Seksjonsleder Geoteknikk Samferdsel

Email
Kopier link
Del med

Norges største fagmiljø innen geofagene finner du i Multiconsult. Vi er til stede over hele landet og stolte av vår posisjon som totalleverandør på rådgivning, prosjektering og felt- og laboratorietjenester. Vår kultur, med en sterk faglig ryggrad, har gjort «Geo i Multiconsult» til en merkevare. Med en rykende fersk fagstrategi i sekken står nå et samlet geomiljø i selskapet i startblokkene for å utvikle framtidens geotjenester.

Seksjonen Geoteknikk Samferdsel er en av 3 geoteknikk seksjoner med nærmere 60 geoteknikere her i Oslo og er en del av avdeling GEO Rådgiving og Prosjektering. Seksjonen har i dag 16 medarbeidere. Har du god kompetanse innen geofag og et ønske om å utvikle deg innen ledelse? Er du klar for å lede seksjonen inn i framtidens beste praksis for geoteknisk prosjektering?

Geoteknikk Samferdsel

Vi søker nå en leder som vil være med å konkretisere den videre utviklingen av seksjonen i tråd med ny fagstrategi. Multiconsult er et sted der kompetanse trives og utvikles. En viktig lederoppgave vil være å se muligheter for faglig utvikling for den enkelte i våre oppdrag.. Geoteknikerne hos oss jobber med rådgivning og prosjektering i alle planfaser og alle forretningsområdene i Multiconsult, oppdragene spenner fra tverrfaglige oppdrag som Fornebubanen og Ny vannforsyning til Oslo, til våre største og mest komplekse «enfaglige» oppdrag med kvikkleirekartlegging og soneutredninger for NVE. I seksjonen er vår prosjektportefølje en unik mulighet til å hele tiden utvikle oss i ønsket retning med faglig kvalitet i fokus, med en kultur preget av tillit, godt humør og samhold.

Som leder for seksjon Geoteknikk Samferdsel vil du få ansvar for å lede 16 kompetente og engasjerte rådgivere.

Relevante arbeidsoppgaver vil være:

  • Være med å konkretisere fagstrategien for videre aksjon og arbeid på seksjonen
  • Personalansvar for seksjonens medarbeidere
  • Fordele og koordinere oppgaver til medarbeidere på seksjonen
  • Sørge for faglig utvikling hos den enkelte på seksjonen
  • Delta i tilbuds- og markedsarbeid for seksjonen og avdelingen
  • Koordinere og svare ut interne og eksterne forespørsler
  • Bidra til at seksjonen når økonomiske og strategiske mål
  • Bistå i rekrutteringsarbeid

Hvem er du?

Du har en relevant høyere utdanning og god faglig kunnskap med tverrfaglig og helhetlig forståelse. Du har gjerne ledererfaring fra prosjekt og/eller personalledelse.  Du har god kjennskap til anleggsnæringen og dens aktører, du evner å bygge nettverk eksternt i markedet og internt i Multiconsult. Det forventes en aktiv rolle i marked- og salgsarbeid på vegne av seksjonen. Vi søker en leder med relasjonskompetanse som maner til utvikling og samarbeid på tvers i organisasjonen. Du opptrer som en lagspiller, med arbeidsglede og dedikasjon. Du evner å tenke utover egen seksjon og bidrar til at en samlet avdeling og selskap når sine mål.

Vi vektlegger din interesse for faglig kvalitet, det at du evner å skape god resultater og utvikle dine kollegaer og deg selv. Du setter samarbeid høyt og vi ønsker at du er fremoverlent i seksjonens digitale utvikling. Du er opptatt av våre kunder og partnere og evner å motivere medarbeidere til det samme.

Er du nysgjerrig på denne muligheten? Da vil vi gjerne høre fra deg!

For mer informasjon eller en uforpliktende prat om stillingen, ta gjerne kontakt med Avdelingsleder GEO Rådgivning og prosjektering, Astri Macdonald på tlf 917 59 341.

Arbeidssted
Søknadsfrist
15.08.2022
Bransje
Stillingstype
Arbeidsgiver
Multiconsult
Kontaktperson
Astri Macdonald
Avdelingsleder GEO Rådgivning og prosjektering
Telefon
917 59 341
Send søknad

Flere Stillinger