Vedlikeholdssjef infrastruktur T-bane

Email
Kopier link
Del med
Vår vedlikeholdssjef Banesjef T-banen er gått over i en annen stilling i Sporveien og vi søker nå hans etterfølger.
Vi ser etter en som skal være en ressurs og pådriver i implementeringen av mer tilstandsbasert og prediktivt vedlikehold.Vedlikeholdssjefen leder en avdeling med et tjuetalls dyktige drifts- og avdelingsingeniører med allsidig praktisk og teoretisk erfaring/bakgrunn. Avdelingen forvalter eierskapet til infrastrukturen for T-banen og utarbeider og følger opp underlag både til vedlikehold og prosjekter.

Stillingen er lokalisert ved vår base på Etterstad og rapporterer til Banesjef T-bane og inngår i dennes ledergruppe.

Arbeidsoppgaver:

 • Framoverlent og aktiv forvaltning av T-banens infrastruktur og systemportefølje innenfor alle sentrale fagområder knyttet til kjørevei og kjøreveiskritiske systemer: Bane, Elkraft, Signal og Automasjon, Tele og Nettverk, Bygning og Stasjoner.
 • Være en ressurs og pådriver i digitalisering og dreining mot mer tilstandsbasert og prediktivt vedlikehold.
 • Fylle rollen som senior-bruker eller prosjekteier i prosjektstyrer, og bidra til godt samspill mellom prosjekter og linjeorganisasjon.
 • Sørge for oppdatering og videreutvikling av vedlikeholdsprogrammet for T-banens infrastruktur, slik at det til enhver tid er hensiktsmessig, kostnadseffektivt og i overensstemmelse med krav til det eksisterende anlegget (teknisk regelverk, gjeldende forskrifter, FDV, RAM- og sikkerhetskrav).
 • Sikre at dokumentasjonen av T-banens infrastruktur og anlegg holdes oppdatert.
 • Sikre at styringsdokumenter for vedlikehold løpende er i samsvar med lover, forskrifter og regelverk.
 • Rapportering til banesjef, samt bistå banesjef med virksomhetsplanlegging, budsjettering og utarbeidelse av ulike tilbuds- og prosjektunderlag.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Teknisk utdanning som Bachelor/Master innenfor relevant faggruppe
 • Erfaring med vedlikehold og forvaltning av komplekse tekniske anlegg
 • Prosjekterfaring
 • Minimum 3 år som leder
 • God økonomiforståelse
 • En fordel med erfaring fra jernbane- eller sporveisdrift
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kjennskap til Lov om offentlige anskaffelser
 • Gode datakunnskaper

Personlige egenskaper/ferdigheter:
Du har stor arbeidskapasitet, og er selvgående, effektiv og løsningsorientert. Du evner å kommunisere på alle nivåer i organisasjonen, og har høy gjennomslagskraft. Gode samarbeidsevner er en forutsetning, og du er opptatt av god samhandling over avdelings- og faggrenser. Du er pålitelig, engasjert, og en god motivator.

Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt og upretensiøst arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
 • I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Banesjef T-bane Ole Christian Skredsvig, telefon 900 21 090 – epost [email protected]

Vi imøteser din søknad.

Om arbeidsgiveren

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2021 gjennomført 156 millioner enkeltreiser.
Konsernet har 3600 ansatte, og i 2021 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.
Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har 360 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Majorstuen i Oslo. I løpet av 2021 ferdigstilte enheten flere store oppgraderingsprosjekter for trikkens traseer, og bidro i flere av de store prosjektene som skal utvide kapasiteten i kollektivtrafikken i Oslo og Viken. Enheten har høy aktivitet og står overfor store og spennende oppgaver som skal gjøre kollektivtilbudet i hovedstadsområdet attraktivt for de reisende. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig.

Arbeidssted
Søknadsfrist
12.06.2023
Bransje
Stillingstype
Arbeidsgiver
Sporveien
Kontaktperson
Bjørn Schulstock
Senior rekrutteringsrådgiver
Telefon
958 32 738
Send søknad

Flere Stillinger