TBM Sjef E05 Råvannstunnelen

Skanska er et av verdens ledende entreprenørselskap innen store komplekse prosjekter og prosjektutvikling av kommersielle bygg og infrastruktur, boliger, og offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt.

Anleggsregionene Samferdsel og Energi og Entreprenørservice har en spennende prosjektportefølje innen kraftverk og tunnel. Vi skal nå gjennomføre et spennende samfunnskritisk prosjekt, reservevannforsyning til Oslo, E05 Råvannstunnelen. Dette er et TBM prosjekt og vi søker nå etter en TBM Sjef til prosjektet.

TBM Sjef E05 Råvannstunnelen

Vi tilbyr:

 • Et fantastisk spennende og etterlengtet prosjekt, som gir mening og som vil være et veldig fint referanseprosjekt, både for deg og for Skanska
 • Et sentralt, stort og unikt prosjekt i Oslo som vil ha lang varighet og med «state of the art», der vi har to helt nye TBM’er
 • En svært viktig lederrolle i en av verdens ledende entreprenørselskaper der du får lederansvar for et team av dyktige fagfolk, som utstråler stolthet for både faget og selskapet
 • Vi tilbyr en totalpakke du vil like, blant annet en av bransjens beste pensjons- og forsikringsordninger, en god og konkurransedyktig lønnspakke, mulighet for medeierskap gjennom vårt lukrative aksjeprogram og tilgang til våre mange firmahytter

TBM sjef vil ha ansvar for:

 • Lede TBM produksjon slik at vedtatte mål for økonomi, fremdrift og kvalitet oppnås
 • Være nærmeste leder for organisasjon- og bemanningen knyttet til TBM produksjonen.
 • I samarbeid med Oprerativ sjef følge opp TBM – leverandører samt andre leverandører knyttet til TBM produskjonen.
 • I samarbeid med Operativ sjef ha tett dialog og delta i møter med kunde relatert til TBM produksjonen.

Kvalifikasjoner:

 • Teknisk fagskole, relevant bachelor- eller mastergrad. Erfaring kan kompensere for mangel på formell utdanning
 • Minimum 5 års relevant erfaring fra Bygg- og Anleggsbransjen
 • Erfaring fra planlegging og ledelse av TBM-produksjonen med oppfølging
 • God prosjektøkonomisk forståelse og erfaring fra kontraktsforhandlinger

Egenskaper:

 • En leder som har evne til å delegere, motivere, utvikle og lede et team slik at alle bidrar effektivt til prosjektets måloppnåelse
 • Strukturert, systematisk, løsningsorientert og god evne til å gjennomføre
 • God på konstruktivt samarbeid og kommunikasjon
 • Identifisere deg med våre verdier; «Vis ansvarlighet», «Vær åpen og ærlig», «Bli bedre sammen» og «Skap kundeverdi»

Arbeidssted vil være ute på anleggsprosjektet og innebærer pendling til og fra prosjektet på ukesbasis. Stillingen rapporterer til Prosjektdirektør / operativ sjef.