Prosjektleder veg

Ved Kommunalteknikk er det ledig en fast 100 prosent stilling som prosjektleder veg.

Vil du være med på å lede noen av de viktigste byutviklingsprosjektene i Trondheim? Vi er på jakt etter en erfaren og dyktig prosjektleder som ønsker å styre vegprosjekter som vil prege bybildet i Trondheim i mange tiår framover. Spennende prosjekt og oppgaver ligger framfor oss, blant annet prosjekt knyttet til den omfattende Miljøpakken for transport i Trondheim.

Kommunalteknikk er en enhet innen byutviklingsområdet. Enheten har flere fagavdelinger og har ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale byrom, grønnstruktur, renovasjonsanlegg, veger, vann- og avløpsanlegg. I tillegg er Kommunalteknikk kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk og byggeledelse. Kommunalteknikk har 90 ansatte, et stort og kompetent tverrfaglig miljø som hver dag jobber med å gjøre byen bedre.

Kommunalteknikk Veg har ansvaret for prosjektgjennomføring av nye anlegg på kommunale veger i hovedsak finansiert av Miljøpakken. Dette gjelder veger, sykkelanlegg, trafikksikkerhetstiltak og anlegg for kollektivtrafikk. Vi står foran en stor oppdragsmengde der det i årene framover vil bli en stor satsning på tilrettelegging for sykkel og gange.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Som prosjektleder får du ansvar for å følge opp veg- og infrastrukturprosjekter fra  reguleringsplan fram til ferdig bygd anlegg.
 • Du kontraherer og styrer konsulent i detaljprosjektering og har dialog med berørte naboer, eksterne etater og andre enheter i kommunen.
 • Du har ansvaret for prosjektet i gjennomføringsfasen, der du samarbeider tett med byggeleder om oppfølging av entreprenør.

Du vil bli en del av vårt team med dyktige og erfarne prosjektledere som er rause på kompetansedeling.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på sivilingeniør-/masternivå innen relevante fagretninger, men ingeniører med lang og relevant praksis og/eller tilleggsutdanning kan også søke.
 • Utdanning primært innen bygg og anlegg eller veg, jernbane og transport.
 • Prosjektlederkompetanse.
 • Det er ønskelig at søker har minst fem års relevant erfaring.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Ryddig og presis saksfremstilling på norsk, både muntlig og skriftlig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt, erfarent og tverrfaglig fagmiljø.
 • En arbeidsplass med høy medarbeidertilfredshet, der de ansatte har stor frihet til å påvirke sin egen arbeidsdag.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.