#PROSJEKTNØRD - PROSJEKTLEDER FOR GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSER

Vil du være med å prege utviklingen av COWI sin avdeling for geotekniske grunnundersøkelser og jobbe på noen av Norges mest spennende prestisjeprosjekter? Vi søker nå en prosjektleder med høyt faglig engasjement, som vil være med å videreutvikle vår feltavdeling i Oslo.

BLI EN DEL AV VÅRT GEOFAGLIGE MILJØ
COWI fortsetter å vokse innen områdene geoteknikk, ingeniørgeologi og feltundersøkelser, og fagmiljøet omfatter i dag rundt 200 medarbeidere. Skandinavia er hovedfokus for våre prosjekter, og vi samarbeider godt på tvers av landegrensene. Dette styrker vårt tilbud, og gir oss nødvendige ressurser for alle typer geotekniske oppdrag. Vårt tverrfaglige miljø utfører oppdrag i alle ledd av faget – fra geotekniske og geofysiske undersøkelser, datarapportering og prosjektering, til uavhengig geoteknisk kontroll. Blant annet jobber vi på prestisjeprosjekter som Fornebubanen og E18 Tvedestrand-Bamble.

Med våre 6 borerigger og tilhørende mannskap, utfører vi små og store oppdrag i store deler av Norge – fra undersøkelser for nye boliger, til omfattende undersøkelser for store samferdselsprosjekter.

DU ER OPPTATT AV KUNNSKAPSDELING OG KVALITET
Som "Geoteknørd" får du det overordnede ansvar for den totale gjennomføringen av feltprosjektet. Dette omfatter prosessen fra tilbudsarbeid og planlegging, til koordinering og fakturering av de geotekniske grunnundersøkelsene. Du har ansvar for økonomistyring, kvalitetskontroll og avsluttende datarapportering i prosjektene dine, og har - sammen med geoteknikere, ingeniørgeologer, veiplanleggere, bruingeniører og alle COWI sine øvrige fagområder - ansvar for å sikre leveranser av høy kvalitet til våre kunder.
Vi ser etter en "nørd" som jobber godt selvstendig, men som også har gode samarbeidsevner. Du har gode kommunikasjonsevner og faglig engasjement, er forretningsorientert og trives med å skape struktur og effektive prosesser i en travel hverdag. Det forventes at du bidrar til samhandling og kompetansedeling i egen faggruppe og på tvers av organisasjonen.
Arbeidssted er ved vårt kontor på Hasle i Oslo.
Vi ønsker at du kan vise til:

  • Minimum tre års høyere utdannelse, gjerne med geoteknikk i fagkretsen din
  • Erfaring med geotekniske grunnundersøkelser og/eller prosjektledelse fra rådgiver- eller entreprenørbransjen, eventuelt byggherreorganisasjoner.
  • Gode datakunnskaper (erfaring med bruk av GeoSuite og AutoCAD en fordel).
  • God formidlingsevne på norsk, muntlig og skriftlig.

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

  • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og arbeidshverdag.
  • Du får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
  • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
  • Prosjektledelse er ett av COWIs fire satsningsområder, og vii jobber systematisk med å utvikle våre prosjektledere.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.