Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Nå har produksjonen av Oslos nye trikker startet
Nå har produksjonen av Oslos nye trikker startet Bilder tatt i produksjonslokalene i Zaragoza, Spania. Birte Sjule, administrerende direktør Sporveien Trikken AS avbildet. Foto: Simen Prestaasen / Sporveien

Nå har produksjonen av Oslos nye trikker startet

Det er bare noen få måneder til den første av de 87 nye trikkene skal ankomme hovedstaden sommeren 2020. – Produksjonen av de nye trikkene er kommet godt i gang. Dette blir et betydelig løft for alle som reiser med trikken i Oslo, sier Birte Sjule, administrerende direktør i Sporveien Trikken.

EMNE: Trikk
PUBLISERT: 19.December.2019

De nye trikkene produseres hos den spanske leverandøren Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA (CAF) på oppdrag fra kollektivselskap Sporveien. Oslo kommune gjennomfører nå tidenes satsning på trikk gjennom et omfattende trikkeprogram som ledes av Sporveien; og kjøpet av 87 nye trikker er en sentral del av denne satsningen.

Foto: Simen Prestaasen / Sporveien

Siden kontraktinngåelsen i 2018 har prosjektorganisasjonen i Sporveien jobbet systematisk med å detaljere, kvalitetssikre og verifisere alle løsningene på de nye trikkene. Blant annet har det vært gjennomført et betydelig brukermedvirkningsprogram.

Første nye trikk til Oslo neste sommer

Leverandøren har i høst jobbet iherdig med å få satt opp produksjonslinjen og produksjonen er nå godt i gang i den spanske byen Zaragoza, hvor selve monteringen og mye av produksjonen foregår.

Foto: Simen Prestaasen / Sporveien

– Nå er den aller første vognkassen ferdig produsert. Dette er første gang vi kan se konturene av de nye trikkene, og det er bra – for det er ikke lenge til de første trikkene kommer til Oslo slik at hele byens befolkning får glede av dem! sier en fornøyd Birte Sjule.

Det jobbes nå med å ferdigstille tre trikker våren 2020, hvorav to av de skal videre til Oslo etter at de har bestått en rekke tester i Spania. Den første trikken er planlagt levert til hovedstaden i løpet av sommeren 2020. Trikkene skal da gjennom et godkjennelsesregime og et omfattende testprogram på trikkeskinnene i Oslo før de er klare til å frakte reisende i hovedstaden.

– Serieproduksjonen av alle de andre trikkene startes først etter at vi har sett at de første testtrikkene fungerer tilfredsstillende, forklarer Sjule.

Når alle de 87 nye trikkene er levert i 2024, vil passasjerkapasiteten øke fra 50 millioner enkeltreiser i året i dag, til potensielt hele 100 millioner enkeltreiser i årene som kommer.

Tett oppfølging

Nye trikker er en investering for fremtiden og blir et vesentlig bidrag til fremtidens kollektivtilbud i Oslo. Trikkene vil ha lang levetid, slik at Oslos befolkning får glede av dem i mange år. Å kjøpe inn og produsere nye trikker som skal vare i en hel generasjon, er et komplekst prosjekt med svært mange detaljer.

Foto: Simen Prestaasen / Sporveien

– Vi har et stort ansvar for at dette skal bli bra. Det tar vi på alvor, og vi jobber hver eneste dag for å følge opp at produksjonen går som den skal. Dette gjør vi blant annet gjennom stedlig tilstedeværelse i Zaragoza, men også gjennom en rekke kvalitetsinspeksjoner og god og tett dialog med Jernbanetilsynet her hjemme, avslutter Sjule.

I august ble en fullskala modell av de nye trikkene vist frem på Rådhusplassen i Oslo for alle som ville se og prøve hvordan det nye tilbudet blir – og tilbakemeldingene var svært gode.

Trikke-direktøren er overbevist om at alle som reiser med trikk i Oslo har mye å glede seg til:

– Dette blir et viktig kollektivløft for hele Oslo by, og vi gleder oss til å kunne invitere de reisende velkommen om bord i et nytt, moderne, og universelt utformet trikketilbud.

Mest Lest

Skal utforme ny T-banestasjon på Lysaker

Inngikk storkontrakt som kutter reisetiden mellom Oslo og Hamar

I dag åpner ASKO vindkraftverk

Titania får Norges største hjullaster

Setter fokus på sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

Markant deltakelse fra Norconsult på verdens største BIM-konferanse

Statens vegvesen anbefaler flytebru over Bjørnafjorden

Nye Veier varsler anbudskonkurranse for E6 Ulsberg – Vindåsliene

Bane NOR: Urealistisk og kostbart å ferdigstille hele InterCity samtidig

Utbyggingen av E18 gjennom Porsgrunn et godt skritt videre

Havvind uten subsidier er mulig

Merkedag 4. desember: Santa Barbara

Pådrivere for grønne og varmere bysamfunn

Smarte nett blir enda smartere

Vant pris for årets beste vitenskapelige artikkel

Lander stor kontrakt med Hafslund Nett

Nytt forskningsprosjekt på kompositter kan gi billigere broer og mer pålitelige vindmøller

Storleveranse til Bergen lufthavn Flesland

20 millioner til gang- og sykkelvei

Norconsult skal bistå Bane NOR med togparkering

Sweco har vunnet stort oppdrag for Avinor

Nye Veier avlyser E39-konkurranse

Første skisser for bru over Nordfjorden klare

Internasjonal nyhet: Elektrisk gravemaskin på 25 tonn

Slik påvirker arbeidet på jernbanen togtrafikken i sommer

Bane NOR velger Siemens til å digitalisere norsk jernbane

Verdens avgjort beste arbeidstøy!

Beredskap når vegadministrasjonen splittes opp

Fornebubanen forsinket: Oslos lengste T-banelinje i tunnel vil koste mer enn først planlagt

Kaster du avfall i toalettet?

OPS: Slik skor du deg for oppdraget

Tunnelprosjekter har skapt nasjonal klynge

Røde sykkelveier får oppmerksomhet

Nytt verktøy foreslår tiltak mot skred

– Udokumenterte overskuddsmasser er både ulovlig og skadelig

Unik samarbeidsavtale: Ny E6 styrker Værnes

Vegvesenet innfører karakterbok for entreprenører: Godt arbeid skal telle i neste anbudskonkurranse

Signerte sin største driftskontrakt noensinne

LINK arkitektur valgt til Parallelloppdrag Knutepunkt Porsgrunn

Gratis kollektivtransport: Godt for folkehelsen

Slik håndteres en tunnelbrann – minutt for minutt

Bane NOR sier nei til busstasjon over Oslo S

Renere Oslofjord med Filtralite

Vegvesenets OPS-prosjekter trekker internasjonal interesse

buildingSMART satser på infrastruktur

Multiconsult vinner fornybar-kontrakter i Pakistan

Bane NOR og JV Skanska Strabag enige om nye Ulriken tunnel

Hvordan bygge veger med mindre klimagassutslipp fra betong?

Masseforvaltning

Fjerde og siste kontrakt i Follobaneprosjektet signert

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

Det er viktig at vi ser fremover!

Ønsker prøveprosjekt for elektrisk veg

Finalistene i «Årets Unge Rådgiver» klare

Leverer kjørestrømløsninger til Bybaneutvidelsen i Bergen

Vil endre måten du jobber på

Offentlig sektor prøver – men lykkes ikke

Norge kan bli fullelektrisk

Vegvesenet og Skanska informerte klimaministeren om bærekraftig vegbygging

Er først med strømlagring til norske hjem

Jernbane betyr effektiv og miljøvennlig mobilitet

Nullutslippstog: – Vi må få opp dampen

Byutredninger for nullvekst

Ny bru reiser seg over Tanaelva

Framtidens by blir formet av standarder

Mobil asfaltfabrikk klar til Tvedestrand-Arendal

Brynseng stasjon skal fornyes

El-ferger bedre enn bro og tunnel?

Vi som er med på å bygge landet

Ny doktoravhandling om tunnelboremaskiner

Ingen Høyesterett-behandling av OSSA-saken

På siste verset for gammel bane

Bompengeinntektene fortsetter å øke tross elbilfritak

Ønsker å bruke konkurransepreget dialog på E39

Bygger ny flytekai i Longyearbyen

Avinor Oslo lufthavn presenterer konsept for tredje rullebane

Tester ut 32,5 tonns aksellast

Gatelys: Et nytt nav i veinettet

Nå blir det enklere å holde styr på bompasseringene

RiskBIM kan bli en felles plattform

Korrosjon og slitasje i varme- og kjøleanlegg

Ny milepæl i tøff E16-maraton

Beklager to dårlige punktlighetsmåneder

Ny digital tjeneste for deg som ønsker å bygge nærmere vei enn byggegrensen tillater

Trafikksikkerhetsforeningen er godt i gang med sin sommerturné 2019

Ny håndbok N200 om vegbygging

Go-Ahead er tildelt kontrakten for Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen

Selvgående kantklipp eller stormaskiner

Korridorene A1 og R1 på E39 anbefales av Nye Veier

Er vann dyrt, Morten Meyer?

Signerte milliardkontrakt for ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene

Partiene garanterer for grundig utredning

Elkem Solar fikk Næringslivets klimapris 2017

Vegdirektøren om forslaget til statsbudsjett for 2018

Virtuell virkelighet – en ny måte å fortelle historien på

Supert samarbeide om gigantprosjekt

Hands-on visjonær og pionér

Se hevingen av dekket på Norges nest lengste hengebru

NCC ordreregistrerer andre fase av Færøyene-entreprisen

Norconsult og Asplan Viak planlegger bybane fra Bergen sentrum til Åsane