RAMS-rådgiver bane

Email
Kopier link
Del med

Vi inviterer deg til å ta i bruk din RAMS-faglige kompetanse i en stilling hvor du får jobbe i tverrfaglige jernbaneprosjekter og bidra til å finne løsninger som ivaretar sikkerheten, påliteligheten, tilgjengeligheten og vedlikeholdbarheten til jernbanesystemene vi prosjekterer. For denne rollen trenger du relevant utdanning på MSc-nivå, fortrinnsvis med fordypning innen RAMS, og gjerne arbeidserfaring med RAMS. Er du vår nye RAMS-rådgiver bane? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår avdeling for Bane

Som vår nye RAMS-rådgiver blir du en del av bane-avdelingen i Rambøll, som prosjekterer jernbaneinfrastruktur i større og mindre prosjekter, i ulike utbyggingsfaser. Som RAMS-rådgiver vil du ha tett samarbeid med de andre jernbanetekniske fagene i avdelingen, noe som bidrar til at RAMS blir en integrert del av prosjekteringen. Rambøll har et sterkt fagmiljø innen RAMS, med fokus på kompetanse og utvikling.

Baneavdelingen har hovedsete i Oslo, med RAMS-rådgivere der, i Drammen og i Trondheim. Til sammen er vi omtrent 45 stykker som jobber med spor, signal, kontaktledning, tele, kapasitet, RAMS, prosjekteringsledelse og dokumentkontroll. Avdelingen har et svært godt sosialt miljø.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

Innta rollen som RAMS-rådgiver eller fagansvarlig RAMS i utbyggingsprosjekter i jernbane-sektoren. Dette innebærer å bidra til at prosjektert løsning gir trygg og pålitelig jernbane, og dokumentere dette gjennom bl.a. RAMS-analyse og sikkerhetsbevis.
Bidra til å utvikle fagområdet RAMS sammen med våre andre RAMS-rådgivere.
Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

Relevant kompetanse, MSc / Siv.ing innen relevante fag (eksempelvis sikkerhet eller RAMS).
Kjennskap til både kvantitative og kvalitative analyseteknikker for vurdering av sikkerhet og tilgjengelighet.
Kjennskap til ulike analyseteknikker som f.eks. FMECA, HAZID, FTA.
Kjennskap til RAMS-standardene EN 50126, EN 50128 og EN 50129.
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk.
I denne rollen vil det være en fordel om du også evner å tenke tverrfaglig og se det store bildet, er selvstendig og initiativrik, trives med faglige utfordringer, og evner å samarbeide med oppdragsgivere, samarbeidspartnere og kolleger på en god måte. Vi oppfordrer nyutdannede å søke.

Velkommen til vår samferdselsdivisjon

Rambølls 3200 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Vi har fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger.

Rambøll i Norge

Rambøll er etav Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 17 kontorer med tilsammen 1600 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Arbeidssted
Søknadsfrist
20.10.2022
Bransje
Stillingstype
Arbeidsgiver
Rambøll
Kontaktperson
Hanne Engh Sønstabø
Avdelingsleder bane
Telefon
98429917
Send søknad

Flere Stillinger