Norconsult Stavanger søker erfaren VA-ingeniør

Vi ønsker å utvide vår VA-gruppe med en dyktig og erfaren ingeniør/sivilingeniør. Vi søker deg som vil jobbe med fag og faglig ledelse i et tverrfaglig miljø med store og små oppdrag.

 

Norconsult har Norges største rådgivermiljø innen vann og avløp og dekker alle fagområder som er nødvendig for utredning, planlegging og prosjektering av komplette vann- og avløpsanlegg fra idé til

realisering.

Norconsults Stavangerkontor har i dag ca. 100 medarbeidere innen flere fagområder, hvorav 14 medarbeidere innen avdeling Miljø- og Kommunalteknikk.

Vi har nye, tidsmessige lokaler i Jåttåvågen (Hinna Park) med flott kantine, egen sykkelgarasje med stor garderobe og eget treningsrom. Plasseringen er også ypperlig for bruk av kollektiv transport (buss og jernbane).

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Rådgiving, planlegging og prosjektering av VA-anlegg i alle faser av prosjekter
 • Fag- og disiplinansvar i større og mindre oppdrag
 • Prosjekteringsledelse innen VA-oppdrag og tverrfaglige oppdrag.
 • Oppdragsledelse i både rene VA-oppdrag og tverrfaglige oppdrag.
 • Lage anbudsdokumenter og tekniske beskrivelser
 • VA innenfor vegutbygging
 • VVA og annen infrastruktur innenfor nye utbyggingsområder
 • Pumpestasjoner og høydebasseng
 • Anlegg for lokal overvannshåndtering. Flomplaner, rensing, fordrøyning og infiltrasjon
 • Hovedplaner for vann og avløp i tidlig reguleringsfase med spesielt fokus på overvann
 • Analyser og modellering av VA-nett
 • Miljørådgivning med spesielt fokus på vannforurensning og klimatilpasninger

For oss er det viktig at du:

 • Er ingeniør/sivilingeniør VA
 • Har interesse for VA og Miljø
 • Har gode kunnskaper innen sentrale fag
 • Er initiativrik, selvstendig og utadvendt
 • Har gode norskkunnskaper med god formuleringsevne muntlig og skriftlig
 • Er kreativ og løsningsorientert
 • Er faglig ambisiøs med analytiske evner
 • Har relevant praktisk erfaring
 • Trives med kundekontakt
 • Har gode evner til samarbeid og relasjonsbygging
 • Har tverrfaglig innsikt og forståelse

Hos oss får du:

 • Spennende arbeidsoppgaver i et stort tverrfaglig miljø.
 • Kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.