SENIOR VA-INGENIØR/SENIOR PROSJEKTERINGSLEDER

Email
Kopier link
Del med

Vil du utvikle din VA-kompetanse i et av Norges sterkeste fagmiljø? Kan du prosjektere anlegg for Vann og Avløp, eller bidra med god ekspertise som prosjekt- eller disiplinleder? Er du en engasjert og fremoverlent senior med kompetanse innen VA? Da kan dette være neste skritt i din karriere!

BLI EN DEL AV AVDELING VANN I OSLO

Avdeling Vann består av rundt 170 medarbeidere fordelt på ulike kontorer i Norge. Vi har et av Norges sterkeste fagmiljøer, og er involvert i prosjekteringen av noen av Norges mest spennende prosjekter. Blant annet jobber vi på ny vannforsyning til Oslo, Regjeringskvartalet, samt kommunalprosjekter i Stor-Oslo og Viken. Vi jobber både selvstendig med egne prosjekter og samarbeider tett med COWIs øvrige fagmiljøer på tvers av kontorer i Norge og i resten av Skandinavia.

Vi har store vekstambisjoner for avdelingen og seksjonen som er lokalisert i Oslo. I seksjonen er vi i dag 35 medarbeidere innen vann og avløp, med stort fokus på et godt arbeidsmiljø og på faglig utvikling. Medarbeiderne er selv med på å påvirke sin egen arbeidshverdag og utvikling, noe som blir jevnlig fulgt opp. Vi har et trygt og godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.

FÅ EN SENTRAL ROLLE I VA-MILJØET I OSLO

I denne stillingen vil du være en del av vårt globale team av eksperter, og du arbeider tett sammen med seksjonsleder på VA og øvrige kollegaer.

 • Til daglig vil du typisk jobbe med følgende oppgaver:
 • Faglig veiledning av juniorer
 • Egne oppdrag
 • Planlegging, tekniske beskrivelser og prosjektering av VA-anlegg
 • Disiplinledelse innen VA
 • Prosjekteringsledelse av prosjekter med ulike størrelse og kompleksitet
 • Bidra i tilbudsarbeid
 • Bidra til utvikling av nye tjenesteområder
 • Bidra til samhandling og kompetansedeling i egen faggruppe og på tvers av kontorsteder

DINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN

Dine ferdigheter er nøkkelen til vår suksess. Vi arbeider på tvers av grenser og innen forskjellige fagfelt hvor vi deler kunnskap og bygger opp sterke relasjoner med kunder og kollegaer. Du bidrar med din ekspertise samtidig som du får mulighet til å lære av de beste.

For å lykkes i denne stillingen mener vi du bør være god til å skape relasjoner, ha god handlekraft og gjennomføringsevne, samt kunne generere de gode prosjektmulighetene for COWI.

Du bør dessuten ha følgende kvalifikasjoner og ferdigheter:

 • Utdanning fra høgskole/universitet med faglig bakgrunn i VA
 • Minimum 5 år med arbeidserfaring innen VA faget
 • Solid markedsfokus og forretningsforståelse
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Har du kompetanse med følgende vil det telle positivt:

 • NoDIG
 • Store overføringsanlegg
 • "Hands on" erfaring med VA-anlegg
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for VA-anlegg

COWI SOM ARBEIDSPLASS

Kjennetegnet for mange av våre prosjekter i COWI er at de er flerfaglige, store og av viktig samfunnsmessig betydning. COWI tilbyr en dynamisk, utfordrende og innholdsrik arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Hos oss får du:

 • Mulighet til å bygge opp din kompetanse med spennende prosjekter fra dag én
 • En unik mulighet til å samarbeide med de beste, utvikle ditt eget potensial og bygge en solid karriere
 • Delta i utformingen av fremtidens samfunn ved å finne bærekraftige løsninger
 • Være med i en sterk bedriftskultur med internasjonalt samarbeid på tvers av organisasjon og fagfelt
 • Tilgang til omfattende interne fagnettverk og – samlinger, internkurs, sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag, m.m.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktig lønn og ansettelsesbetingelser
Arbeidssted
Søknadsfrist
30.01.2023
Bransje
Stillingstype
Arbeidsgiver
COWI
Kontaktperson
Phan Åge Haugård
Seksjonsleder Vann Kommunalteknikk
Telefon
971 15 531
Send søknad

Flere Stillinger