Foto: Erik Burås/Studio B13 for Samferdsel & Infrastruktur
Gunn Iren Kleppe
Publisert: 13.08.2020 

Veien blir til mens du går

Anette Aanesland har vært med og bygget opp Nye Veier fra starten, og er i dag administrerende direktør i selskapet. Som ny toppsjef tar hun nå temperaturen på organisasjonen og vurderer veien videre.

Anette Aanesland har vært ny administrerende direktør hos Nye Veier siden desember, og konstituert administrerende direktør siden oktober. Hun er imidlertid ikke ny i selskapet. Aanesland har vært med fra starten i 2016 og har ifølge styreleder Harald V. Nikolaisen «bidratt til utviklingen av både modellverk og metoder som har gjort selskapet til en utfordrer i norsk veibygging».

Frem til hun overtok toppstillingen, var Aanesland direktør for teknologi og utbyggingsstrategi. Før det var hun avdelingsdirektør hos Statens vegvesen, og tidligere var hun teknisk sjef for Agder OPS Vegselskap. Sivilingeniørutdanningen har hun fra NTNU.

Vi spurte den nye toppsjefen hvilke planer hun har i den nye stillingen:

– Jeg har vært med hele veien fra starten i januar 2016. Det jeg velger å gjøre nå er å sette en liten fot i bakken.

Etter fire år mener hun det er tid for å evaluere og se om det er nødvendig med justeringer. Målet er at organisasjonen skal kunne håndtere de neste fire årene best mulig.

– Vi har vært et gründerselskap, vi skulle i gang med en ganske bred front, noe som var riktig å gjøre i oppstarten, forklarer Aanesland.

Foto: Erik Burås / Studio B13 for Samferdsel & Infrastruktur

– Nå er vi inne i en prosess, der vi evaluerer modellen vi valgte i 2016. Vi skal sikre god måloppnåelse og samtidig holde oss effektive og slanke som byggherreorganisasjon. Vi ser at det er et potensial i organisasjonen som ikke er tatt ut, selv om vi har levert veldig godt de første årene.

Hvordan få det til?

– Vi tar en temperaturmåling på organisasjonen akkurat nå. Vi ser hva vi eventuelt trenger å justere. Er det noe vi trenger å tilpasse i organisasjonen, i arbeidsmåter og prosesser vi jobber etter? Det er en lærende organisasjon. Vi ser om det er noe som knirker, vi ser om det er prosesser vi kan gjøre mer lean. Alt handler om å levere mer trafikksikker veg for pengene.

Utfordrer det etablerte

Selskapet du har vært med å bygge opp er et «annerledes» selskap?

– Det er grunnen til at vi ble etablert i 2016, det ligger i vårt mandat å utfordre det etablerte. Vi har tre gode verdier som har vært med hele veien: vi skal fornye, forbedre og forsikre. Og vi ser at leveransene så langt har vært gode på grunn av dette, svarer Aanesland.

Rekrutteringen har vært basert på disse verdiene, og mange har dem i ryggmargen. Dermed er det også stor iver etter å innovere.

– Det er ting vi vil bevare. Vi skal være en endringsagent også fremover, men vi skal spisse innoveringen, sier hun.

Hva er mest spennende med den nye jobben?

– For det første er jeg veldig glad for å ha fått tillit til å lede en organisasjon som Nye Veier med så mange dyktige folk. I forhold til den oppgaven er jeg både ydmyk og spent.

Det som er spennende med Nye Veier er at vi er i en rolle som skal utfordre det etablerte. Vi skal endre bransjen, både når det gjelder hvordan vi jobber med nytteøkning, sikkerhet, klima, standardisering og industrialisering av prosessene som ligger i det å bygge vei. Vi skal være med og forme både planlegging, utbygging og drift, fortsetter hun.

– Alt dette gjør at det er en veldig spennende jobb.

En spennende reise

Hva er nøkkelen til god prosjektgjennomføring?

Aanesland oppgir stikkord som nok og riktige ressurser i tidlig fase, effektivt samarbeid med entreprenør og å ta læring tilbake i alle faser.

– Vi har en gjennomføringsmodell hvor det er viktig med stor innsats i tidlig fase. Innsats tidlig i prosjekter er veldig viktig i forhold til å redusere kostnadene og øke nytten. For å lykkes må vi legge inn riktig mengde ressurser tidlig i prosjektet, understreker hun.

Ved å involvere entreprenøren tidlig får man hentet ut gevinstene som ligger i entreprenørorganisasjonen gjennom deres kompetanse, og regulerer derfor et godt byggbart prosjekt. Ved å involvere entreprenøren maksimalt, får man også samarbeidet bedre om å redusere risiko.

– Vi må tenke levetid i alt vi gjør. Det er først når vi klarer å sette trafikk på veien at man kan ta ut nytte. Hvis vi har bygget feil og må stenge, klarer vi ikke å ta ut nytten, påpeker hun.

Derfor måler også selskapet oppetid på veiene og bruker det de lærer i videre planlegging.

Hva med digitalisering?

– Det er jo viktig for oss. Digitalisering et virkemiddel, ikke et mål i seg selv, slår hun fast.

– Digitale verktøy er viktige for å ta gode, effektive og faktabaserte beslutninger slik at man når målene man setter seg. Vi ønsker å være et datadrevet selskap der vi kan ligge i forkant og for eksempel predikerer vedlikeholdet basert på datafangst.

Hva er du spesielt stolt av?

– Når det gjelder Nye Veier, er jeg stolt av det vi har klart å levere. Jeg har vært med på hele den spennende reisen fra å rigge opp på kontor og rekruttere folk til der vi er nå i 2020. Det har vi klart å levere med begrenset ressurstilgang på fire år. Vi har en drive i organisasjonen som jeg synes er veldig bra. Det er veldig stor vilje på å levere, svarer Aanesland, og krediterer de mange dyktige folkene i organisasjonen.

Tanker om ledelse

Hvilke tanker har du om lederrollen, og har du hatt mentorer underveis?

– Kanskje viktigst for meg er de lederne jeg har hatt. Både det de har sagt og gjort og kanskje det de ikke har gjort.

For Aanesland er lederrollen spesielt viktig for hva den betyr for unge tidlig i yrkeskarrieren. Det gjelder både i forhold til hvilke muligheter, hvilket ansvar og hvilken tillit man gir dem. Det gjelder også tryggheten man har i forhold til oppgaver man er usikker på om man kan håndtere. Hun synes det er viktig å gi folk ansvar og sende dem utpå i det de blir svømmedyktige. Slik er dagens ledere med på å forme fremtidige ledere, slik det har vært i hennes eget tilfelle.

Samtidig mener hun det er viktig å ta initiativ og å våge å ta på seg store oppgaver. Selv fikk hun store oppgaver tidlig i karrieren, men hadde trygghet i at det var noen hun kunne spørre.

Foto: Erik Burås / Studio B13 for Samferdsel & Infrastruktur

Hva med din egen lederstil?

Her tegner hun et bilde av en flokk gjess som flyr i V-formasjon. De flyr i samme retning og med større oppdrift kommer de også lengre. Slik ser hun sin egen rolle som pådriver for å koordinere mot samme mål.

– Vi skal levere resultater, alle våre ansatte skal kjenne at de er med på å levere trafikksikker vei, alle skal kjenne på at de bidrar. Verdiskapingen i organisasjonen vår skjer i alle enhetene våre, understreker hun.

Hvilke egenskaper har du nytte av som leder?

– Jeg er en person som er kjent for å være tydelig i kommunikasjonen, sier Aanesland, som også understreker viktigheten av tillit.

Stikkord er å være tydelig på mål og på at alle gjør det som skal til.

– Det er ingen som jobber alene. Vi jobber i team. Vi leverer samlet, understreker hun.

– Jeg er også strukturert, analyserende, og litt faktaorientert. Jeg er resultatorientert. Jeg mener også at i jobben jeg er i nå, jobber jeg med et fagområde jeg kan. Siden jeg startet yrkeskarrieren har jeg jobbet med samferdsel. Jeg kan jo verdikjeden vår, fra planlegging til utbygging til drift. Jeg kan diskutere alle fagområdene. Det er en styrke.

Karriere og privatliv

Karrieren, var den planlagt?

Aanesland innrømmer at hun aldri la opp noe løp for egen karriere, men at hun alltid har vært glad i realfag. Dermed var det naturlig å koble til ingeniørfaget.

– Veien blir til mens du går. Du får noen valg, og må bare tørre å si ja. Jeg sier ja når muligheten byr seg, jeg har hatt det som læresetning, forteller hun.

– Karrieren kunne sikkert tatt en annen retning, men jeg er veldig fornøyd med mulighetene jeg har fått.

Hvordan slapper du av og lader opp? Noen hobbyer eller aktiviteter?

– Min beste måte å slappe av på er kanskje ikke så spennende. Det er å få til en tur til hytta. Det er en veldig fin måte å koble av på, å gjøre andre ting enn hjemme, forteller hun.

Da barna var små, ble deres aktiviteter gjerne hennes «hobby». Nå er barna store og hun er ferdig med å følge opp.

– Jeg prioriterer fysisk trening i løpet av uken, det gir overskudd som jeg trenger i en så aktiv jobb. Jeg prøver også å få tid til å lese – det gir god avkobling.

Ellers anser hun seg som normalt samfunnsengasjert og følger med på samfunnsdebattens små og store spørsmål.

Utfordringer blir muligheter

Hvordan får du inspirasjon og idéer?

– Jobben tar mye tid, det har den for så vidt gjort i mange år, svarer Aanesland.

Det betyr at hodet er fylt med jobb mesteparten av døgnet. Men når hun kjører bil blir det gjerne tid til tanker og refleksjoner. Hun bor og jobber i Kristiansand, men da hun jobbet i Arendal tidligere, hadde hun en times kjøretur hver vei.

– Da var jeg litt bevisst på å bruke de timene til strategisk tenkning. Nå har jeg kort vei. Men jeg kjører litt til prosjekter. Det kan gi god tid til refleksjon, og å la tankene suse litt. Og hvis jeg er ute og går tur – jeg har ei bikkje som må luftes – da får tankene løpe fritt.

Og hva trives du best med i jobben?

– Jeg trives best med at det er så variert. Det er jo en veldig variert hverdag, og nesten ingen dag som er lik. Så liker jeg veldig godt å være rundt på prosjekter og treffe folk. Det gir inspirasjon å høre om utfordringene de står i, og hvordan de takler disse. Det å treffe alle de dyktige medarbeiderne våre gir energi.

Hva ser du som de største utfordringene og mulighetene fremover?

– Det er at vi skal klare å ta ut læring i organisasjonen. Vi snur oss ganske fort i selskapet i forhold til å kunne endre og justere oss. Klarer vi å ta ut læring raskt nok til at vi klarer å få god måloppnåelse?

Det må vi få til skal vi lykkes. Får vi til dette er jo det selvfølgelig en stor mulighet, tenker jeg. Det vil gi mer trafikksikker veg til trafikantene.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur