Rådgiver VA

Email
Kopier link
Del med

Multiconsult har stor oppdragsmengde innenfor VA-teknikk og har vunnet flere store og tverrfaglige oppdrag nasjonalt med betydelige VA-omfang, som prosjektering av Sotra sambandet, Fornebubanen og FoU-prosjektet Klima 2050 m.fl.

I Vest har vi stor aktivitet i oppdrag for ulike offentlige aktører herunder rammeavtale med Bergen Vann m.fl. I tillegg har vi oppdrag for private utbyggere og entreprenører.

VIL DU VÆRE MED Å BYGGE BÆREKRAFTIGE VA-LØSNINGER?

Samfunnet vårt er i endring; byene vokser og blir stadig mer komplekse. Forventningene til velfungerende VA-systemer øker samtidig som klimaet endres, sikkerheten mot flomskader skal økes og miljøbelastningen skal minimeres. Vi ser at klimatilpassede VA-anlegg er et viktig grunnlag for et velfungerende samfunn.

Vår ambisjon er å være en synlig og kompetent aktør som leverer gode resultater. Vi ønsker flere medarbeidere innen VA-teknikk for å være med oss i prosjekter innenfor vannforsyning, avløp og overvannshåndtering og for å ta ansvar for VA-teknikk i større tverrfaglige prosjekter.

Med våre 17 VA-ingeniører i Vest og 160 VA-ingeniører nasjonalt har vi solid kompetanse og kapasitet, og vårt pågangsmot gitt oss noen av de største og mest spennende VA-prosjektene i landet. Som VA-ingeniør hos oss får du muligheten til å jobbe med faglige utfordringer og delta i større tverrfaglige prosjekter der man samarbeider tett med andre kompetente fagmiljøer i Multiconsult.

HVEM ER DU?

Har du et engasjement for blågrønne løsninger, klimatilpassede overvannsanlegg, rensing av vann, avløp og overvann eller VA-transportsystemer? Har du interesse for det kollegiale og ønsker å være del av et miljø med en åpen delingskultur? Da kan Multiconsult være din nye arbeidsplass!

Du har gjerne en bachelor- eller mastergrad innen relevante fag, og erfaring med arbeid med VA-teknisk infrastruktur, prosessanlegg eller klima/overvann. Du er en lagspiller og ønsker å bidra til at teamet lykkes. Du ønsker utvikling og har gjerne erfaring med å samarbeide med andre fag.

Dine arbeidsoppgaver kan være:

 • Rådgivning og prosjektering i alle prosjektfaser
 • Modellering av vannforsyning og avløp ved bruk av modelleringsverktøy VA, DAK/BIM-verktøy, visualiserings- og innsynsmodeller
 • Planer for lokal overvannshåndtering
 • Oppdrags- og disiplinledelse

DEN FORETRUKNE ARBEIDSGIVEREN FOR DYKTIGE VA-RÅDGIVERE

I Multiconsult planlegger vi for fremtiden, og vi vet at din spisskompetanse har en viktig rolle i utviklingen vi nå står overfor. Vi har satt oss som mål å være ledende på VA-teknikk, noe som krever at vi også er den foretrukne arbeidsgiver for dyktige VA-rådgivere. Vi har fokus på å skape et godt arbeidsmiljø og bygge kompetente medarbeidere gjennom en arbeidshverdag med utviklende og interessante arbeidsoppgaver. Vi rekrutterer årlig svært dyktige medarbeidere fra universitet og høyskoler og er kåret til en av Norges mest attraktive arbeidsgiver av Norges universitetsstudenter.

Hos oss får du muligheten til å utvikle dine faginteresser og lederegenskaper i noen av de største og mest utfordrende prosjektene i Norge, i tillegg til å ta en aktiv rolle i utviklingen av gode velfungerende team som bidrar til delt kunnskap og godt samhold. Du blir en del av et tverrfaglig miljø, hvor du får stor frihet og muligheten til å ta i bruk din erfaring og moderne arbeidsformer for tverrfaglig løsningsutvikling.

HVA MER KAN VI TILBY DEG? 

 • Spennende og langsiktige karrieremuligheter. Alle medarbeidere i Multiconsult har en egen mål- og utviklingsplan med tilpassede kompetanseutviklingstiltak i tråd med ønsket karrierevei og –utvikling.
 • En god balanse mellom arbeid og fritid
 • Et inkluderende og sosialt arbeidsmiljø. Vi mener at godt samhold og trivsel på arbeidsplassen er veien til effektive og motiverte medarbeider, derfor tilbyr vi blant annet bedriftsidrettslag med varierte tilbud, ulike sosiale arrangementer og avdelingsturer.
 • Gode pensjons og forsikringsordninger, samt aksjespareprogram.
 • Fem ukers ferie, fri i romjulen og i påsken samt fleksibel arbeidstid.
 • Firmahytter rundt omkring i hele landet
 • I Vest har vi kontorer på Nesttun, Stord og Voss. Alle disse kontorplassene kan være aktuelle.

Er dette noe for deg? Send oss din søknad i dag. Vi behandler søknader løpende, og gleder oss til å høre fra deg!

Arbeidssted
Søknadsfrist
06.07.2022
Bransje
Stillingstype
Arbeidsgiver
Multiconsult
Kontaktperson
Espen Hjertnes Krokeide
Seksjonsleder
Telefon
993 87 017
Send søknad

Flere Stillinger