Vil du løse spennende samferdselsutfordringer sammen med oss?

Våre kontorer i Haugesund og Ryfylke har 35 medarbeidere som dekker de fleste fagområder fra prosjektadministrasjon og bygg - til plan og samferdsel.

Gruppen Plan, mobilitet og byutvikling består i dag av 7 medarbeidere som jobber med større og mindre prosjekter innenfor by-, plan- og samferdselssegmentet. Vi er involvert i samferdselsprosjekter som spenner fra tilrettelegging av byrom og gater til planlegging og prosjektering av riksveger og broer/tunneler, og setter pris på å gjøre det i tett samarbeid mellom landskapsarkitekter, ingeniører og andre planleggere.

I Haugesund holder vi til i flotte lokaler i det gamle posthuset midt i sentrum. Selv om vi har et godt etablert samarbeid med mange andre kontorer i firmaet, inkludert våre kontorer i Stavanger og Bergen, har vi ambisjoner om å fortsette den veksten vi har hatt de siste årene. Derfor vil vi ha flere med på laget, som både kan styrke den kompetansen vi har – og bidra med ny fagkunnskap og engasjement.

Arbeidsoppgaver kan være:

Oppdragsledelse

Formgivning, dimensjonering og modellering av veganlegg (BIM)

Utarbeidelse av modeller/arbeidstegninger for utførende

Utarbeidelse av beskrivelser og konkurransegrunnlag

Oppfølging på anleggsplass

Kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere

Ledelse og gjennomføring av flerfaglige prosjekter

For oss er det viktig at du har :

Mastergrad/bachelorgrad innen vegplanlegging (nyutdannede oppfordres også til å søke)

Gode evner og interesse for vegplanlegging og våre bygde omgivelser

Initiativ og vilje til selvstendig arbeid

Gode evner til samarbeid og relasjonsbygging – både internt og eksternt

God muntlig og skriftlig formuleringsevne

Erfaring med relevante dataverktøy for fagområdet

Hos oss får du :

Gode lønns- og ansettelsesbetingelser, samt tilbud om kjøp av aksjer i selskapet.

Faglige utfordringer med utviklingsmuligheter i spennende prosjekter med dyktige kollegaer.

Lokal tilstedeværelse med tilknytning til et nasjonalt, sterkt faglig nettverk.

Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø.

Deltakelse i faglige nettverk, Yngres råd, fadderordning.

Aktiv kompetanse- og personalutvikling med jevnlige kurs og samlinger.

Studieturer, ulike sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter mm.

Innsendelse av søknad: Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.