Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Ny digital tjeneste for deg som ønsker å bygge nærmere vei enn byggegrensen tillater
Ny digital tjeneste for deg som ønsker å bygge nærmere vei enn byggegrensen tillater

Ny digital tjeneste for deg som ønsker å bygge nærmere vei enn byggegrensen tillater

Statens vegvesen og KS har samarbeidet om den nye tjenesten som gjør det enklere å søke om dispensasjon fra byggegrense mot offentlig vei.

EMNE: Utbygging
PUBLISERT: 07.mars.2019

Hvis du skal bygge noe innenfor byggegrensen mot en offentlig vei eller gang- og sykkelvei må du søke om dispensasjon fra byggegrense.
Den nye tjenesten ligger tilgjengelig på vegvesen.no og flere kommuner vil også lenke direkte til tjenesten fra egne nettsider.

Enklere søknadsprosess sparer tid

Enten du skal bygge en ny bygning, tilbygg eller påbygg (eller for eksempel setter opp mur, støyskjerm eller lignende): hvis det er i konflikt med byggegrensen mot offentlig veg, må du søke om dispensasjon fra byggegrense.

– Byggegrensen kan være fastsatt enten i reguleringsplan, i kommuneplanens arealdel eller i vegloven. Enten det gjelder søknad om dispensasjon fra byggegrense ved riksvei, fylkesvei eller kommunal vei: nå blir søknadsprosessen mye greiere! Før måtte du selv finne ut av hvor søknaden skulle sendes. Dette blir enklere nå. Den nye tjenesten hjelper søkerne så den sendes til rette instans enten det er til kommune, fylke eller til Vegvesenet, forklarer Gyda Grendstad, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Hun forklarer at når søkeren logger seg inn og oppgir hvilken eiendom det gjelder, kommer det opp et kart over det aktuelle området. Der må søkeren sette en markør på den vegen der han/hun ønsker å bygge nærmere enn det byggegrensen tillater.

Søknaden vil dermed tilføres data fra relevante registre hos blant annet Statens vegvesen og Kartverket, som veistatus og plansituasjon, trafikkmengde, fartsgrenser, ulykker, støyforhold og mye annet. Søkeren må også legge ved en situasjonsplan som viser hvordan tiltaket er tenkt plassert i forhold til vegen. Alt dette summeres opp i et digitalt saksgrunnlag som sendes til den aktuelle vedtaksmyndigheten.
Vedtaket i saken vil du motta i din digitale meldingsboks. Har du reservert deg for digital kommunikasjon med det offentlige, får du vedtaket tilsendt på papir.

Tid er penger

Grendstad forklarer at dispensasjon fra byggegrense gis unntaksvis, og kun om det er reelle grunner til at det som planlegges ikke kan gjennomføres på eiendommen uten å måtte komme i konflikt med byggegrense mot vei. Les mer om hvilke vilkår du må innfripå Vegvesenets nettsider.

– Når søknaden inneholder tilstrekkelig informasjon reduseres risikoen for at man må ettersende manglende informasjon, og søknaden kan behandles raskere. Digitalisering av offentlige tjenester skal bidra til en mer effektiv forvaltning mellom søkere og vedtaksmyndighet, men også mellom forvaltningsnivåene kommune, fylke og stat, fastslår Grendstad.

Mot riks- og fylkesveg mottar Vegvesenet om lag 4000 søknader per år. Totalt antall søknader mot offentlig vei er trolig mange ganger så stort. 

I utviklingen av den nye tjenesten har kommunene Os i Hordaland, Stjørdal og Bergen bidratt som pilotkommuner. I dag, 5. mars åpnes tjenesten for alle kommuner.

– Vi gleder oss til å åpne tjenesten både for søkere og for kommunene. Vi håper og tror at alle kommer til å bli fornøyde, avslutter Grendstad.