Vi søkjer Banemontørar til Bergen, Voss og Myrdal!

Email
Kopier link
Del med

Bli med å sikra at Noreg går på skjener med drift og vedlikehald av jernbanen. Me har det triveleg på jobb, med vi-følelse, samhald og yrkesstoltheit.

Som Banemontør hjå oss blir du med i ei avdeling med godt arbeidsmiljø og med tverrfaglege samarbeid der ein blir godt kjende og skaper gode resultat saman. Her vil du få varierte arbeidsoppgåver innanfor drift, vedlikehald og fornying. Og hos oss får ein moglegheita for kompetanseheving.

Hos oss får du

 

 • Du vil bli ein del av eit arbeidsmiljø med eit høgt fagleg kompetansenivå, stor arbeidsglede og dessutan ein givande og meiningsfylt arbeidskvardag med eit sterkt fokus på personleg utvikling.
 • Sikker jobb heile året hos ein solid arbeidsgjevar med spennande og varierte arbeidsoppgåver
 • Turnusarbeid der du kjem heim kvar dag, men natt, helg og heilagdagar må påreknast
 • Godt arbeidsmiljø, samhald og fokus på tryggleik
 • Konkurransedyktige vilkår og betalt lunsjpause
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Kompetanseutvikling og gode karrieremoglegheiter, og dessutan kursing og sertifiseringar internt og eksternt.
 • Godt arbeidsmiljø, samhald og fokus på tryggleik

 

Dette kjem du til å gjera

 

 • Feilretting, drift og vedlikehald av banestrekninga innanfor kontraktsområde Vestlandet
 • Fornyelse og investeringsoppgåver
 • Bidra til forbetringsarbeid for å oppnå auka tilgjengelegheit i anlegget
 • Kjøring av skjenegåande arbeidsmaskiner ved behov
 • Delta i prosjektarbeid utover eigen stasjoneringsstad
 • Tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper i Spordrift og andre aktørar i sektoren
 • Ved behov kan det vera aktuelt å måtta inngå i Spordrifts tverrfaglege beredskapsordningar. Tilsette som inngår i beredskapsordning må ved utrykking kunna møta på stasjoneringsstaden innan 30 minutt.
 • Ved behov vera villig til å delta på utføring av prosjektoppgåver også utanfor eige kontraktsområde

 

 

Dette trur me du treng for å lykkast og trivast

 

 • Fagbrev som banemontør
 • Oppteken av fagleg oppdatering og er motivert til å ta vidareutdanning i jernbanerelaterte fag
 • Relevant erfaring med bruk av IKT
 • Erfaring med å kunna dokumentera utførte arbeid gjennom registrering i Banedata
 • Førerkort klasse B
 • Tilfredsstillande norskspråklege kunnskapar, både skriftleg og munnleg
 • Godkjent som, eller vera villig til å ta tilleggsutdanning som hovedsikkerhetsvakt (HSV) og Leder for el.sikkerhet (LFS)
 • Yrkespsykologisk test / helseundersøking vil bli gjennomført før eventuell tilsetjing viss ikkje godkjend helsekontroll / test kan leggjast fram.

 

 

Kjekt å vita

Ser du noe du ikke kan? Ta det helt med ro - vi skal sikre at du får en god opplæring! Vi oppfordrer deg til å søke stillingen om den er interessant, og om du har lyst til å lære noe nytt.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss kollegaer med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Det er viktig for oss at våre medarbeidere identifiserer seg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende. Hva betyr disse verdiene for deg?

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

I løpet av 2023 vil selskapet og ansatte i Spordrift AS bli overført til egen divisjon i Bane NOR SF. Spordrift AS er nå et datterselskap.

 

Vil du sette virkelige spor, håper vi du tar kontakt med oss!

Arbeidssted
Søknadsfrist
01.12.2023
Bransje
Stillingstype
Arbeidsgiver
Bane Nor
Kontaktperson
Eirik Midtbø
Assisterende Driftsleder
Telefon
45 86 94 35
Send søknad

Flere Stillinger