Prosjekteringsledere til avdeling Vann på Hasle i Oslo

Vil du spille en viktig rolle i gjennomføringen av spennende kommunaltekniske- og flerfaglige prosjekter? COWI søker Prosjekteringsledere. Er du klar for nye utfordringer?

BLI EN DEL AV AVDELING VANN I OSLO

Avdeling Vann består av rundt 170 medarbeidere fordelt på ulike kontorer i Norge. Ved vårt hovedkontor på Hasle er vi i dag om lag 35 ansatte med VA-kompetanse. Vi har et av Norges sterkeste fagmiljøer, og er involvert i prosjekteringen av noen av Norges mest spennende prosjekter. Blant annet jobber vi med ny vannforsyning til Oslo, det nye Regjeringskvartalet, Fornebubanen, E18 Dørdal - Tvedestrand samt en rekke vannforsynings- og saneringstiltak i Stor-Oslo og Viken. Vi jobber både selvstendig med egne prosjekter og samarbeider tett med COWIs øvrige fagmiljøer på tvers av kontorer i Norge og i resten av Skandinavia.

Vi har mange store og spennende oppdrag i Oslo-området, og søker flere flinke medarbeidere til vårt fagmiljø. Medarbeiderne er selv med på å påvirke sin egen arbeidshverdag og utvikling, noe som blir jevnlig fulgt opp. Vi har et trygt og godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.

FÅ ANSVAR FOR SPENNENDE PROSJEKTER I EN BEDRIFT MED DEDIKERTE OG DYKTIGE RÅDGIVERE

I denne stillingen vil du være en del av vårt store team av eksperter, og arbeide tett sammen med seksjonsleder kommunalteknikk, prosjektsjef og øvrige kollegaer. Som prosjekteringsleder i COWI kommer du til å spille en viktig rolle i gjennomføring av våre VA-prosjekter og flerfaglige prosjekter. Du vil kunne få ansvar for ekstern kundekontakt og internt vil du styre egen prosjekt- og prosjekteringsorganisasjon.

Til daglig vil du typisk jobbe med følgende oppgaver:

 • Koordinering av ressurser i egne prosjekter
 • Prosjekteringsledelse innenfor alle faser av prosjektgjennomføringen, fra tidligfase til gjennomføring / anleggsfase
 • Bidra i tilbudsarbeid
 • Være en del av vårt prosjektlederteam, og bidra til samhandling og ytterligere kompetanseheving innenfor prosjektledelse

DINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN

For å lykkes i denne stillingen mener vi du bør være god på å bygge opp relasjoner og tillit, være strukturert, ha god evne til helhetstenkning samt ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Vi søker deg som kan ta ansvar for prosjekter, både rene VA-prosjekter og flerfaglige, større prosjekter i alle prosjektets faser. Du er en som sammen med kunden kan definere problemstillingen, lage en formålstjenlig organisasjon, milepæl-, aktivitets- og leveranseplan og har evne til å følge opp og rapportere på dette.

Du bør dessuten ha følgende kvalifikasjoner og ferdigheter:

 • Bachelor eller mastergrad innen VA-teknikk/kommunalteknikk/prosjektledelse eller tilsvarende
 • Noen års erfaring er ønskelig
 • Kjennskap til prosjektstyringsverktøy og Norsk Standard-kontrakter er ønskelig
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Trives med høy grad av frihet under ansvar

Har du kompetanse innenfor følgende, vil det telle positivt:

 • Erfaring fra offentlig saksbehandling / offentlige byggherrer eller entreprenør
 • Erfaring fra VA-bransjen (privat / offentlig)
 • Kjennskap til CAD / 3D-prosjekteringsverktøy
 • Gjennomføring av offentlige anskaffelser

COWI SOM ARBEIDSPLASS

Kjennetegnet for mange av våre prosjekter i COWI er at de er flerfaglige, store og av stor samfunnsmessig betydning. COWI tilbyr en dynamisk, utfordrende og innholdsrik arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Hos oss får du:

 • Mulighet til å bygge opp din kompetanse med spennende prosjekter fra dag én
 • En unik mulighet til å lære av de beste, utvikle ditt eget potensial og bygge en solid karriere
 • Delta i utformingen av fremtidens samfunn ved å finne bærekraftige løsninger
 • Være med i en sterk bedriftskultur med internasjonalt samarbeid på tvers av organisasjon og fagfelt
 • Tilgang til omfattende interne fagnettverk og – samlinger, internkurs, sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag, m.m.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Moderne og nye kontorer på Hasle i Oslo med tilgang til garderobefasiliteter og trygg sykkelparkering samt bilparkering
 • Konkurransedyktig lønn og ansettelsesbetingelser