Vil du være med å utvikle fremtidens transportsystem for Oslo?

Email
Kopier link
Del med

T-banen er ryggraden i et urbant og miljøvennlig transportsystem med mer enn 400 000 reiser på en hverdag og over 120 millioner reiser i løpet av et år. T-banen står foran en omfattende utviklingsreise med planlagte investeringer for mer enn 60 milliarder de neste tiårene. Vi forbereder oss på å ta i bruk Fornebubanen, ny teknologi for togstyring med «intelligente» tog med CBTC og anskaffe neste generasjon togmateriell. I tillegg planlegges en oppgradering av Majorstuen stasjon, en ny tunnel gjennom byen og et stort antall oppgraderinger av eksisterende linjenettverk.

T-banen trenger nye skarpe hoder for å videreutvikle T-bane-produktet og påse at prosjektene bygger opp under en helhetlig og effektiv operasjon. I vår Produkt og Analyse-avdeling vil du være med på å utvikle morgendagens T-bane-tilbud.  Her trenger vi kloke hoder som kan se sammenhenger mellom tekniske prosjekter og fremtidig bruk av T-banen. Du må tenke langsiktig, men også forstå betydningen av detaljer. Arbeidet vil både sette krav til prosjektene og foreslå endringer i driften av T-banen. Det kreves et helhetlig perspektiv på rutetilbud og kundebehov, operasjonelle driftskonsepter, samt understøttende materiell i infrastruktur og vogner.

Avdelingen vår har mange oppdrag, og vi ønsker nå å styrke teamet med en ny medarbeider.

Avdelingens viktigste arbeidsområder er:

 • Innovasjon og produktutvikling knyttet til rutetilbud, operasjon og vedlikeholdskonsepter
 • Forstå kundebehov og bransjetrender
 • Følge med i internasjonal utvikling, bl.a. ved deltagelse i Sporveiens globale benchmarking-samarbeid
 • Data-analyse, med kobling og utnyttelse av T-banens store datakilder
 • Kapasitets- og pålitelighetsanalyser av systemet på et overordnet nivå
 • Identifisere og analysere sammenhenger mellom overordnede ytelseskrav (kapasitet, sikkerhet, regularitet, punktlighet og økonomi) og tekniske løsninger
 • Strategiske ruteplaner for effektiv og fleksibel T-banetrafikk
 • Identifikasjon og fjerning av flaskehalser i T-banen
 • Sikre samspill med resten av byen og kollektivtrafikken i fremtiden
 • Vurdere automatiseringsgrad, bruk av digitale løsninger og kunstig intelligens

Viktige kvalifikasjoner vil være:

 • Interesse for å utvikle T-banen til det beste for kundene og samfunnet.
 • Gode analytiske egenskaper, god tallforståelse og vilje og evne til å tenke helhetlig.
 • Ønskelig med teknisk utdannelse på masternivå, gjerne innen statistikk, optimering, logistikk eller lignende. Annen relevant utdannelse vil også bli vurdert.
 • Gode samhandlingsevner og erfaring i å skape resultater sammen med andre.
 • Gode kommunikasjonsevner og ferdigheter i å presentere resultater skriftlig og muntlig

Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom og bedriftsidrettslag
 • I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).

Sporveien AS samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen ber vi deg kontakte leder for Produkt og Analyse i Sporveien T-banen AS Trude Elisabeth Myhre.

Arbeidssted
Søknadsfrist
22.08.2022
Bransje
Stillingstype
Arbeidsgiver
Sporveien
Kontaktperson
Trude Elisabeth Myhre
Leder for Produkt og Analyse
Send søknad

Flere Stillinger