Vil du ta del i vårt samfunnsoppdrag om å skape mer kollektivtrafikk for pengene?

Email
Kopier link
Del med
Sporveiens utbyggingsavdeling er et sterkt byggherremiljø med dyktige og engasjerte kollegaer, stort mangfold og fokus på kompetansebygging og utvikling. Vi bygger for buss, trikk og T-bane og har en prosjektportefølje på 25-30 prosjekter i spennet fra mindre oppgraderingsprosjekter til store utbyggingsprosjekter. Alle våre prosjekter har stor betydning for byen, miljøet, og kollektivtrafikken.

Les mer om våre prosjekter: https://sporveien.com/inter/prosjekter

Ansvar og hovedoppgaver:
Som prosjektleder har du ansvar for å gjennomføre prosjekter i samsvar med prosjektmandat og i tråd med gjeldene lover og internt styringssystem. Du har helhetlig ansvar for prosjektets fremdrift, økonomi, kvalitet og HMS og vil være Byggherrens representant i prosjektene i henhold til byggherreforskriften. Det er viktig at du etablerer et godt miljø og samarbeid i hele prosjektorganisasjonen og sørger for involvering og eierskap til prosjektets mål. Du må også sikre godt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere og interessenter. Vi er opptatt av læring på tvers i organisasjonen og vil at du skal bidra til erfaringsoverføring mellom prosjekter og til å styrke Sporveien sin evne til god prosjektgjennomføring. I mindre prosjekter kan det være at du må inneha flere roller.

Høres dette spennende ut? Les mer om hva vi kan tilby:

 • Spennende arbeidsoppgaver, mye ansvar og mulighet til å påvirke egen hverdag
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer,
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • I Sporveien har fast ansatte og familie mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus, fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette

Kvalifikasjoner:

 • Sivilingeniør/ingeniør med relevant fagkrets (anlegg, jernbanefag, elektro, kybernetikk)
 • Minimum 5 års erfaring fra prosjektledelse av bygge- og/eller anleggsprosjekter
 • Erfaring med inngåelse og oppfølging av relevante kontrakter for entrepriser, tjenester og leveranser
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Det er en fordel med:

 • Fordel med god kjennskap til krav og standarder innenfor bygging av jernbaneanlegg
 • Fordel med Prince2 Foundation eller tilsvarende kurs innen prosjektledelse.

Personlige egenskaper:
Vi ser etter deg som er en god prosjektleder og som motiveres av å nå resultater. Du er selvgående og har høy gjennomføringsevne. Som prosjektleder må du være helhetstenkende og god til å prioritere. Du trives i team, er en god relasjonsbygger og viser god organisasjonsforståelse. Det er viktig at du beholder roen i hektiske situasjoner, samt er fleksibel og løsningsorientert.

Praktisk informasjon:
Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Sporveien AS samarbeider med Semac, som er en ekstern leverandør, om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.
Ønsker du mer informasjon om stillingen, kan du ta kontakt med Utbyggingssjef Hanna Rachel Broch på tlf. 982 10 004 eller e-post [email protected] eller vår rekrutteringspartner Capus ved Sondre Urbye Kjelsrud på tlf. 986 52 622 eller e-post [email protected].

Vi ser frem til å høre fra deg - søknader vil bli håndtert fortløpende.

Om arbeidsgiveren

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur.
Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.
Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for T-bane og trikk - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har 360 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Majorstuen i Oslo. I løpet av 2022 både ferdigstilte og bidro enheten i flere av de store prosjektene som skal utvide kapasiteten i kollektivtrafikken i Oslo og Viken. Enheten har høy aktivitet og står overfor store og spennende oppgaver som skal gjøre kollektivtilbudet i hovedstadsområdet attraktivt for de reisende. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig.

Arbeidssted
Søknadsfrist
28.02.2024
Bransje
Stillingstype
Arbeidsgiver
Sporveien
Kontaktperson
Sondre Urbye Kjelsrud
Rådgiver
Telefon
98 65 26 22
Send søknad

Flere Stillinger