Senior Vegplanlegger

Email
Kopier link
Del med

Vil du jobbe i et av Skandinavias største fagmiljøer innen veg og samferdsel? Har du prosjekteringserfaring og solid kunnskap innen vegplanlegging? Og er du en god relasjonsbygger med gode kommunikasjonsegenskaper? Kom og hjelp oss med å utforme fremtiden!

 

Bli en del av vår avdeling areal og samferdsel i Trondheim

Innenfor vår divisjon for Transport og byutvikling består avdeling Areal og Samferdsel av ca. 75 medarbeidere fordelt på fem seksjoner over hele Norge utenom Østlandet. Seksjonen Areal og Samferdsel i Trondheim er en kunnskapsrik og sosial gjeng på rundt 20 medarbeidere med ulik erfaring og faglig bakgrunn. Vi har et sterkt fagmiljø innen landskapsarkitektur, areal-, veg- og trafikkplanlegging – samt prosjektledelse. Gjennom både rammeavtaler og enkeltoppdrag med alle de store statlige infrastrukturaktørene, fylkeskommuner og storbykommuner har vi mange spennende og varierte oppdrag både i Trøndelag og nasjonalt/internasjonalt.

Senior vegplanlegger - få ansvar for spennende prosjekter i en bedrift med dedikerte og dyktige rådgivere

Som erfaren vegplanlegger i COWI vil du kunne jobbe med alt fra de store utstrakte vegutbyggingsprosjektene til mer avgrensede prosjekteringsoppgaver i grensesnittet mot byutvikling. Du vil samarbeide tett med andre vegplanleggere og øvrige fagfolk i tverrfaglige prosjekter og i alle planfaser fra skisseprosjekter til totalentrepriser.

Til daglig vil du typisk jobbe med følgende:

 • Modellbasert veg- gateprosjektering
 • BIM-koordinering og utarbeidelse av BIM-manualer
 • Koordinering og samarbeid med andre fag, samt evt. aktivitets- og ressursplanlegging (disiplinledelse)
 • Veiledning av yngre vegingeniører
 • Utarbeidelse av beskrivelse for anbudsgrunnlag iht. NS 3420 eller prosesskoden
 • Oppfølging i byggeperioden
 • Utviklingsarbeid innen prosess og metode for prosjektering

Du vil få muligheten til å jobbe på flere spennende tverrfaglige prosjekter, og med en stor prosjektportefølje har vi anledning til å tilpasse prosjektstørrelsene og oppgaver etter ønske og erfaring fra den vi ansetter.

Dine ferdigheter. Vårt team. Sammen utformer vi fremtiden.

For å lykkes i denne stillingen mener vi du bør ha god tverrfaglig forståelse for å bygge opp relasjoner og tillit. Du bør være proaktiv, ha god evne til helhetstenkning samt ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Vi søker deg som kan ta ansvar for å kontrollere og godkjenne modell-leveranser for disiplinen veg, evt. overordnet ansvar for BIM-struktur i prosjekter. Du jobber strukturert og metodisk og trives med å dele kunnskap og utvikle profesjonell fagkompetanse innen veg.

Du bør dessuten ha følgende kvalifikasjoner og ferdigheter:

 • Master eller bachelor innen vegfaget
 • Minimum 7 års relevant erfaring fra prosjektering av veg og samferdsel
 • Erfaring fra reguleringsfase via prosjektering til ferdig anlegg
 • Entreprenørerfaring eller erfaring med totalentrepriser en fordel
 • Solid BIM-kompetanse og fortrinnsvis erfaring som fagmodellansvarlig eller BIM-koordinator
 • Sterk innovasjonsevne og ønske om å ligge i front av den teknologiske utviklingen
 • Kjennskap til ulike programvareplattformer og prosjekteringsverktøy for veg er en fordel
 • God forståelse av relevant arbeidsmetodikk og prosesser innen bruk av modell, de tekniske utfordringene rundt modellering og nødvendig tverrfaglig samspill
 • God formidlingsevne norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

COWI som arbeidsplass

Kjennetegnet for mange av våre prosjekter i COWI er at de er flerfaglige, store og av stor samfunnsmessig betydning. COWI tilbyr en dynamisk, utfordrende og innholdsrik arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter med innovative faglige løsninger, prosesser og bruk av digitale verktøy.

Hos oss får du:

 • I stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger
 • Interne kompetansenettverk med samarbeid på tvers av fagfelt og regioner.
 • En unik mulighet til å samarbeide med de beste, utvikle ditt eget potensial og bygge en solid karriere
 • Delta i utformingen av fremtidens samfunn ved å finne bærekraftige løsninger
 • Være med i en sterk bedriftskultur med internasjonalt samarbeid på tvers av organisasjon og fagfelt
 • Et trygt og godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for delvis hjemmekontor
 • Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger. Vi tilbyr også privat helseforsikring for våre ansatte.
Arbeidssted
Søknadsfrist
01.06.2023
Bransje
Stillingstype
Arbeidsgiver
COWI
Kontaktperson
Espen Viddal
Avdelingssjef på avdeling Areal & Samferdsel
Telefon
901 77 104
Send søknad

Flere Stillinger