Meny

SIKKERHET

Skal utføre tunnelsikringsarbeid på Lovön i Stockholm

Veidekke har fått i oppdrag av det svenske Trafikverket å utføre sikringsarbeid over og under bakken på to tunnelentrepriser på Lovön i Stockholm. Entreprisene inngår i veiprosjektet Förbifart Stockholm, og oppdraget gjelder for en avgrenset tidsperiode. Sikringsentreprisen er basert på løpende regning med beregnet volum ca. SEK 100 millioner.

Read More

Norgestrafikken sikrest i Europa

For tredje året på rad var Norge det tryggeste landet i Europa når det gjelder trafikksikkerhet i 2017. Dette er resultatet av et kunnskapsbasert og målrettet arbeide gjennom mange år, mener samferdselsmyndighetene. Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og hans stab kan være stolte av statistikken på dette området, og Samferdsel og Infrastruktur har vært i kontakt…

Read More

Tunneler og bruer vil tåle jordskjelv

– Mange bruer, tunneler og fundament står i seismisk aktive områder. Vi mener at de vil tåle kraftige jordskjelv, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Tirsdag ble det stilt spørsmål om Norge er forberedt på et nytt jordskjelv i et arrangement i regi av Rådgivende ingeniørers forening (RIF) under Arendalsuka. Terje Moe Gustavsen deltar i panelet…

Read More

Øker sikkerheten på stamvei mellom Bergen og Oslo

ABB leverer ABB AbilityTM-basert styring, regulering, overvåking (SRO) og elektroutstyr til Gudvanga- og Flenja-tunnelene på europavei 16 i Sogn og Fjordane. Oppgraderingen inngår i Statens vegvesens utbedring av 200 tunneler i riksveinettet i perioden 2015 til 2022. Utbedringsprogrammet inkluderer utskifting av gammelt utstyr, samtidig som ny sikkerhet bygges inn for å tilfredsstille EUs tunneldirektiv. ABB…

Read More

Fullt hus under seminar om sikkerhet

Over 200 bransjefolk var  samlet til Sweco-frokost under MIPIM, verdens største eiendoms- og byutviklingsmesse som finner sted i Cannes denne uken. Tema for frokosten var «Byutvikling – frihet vs. sikkerhet». Blant foredragsholderne var Oslos byrådsleder Raymond Johansen og Nick Aldworth fra London Metropolitan Police. Han leder arbeidet mot terror i den britiske hovedstaden, og er…

Read More

Hvordan skaper vi en sikker by?

Sikkerhet er et tema i vinden som aldri før. Men hvordan utvikler man byrom som er trygge, uten at det går på bekostning av innbyggernes følelse av frihet? Det er helt klart en spennende problemstilling, sier senior sikkerhetsrådgiver Håkon Omdal Laskemoen. Byrommet skal være åpent og tilgjengelig, men samtidig lukket og forseglet, på et vis.…

Read More

Denne gatebenken kan hindre bilterror

Nå lanseres CarTrap, en gatebenk spesialutviklet for å stoppe biler i stor fart. Flere storbyer har de siste årene blitt utsatt for tragiske terrorangrep der kjøretøy har blitt brukt for å skremme og skade tilfeldige personer. Wee Marines nyhet er bygget for å øke sikkerheten for folk som befinner seg i travle gågater eller parker.…

Read More

Norconsult har vunnet viktige rammeavtaler innen sikkerhet

Avinor og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nylig signert to viktige rammeavtaler med Norconsult. Rammeavtalene er blant de største utlysningene som har vært i år innen samfunnssikkerhet. Norconsult har bred erfaring innen sikkerhet, og tilbyr et dyktig og faglig sterkt sikkerhetsmiljø. Vi er ydmyke og stolte av å ha vunnet begge avtalene, og…

Read More