SENIOR BIM-SPESIALIST INFRASTRUKTUR

Email
Kopier link
Del med

Har du prosjekteringserfaring og solid kunnskap innen prosjektorientert BIM-utvikling og gjennomføring? Kom og hjelp oss med å fornye bygge- og anleggsbransjen!

Bli en del av vår seksjon for Areal & Samferdsel i Bergen
Vår avdeling for Areal & Samferdsel består av ca. 75 ansatte organisert i 5 seksjoner fordelt på 8 kontorer nasjonalt. Seksjonen i Bergen har i underkant av 20 medarbeidere innen fagfeltene prosjektledelse, vegplanlegging/BIM, landskapsarkitektur, arealplanlegging, transportplanlegging og GIS-analyse.

Vi er blant de fremste i Norge innen blant annet store samferdselsprosjekter, og våre dyktige medarbeidere leverer morgendagens løsninger innenfor store kompliserte tverrfaglige infrastruktur- og byutviklingsprosjekter. Hos COWI vektlegger vi god kvalitet i hvert ledd, godt samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap med hverandre. Vi søker nå flere flinke medarbeidere til å ytterligere styrke vårt fagmiljø innen byutvikling i Bergen. Bærekraftige løsninger basert på digitalisering er selve kjernen av COWIs strategi.

Bidra til teknologisk og prosessuelt nyskapningsarbeid som effektiviserer bransjen

Som erfaren BIM-spesialist i COWI vil du kunne jobbe med alt fra de store utstrakte vegutbyggingsprosjektene til mer bymessige infrastrukturprosjekter i grensesnittet mot byutvikling. Du vil samarbeide tett med vegplanleggere, VA-ingeniører, elektroingeniører, konstruksjonsingeniører, landskapsarkitekter og øvrige fagfolk i tverrfaglige prosjekter og i alle planfaser fra tidligfase til byggeplaner. Våre kunder er både byggherrer og entreprenører som ønsker våre tjenester i både utførelses- og totalentrepriser.

Dine hovedoppgaver vil være:

 • Informasjonsledelse, spesielt implementering av kundens informasjonskrav
 • Tilrettelegging av modellbasert veg- gateprosjektering
 • Koordinering og samarbeid med andre fag, samt evt. aktivitets- og ressursplanlegging (disiplinledelse) for fagmodellansvarlige, GIS-forvaltere og visualiseringsspesialister
 • Utarbeidelse av BIM-gjennomføringsplaner, veiledere og prosjektspesifikk BIM-strategi
 • Utvikling av digitale løsninger som skaper merverdi sammen med våre kunder og leverandører i alle planfaser, også oppfølging i byggefasen
 • Automatisering av designprosesser for avdelingens fagområder
 • Utvikling av parametriske løsninger i f.eks. Dynamo eller Grasshopper
 • Kompetanseheving innen BIM på egen avdeling
 • Utviklingsarbeid innen prosess og metode for prosjektering
 • Evt. programmeringsarbeid/skripting for å sikre sømløs dataflyt mellom våre applikasjoner

Du vil få muligheten til å jobbe på flere spennende tverrfaglige prosjekter over hele Norge, og med en stor prosjektportefølje har vi anledning til å tilpasse prosjektstørrelsene og oppgaver etter ønske og erfaring fra den vi ansetter.

Din kompetanse. Vårt team. Sammen utformer vi fremtiden.

For å lykkes i denne stillingen mener vi du bør ha god tverrfaglig forståelse for å sikre effektiv dataflyt mellom fag og legge premissene for robust tverrfaglig kontroll. Du bør være proaktiv, ha god evne til helhetstenkning samt ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Vi søker deg som kan ta overordnet ansvar for digitalisering i prosjekter og som trives med målstyring og forbedringsarbeid. Du jobber strukturert og metodisk og trives med å dele kunnskap og utvikle profesjonell fagkompetanse innen infrastrukturfag.

Du bør dessuten ha følgende kvalifikasjoner og ferdigheter:

 • Master eller bachelor innen relevant disiplin, gjerne med spesialisering eller tilleggsutdanning innen BIM, informatikk, eller lignende
 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • Fortrinnsvis erfaring fra reguleringsfase via prosjektering til ferdig anlegg
 • Entreprenørerfaring eller erfaring med totalentrepriser er en fordel, og særlig erfaring som stikningsingeniør eller BIM-koordinator for entreprenør blir vektlagt
 • Solid kompetanse innenfor digitalisering, spesielt BIM og erfaring som fagmodellansvarlig eller BIM-koordinator er påkrevd
 • Sterk innovasjonsevne og ønske om å ligge i front av den teknologiske utviklingen
 • Kjennskap til ulike programvareplattformer for veg eller andre relevante fagdisipliner innen infrastrukturprosjekter er en fordel (f.eks. Novapoint, Civil 3D, Revit, Tekla, Dynamo, Grasshopper, Infraworks, Navisworks, Solibri, SimpleBIM)
 • Brukerkompetanse og interesse i utbredte programmeringsspråk som Python eller C# er en stor fordel
 • Kjennskap til produksjon og tilrettelegging av maskinstyringsdata er en fordel
 • God forståelse av relevante bransjestandarder innen modellbasert prosjektering, f.eks. V770 fra Statens vegvesen, eller SIMBA fra Statsbygg
 • Kjennskap til de tekniske utfordringene rundt modellering og nødvendig tverrfaglig samspill
 • Kjennskap til relevante nasjonale og internasjonale standarder innen informasjonsledelse, som f.eks. MMI, ISO 19650 eller EN 17412er en fordel
 • Erfaring med VDC i form av digital samhandlingsmetodikk er en fordel
 • God formidlingsevne norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Så mye mer enn bare en arbeidsplass

I COWI jobber vi sammen med kundene våre for å skape en bærekraftig verden som er god å leve i. Det gjør vi ved å bruke både kunnskap og nysgjerrighet, og noen ganger også mot, for å skape løsningene verden trenger i dag for å få en bedre morgendag. Derfor sier vi nei til prosjekter knyttet til fossil energi og har et mål om at 100% av omsetningen vår skal komme fra prosjekter som er med å flytte verden i en bærekraftig retning.

Vi setter pris på mangfold og utviklingsmuligheter og ønsker et miljø der alle føler tilhørighet og har det gøy sammen. Det får frem det beste i deg, både på jobb og hjemme.

Vi holder hovedsakelig til i Skandinavia, Storbritannia, Nord-Amerika og India, og per i dag er vi 7,300 kolleger med kompetanse innen teknologi, arkitektur, energi og miljø.

I tillegg tilbyr vi

 • Muligheten til å bygge opp din kompetanse med spennende prosjekter
 • Gode muligheter til egenutvikling gjennom personlig utviklingsplan, COWI Academy og mentorordningen COWI Connect
 • Nasjonalt og internasjonalt samarbeid på tvers av organisasjon og fagfelt. Vi har ca. 70 ulike faglige nettverk i COWI
 • Et aktivt bedriftslag, lønningstreff og bedriftshytter
 • Et eget felleskap kalt «Ung i COWI» for deg under 34 år, hvor det blir arrangert sosiale turer og arrangementer
 • Fleksibel arbeidstid med hjemmekontorordning, fem ukers ferie og fri mellom jul og nyttår
 • Sist, men ikke minst, et godt arbeidsmiljø Det er viktig for oss å være rause og stille opp for hverandre, noe som også gjenspeiles i trivsel- og medarbeiderundersøkelser

Har du flere spørsmål?

Hvis du har flere spørsmål om rollen eller hvordan det er å jobbe i COWI, ta kontakt med Avdelingsleder Areal & Samferdsel Espen Viddal på tlf.: +47 901 77 104. Vi intervjuer kandidater fortløpende.

Du kan også bli bedre kjent med oss på nettsiden vår, www.cowi.no, hvor du kan lese mer om prosjektene våre, strategien vår, hva vi ønsker å oppnå som selskap og hvordan hverdagen er i COWI.

Like muligheter for alle

Vi tror på like muligheter for alle ansatte og arbeidssøkere. Ingen skal oppleve å bli diskriminert på bakgrunn av kjønn, kjønnsidentitet eller uttrykk, etnisitet, seksuell legning, religion eller annen tro, livssituasjon, funksjonsnedsettelse eller alder.

#LI-Hybrid

Arbeidssted
Søknadsfrist
04.06.2023
Bransje
Stillingstype
Arbeidsgiver
COWI
Kontaktperson
Espen Viddal
Avdelingsleder Areal & Samferdsel
Telefon
901 77 104
Send søknad

Flere Stillinger