Veiplanlegger

Norconsult har et meget sterkt veifaglig plan – og prosjekteringsmiljø med ca. 200 medarbeidere som arbeider fast med ulike veiprosjekter, fra gater, gang – og sykkelveier, til riksveier og motorveier. Norconsult får stadig nye veiprosjekter, både for offentlige og private kunder. Da vår portefølje øker har vi behov for å øke vår veistab.

Norconsult sitt kontor i Kristiansand ligger midt i sentrum, i Henrik Wergelands gate, rett ved kollektivakser for buss og tog. I Kristiansand er vi 33 medarbeidere som dekker fagområder innen miljø, vann – og avløp, el-kraft teknikk, VVS og energiplanlegging, arealplan, skole – og barnehageplanlegging, veg og samferdsel, byggeteknikk, SØK, idrettsanlegg, dam og vassdrag, prosjekt – og byggeledelse, SHA og kvalitetsstyring.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

Dine oppgaver vil være varierte og omfatte alle faser av et prosjekt. Oppgavene vil bli tilpasset din kompetanse, kombinert med dine ønsker/behov for videre utvikling. Eksempler på arbeidsoppgaver kan være:

Oppdragsledelse
Formgivning, dimensjonering og modellering av veianlegg (BIM)
Utarbeidelse av arbeidstegninger for utførende
Utarbeidelse av beskrivelser og konkurransegrunnlag
Oppfølging på anleggsplass
Kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere
For oss er det viktig at du:

Er en erfaren vegplanlegger på master nivå. Vi vil også vurdere deg med færre års erfaring og nyutdannede
Har gode evner innen og interesse for veiplanlegging
Er initiativrik og selvstendig
Har god muntlig og skriftlig formuleringsevne
Har gode evner til samarbeid og relasjonsbygging
Har erfaring med relevante dataverktøy for fagområdet
Hos oss får du:

Gode lønns- og ansettelsesbetingelser
Eierskap i egen bedrift
Fleksibel arbeidstid og sommertid
Store faglige utfordringer der du har mulighet til å utvikle deg videre sammen med dyktige medarbeidere
Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø
Spennende karrieremuligheter innen fag og oppdragsledelse
Miljøbevisst samfunnsplanlegging
Deltakelse i faglige nettverk i Skandinavia, fadderordning og kompetanseutviklingsplan
Studieturer, ulike sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter mm.
Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.