Senior Prosjektleder Bru - Oslo/ Bergen/ Trondheim

Email
Kopier link
Del med

Er du nysgjerrig på kundens behov og opptatt av hva som skal til for at felles prosjektmål oppnås? Er du en pådriver for samhandling mellom aktørene i prosjektet? Har du mot til å utfordre og å foreslå nye innovative løsninger? Er du i tillegg opptatt av å bidra til bærekraftige og levelige samfunn? Da er du kanskje vår neste prosjektleder!

Vi søker nå etter senior prosjektledere som kan lede prosjekteringsarbeider i små og store samferdselsprosjekter hvor bruer og konstruksjoner utgjør en stor del av prosjektet.

Bli en del av vår nasjonale avdeling for bruer og geofag
COWI er et internasjonalt rådgivende ingeniørselskap med rundt 1200 medarbeidere i Norge og regnes som ledende aktør innen samferdselssektoren. Innenfor vår divisjon for Transport og byutvikling, består avdeling Bruer og Geofag av 100 dyktige medarbeidere fordelt på 7 seksjoner. Her vil du kunne jobbe med alt fra noen av de største og mest kompliserte bruprosjektene i landet og store flerfaglige samferdselsprosjekter, til mindre eller enfaglige bruprosjekter.

Brumiljøet i COWI er blant landets ledende og er i tillegg en del av et stort internasjonalt fagmiljø med flere hundre dedikerte bruingeniører verden rundt. Vi samarbeider på tvers av grenser i utstrakt grad, og fra Norge er vi for tiden engasjert i store bruprosjekter både i England og i USA.

Her hjemme jobber vi nå blant annet med reguleringsplan for E39 Stord – Os, ny bru over Mjøsa på E6 og med forprosjekter for E39 Bjørnafjorden. Vi har en økende oppdragsmengde og søker derfor flere dyktige medarbeidere til å ytterligere styrke vårt fagmiljø.

Som Prosjektleder bru vil du i hovedsak jobbe med:
Prosjektledelse og gjennomføring av prosjekteringsoppdrag knyttet til bruer og samferdselskonstruksjoner
Disiplinledelse innenfor avdelingens fagområde i tverrfaglige samferdselsprosjekter
Kundekontakt og kontraktsoppfølging overfor både private og offentlige kunder
Bidra til faglig utvikling gjennom veiledning av medarbeidere og deltakelse i faglige nettverk
Markeds- og tilbudsarbeid
DINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN

For å lykkes i denne stillingen mener vi du bør ha god tverrfaglig forståelse og evnen til å bygge opp gode relasjoner både overfor kunder og samarbeidspartnere og overfor eget prosjektteam. Du har god evne til helhetstenkning samt har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du jobber strukturert og metodisk, og har samtidig et godt blikk for helheten. Du trives med å dele kunnskap og bygge og utvikle profesjonell fagkompetanse.

Du bør dessuten ha følgende kvalifikasjoner og ferdigheter:
Mastergrad innen byggeteknikk med min. 10 års erfaring
Solid erfaring fra disiplin- og/eller prosjektledelse i ulike faser av samferdsels- og/eller anleggsprosjekter
God forståelse av relevant arbeidsmetodikk og prosesser innen bygg og anleggsbransjen
Det en stor fordel med erfaring innen anleggsgjennomføring (f.eks. entreprenørerfaring)
Opptatt av innovasjon og det å søke forbedrede prosesser og arbeidsmetoder
Kundesentrisk og evnen til å etablere gode kunderelasjoner
COWI som arbeidsplass
COWI tilbyr en dynamisk arbeidsplass med utfordrende arbeidsoppgaver, og byr på gode utviklingsmuligheter. Du får jobbe med noen av Norges mest spennende og komplekse samferdselsprosjekter i et sterkt og tverrfaglig miljø med fokus på effektive transportløsninger innen veg, bane, tunnel og bru.

Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter
Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger
Arbeidsmiljø er viktig for oss. Vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt
Faglig utvikling gjennom deltakelse i noen av Norges mest utfordrende prosjekter
Muligheter for deltakelse i internasjonale prosjekter
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.
Har du spørsmål?
Da kan du ringe Erik Sundet, Avdelingssjef Bruer, Tunneler og Geofag, på telefon +47 415 64 897.

Vi behandler søknader fortløpende, og ser frem til å motta din CV og søknad så snart som mulig.

Arbeidssted
Søknadsfrist
14.02.2023
Bransje
Stillingstype
Arbeidsgiver
COWI
Kontaktperson
Erik Sundet
Avdelingssjef
Telefon
415 64 897
Send søknad

Flere Stillinger