Veg- og trafikkplanlegger

Ved Mobilitets- og samferdselsenheten i Trondheim kommune er det ledig en fast 100 prosent stilling som Veg- og trafikkplanlegger, med oppstart så snart som mulig.

Mobilitets- og samferdsel er del av det nyopprettede virksomhetsområdet næring, samferdsel, klima og miljø i Trondheim kommune. Vår enhet har ansvar for å lage overordnede planer for utvikling av transportnett og transporttilbud i Trondheim. Vi har stort fokus på fremtidens grønne mobilitetsløsninger, gjennom å tilrettelegge for at flere skal velge gange, sykkel eller kollektivt som transportmiddel.

Vi er ansvarlig for gjennomføringen av infrastrukturprosjekter på samferdsel både for kommunen og prosjekter i regi av Miljøpakken. Miljøpakken er en ambisiøs satsning for å redusere klimautslipp og bedre bymiljøet. Mobilitets- og samferdselsenheten er Trondheim kommunes representant i Miljøpakkesamarbeidet og bidrar til en moderne og bærekraftig transportutvikling, der målet er en bedre og grønnere by for alle å ferdes i.

Mobilitets- og samferdselsenheten har mange prosjekter som skal realiseres i årene som kommer og vi øker nå kapasiteten i vår gjennomføring. Til dette trenger vi en Veg- og trafikkplanlegger som kan være med å utrede løsninger og kvalitetssikre våre leveranser.

Har du lyst til å være med å skape, påvirke og utvikle byen vår til en bedre by for alle å ferdes i?

Vi holder til i moderne lokaler sentralt i Trondheim sentrum med nærhet til gode offentlige transportmidler og øvrige sentrumstilbud. På kontoret er vi ca. 30 engasjerte ansatte som hver dag jobber for at vi skal nå våre mål. Vi er opptatt av å levere gode resultater samtidig som vi har et trivelig arbeidsmiljø.

Hos oss vil du bli del av et inkluderende, positivt og framoverlent kompetansemiljø med stort engasjement for å løse vårt viktige samfunnsoppdrag.

Arbeidsoppgaver:

Som vår rådgiver og fagressurs innen veg og trafikk er det viktig at du har en bred tverrfaglig forståelse og kompetanse. Du skal kunne jobbe både helhetlig med transportsystemet, men også med detaljene, og vil kunne være med å påvirke retning for vårt videre arbeid og hva som skal være våre viktigste satsningsområder. Dine hovedarbeidsoppgaver vil være:

Gi faglig hjelp og råd til utvikling av gate-, kollektiv-, og sykkelprosjekt
Gi råd om og skriftlige vurderinger av trafikkløsninger, eksempelvis i forbindelse med planer og politiske saker.
Utarbeide og prosjektere enkle skisser for konsept og mulighetsstudier
Følge opp trafikkmodellering og gjennomgang av andre trafikkrapporter/beregninger
Andre oppgaver som kan være aktuelt:

Planlegging av skilting og signalanlegg
Kostnadsestimering/Anslag

Kvalifikasjoner:

 • Universitets- eller høyskoleutdannelse innen veg- og trafikkfag, lang erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Har erfaring med prosjektering/planlegging av veg og gate/større vegprosjekter
 • God kunnskap om gjeldende vegnormaler og retningslinjer for veg- og gateutforming
 • Har erfaring med Autodesk civil 3D/Novapoint eller tilsvarende for utarbeidelse av enkle skisser
 • Gode fremstillingsevner på norsk, både skriftlig og muntlig

Ønskelig

 • Kunnskap om trafikkberegninger i aimsun eller lignende
 • Kjennskap til/forståelse for politiske prosesser
 • Har erfaring med anbudsbeskrivelser

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er nysgjerrig, hjelpsom og initiativrik. Du er interessert i utvikling og forbedring og holder deg faglig oppdatert på siste trender innen eget fagfelt. Som vår fagperson er det viktig at du har gode samarbeidsevner og liker å veilede andre.
Du er strukturert og ansvarsfull, analytisk og ser logiske løsninger, samtidig som du til en viss grad er kreativ, engasjert og ikke minst løsningsorientert.

Personlig egnethet og motivasjon vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt, erfarent og tverrfaglig miljø
 • Store muligheter for å påvirke egen og enhetens arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Konkurransedyktige betingelser