kontrakter i prosjektet
 • Lede og sikre profesjonell håndtering av endringsordrekrav, endringer, opsjoner og tilleggsavtaler
 • Delta i den daglige delprosjekt-ledelsen, bistå med vurderinger av komplekse problemstillinger og sørge for at tiltak blir gjennomført
 • Bidra til at prosjekter gjennomfører og overholder overordnede strategier og målsetninger
 • Veilede i kontrakt- og anskaffelsesfaglige spørsmål og utfordringer
 • Øvrige oppgaver som naturlig hører inn under fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fortrinnsvis som jurist eller ingeniør/sivilingeniør, alternativt siviløkonom, med relevant erfaring innen kontraktsoppfølging
 • Erfaring innen offentlige anskaffelser
 • Kunnskap og erfaring med kontraktsoppfølging av totalentrepriser (NS 8407 og/eller NTK 15) og rådgiverkontrakter
 • Det vil være en fordel hvis du har erfaring fra byggherre- eller entreprenør-bransjen
 • Vi ønsker at du har kompetanse innen relevante IKT- verktøy, som ulike konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og PIMS
 • Erfaring med tverrfaglige store prosjekter, fortrinnsvis innen bygge- anleggs- eller oljebransjen
 • Erfaring med kontraktuell håndtering av ulike tekniske grensesnitt
 • Må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig. Det er en fordel med erfaring med engelsk som arbeidsspråk

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert, nøyaktig og resultatorientert
 • For å lykkes i rollene er det viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er ansvarsbevisst og jobber selvstendig
 • Du trives i en hektisk hverdag og du har stor arbeidskapasitet
 • Du evner a? ta initiativ og være en tydelig fagperson
 • Det vil bli lagt stor vekt pa? personlig egnethet og integritet

Arbeidsmiljø er viktig for oss så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Hos oss vil du få muligheten til å jobbe tett på prosjekter i ulike faser og bidra til at Bane NOR når sin visjon "Norge på skinner"!
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å ta en viktig rolle i et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige engasjerte kolleger og fagmiljøer
 • Fleksible arbeidstidsordninger (sommer og vintertid)
 • Svært gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Personalbillett med Go-Ahead, SJ og Vy sine tog

Arbeidssted for Utbygging Midts prosjekter vil være i Schweigaardsgate 33 i Oslo sentrum, eller der prosjektet gjennomføres. Arbeidssted for prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika vil være Tangen/Stange.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Om arbeidsgiveren

Bane
NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets
ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et
statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane
NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise
effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og
historiske satsningen.