Rådgiver elektro med fokus på fornybar energi og automasjon

Vil du jobbe med elektrifiseringen av Norge? Kan du finne gode løsninger for bruk av fornybare energikilder? Og har du kunnskap om smart grid og microgrid? Bli med og utforme fremtiden sammen med oss!

BLI EN DEL AV VÅR DIVISJON BYGNINGER
COWI er et internasjonalt rådgivende ingeniørselskap med rundt 1200 medarbeidere i Norge. Vi har kompetanse i verdensklasse og samarbeider tett på tvers av fagmiljøene i COWI for å levere morgendagens løsninger på blant annet sykehus, flyplasser og smarte, miljøvennlige bygg. Uavhengig av hvilket kontor du jobber på, vil du oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø, med gode muligheter både faglig og sosialt. Vi har et raust arbeidsmiljø med fokus på å dele kunnskap og å gjøre hverandre gode.

UTVIKLE DEG I EN SPENNENDE BEDRIFT MED ET FREMTIDSRETTET FOKUS
I denne stillingen blir du en del av vårt globale team av eksperter, og du arbeider i tett samarbeid med din seksjonsleder, prosjektledere og kollegaer. Din hovedoppgave i teamet vårt er å arbeide i idé-/skissefase i prosjekter for å sette overordnede premisser for elektrisk produksjon og forsyning av bydel, havne- og/eller industriområde.

I tillegg vil du kunne utføre følgende arbeidsoppgaver:

Sette premisser for bruk av fornybare energikilder
Samarbeide med dyktige kollegaer med ulik spisskompetanse i idéfase i prosjekt
Presentere faglige anbefalinger til kollegaer og kunder
Holde foredrag om prosjektene vi jobber på og faglige problemstillinger
DINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN!
Dine ferdigheter er nøkkelen til vår suksess. Vi arbeider på tvers av grenser og innen forskjellige fagfelt hvor vi deler kunnskap og bygger opp sterke relasjoner med kunder og kolleger. Du bidrar med din ekspertise samtidig som du får mulighet til å lære av de beste.

For å lykkes i denne stillingen mener vi du bør være glad i innovasjon og kreativ tenkning, ha en stor interesse for elektrifiseringen av Norge, kunne jobbe under stor grad av frihet, samt kunne samarbeide godt med andre kreative personer for å finne gode løsninger for kunden og samfunnet.

Du bør dessuten ha følgende kvalifikasjoner/ferdigheter:

Mastergrad innen elkraftteknikk, fornybar energi, energifysikk eller tilsvarende
Noen års relevant erfaring
Fordel med interesse innenfor IT og digitalisering
Kjennskap til smart grid og microgrid
Du snakker og skriver flytende norsk
COWI SOM ARBEIDSPLASS
COWI tilbyr en dynamisk og spennende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig miljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.