Norconsult har et meget sterkt veifaglig plan – og prosjekteringsmiljø med ca. 200 medarbeidere som arbeider fast med ulike veiprosjekter, fra gater, gang – og sykkelveier, til riksveier og motorveier. Norconsult får stadig nye veiprosjekter, både for offentlige og private kunder. Da vår portefølje øker har vi behov for å øke vår veistab.

Norconsult sitt kontor i Kristiansand ligger midt i sentrum, i Henrik Wergelands gate, rett ved kollektivakser for buss og tog. I Kristiansand er vi 33 medarbeidere som dekker fagområder innen miljø, vann – og avløp, el-kraft teknikk, VVS og energiplanlegging, arealplan, skole – og barnehageplanlegging, veg og samferdsel, byggeteknikk, SØK, idrettsanlegg, dam og vassdrag, prosjekt – og byggeledelse, SHA og kvalitetsstyring.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

Dine oppgaver vil være varierte og omfatte alle faser av et prosjekt. Oppgavene vil bli tilpasset din kompetanse, kombinert med dine ønsker/behov for videre utvikling. Eksempler på arbeidsoppgaver kan være:

Oppdragsledelse
Formgivning, dimensjonering og modellering av veianlegg (BIM)
Utarbeidelse av arbeidstegninger for utførende
Utarbeidelse av beskrivelser og konkurransegrunnlag
Oppfølging på anleggsplass
Kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere
For oss er det viktig at du:

Er en erfaren vegplanlegger på master nivå. Vi vil også vurdere deg med færre års erfaring og nyutdannede
Har gode evner innen og interesse for veiplanlegging
Er initiativrik og selvstendig
Har god muntlig og skriftlig formuleringsevne
Har gode evner til samarbeid og relasjonsbygging
Har erfaring med relevante dataverktøy for fagområdet
Hos oss får du:

Gode lønns- og ansettelsesbetingelser
Eierskap i egen bedrift
Fleksibel arbeidstid og sommertid
Store faglige utfordringer der du har mulighet til å utvikle deg videre sammen med dyktige medarbeidere
Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø
Spennende karrieremuligheter innen fag og oppdragsledelse
Miljøbevisst samfunnsplanlegging
Deltakelse i faglige nettverk i Skandinavia, fadderordning og kompetanseutviklingsplan
Studieturer, ulike sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter mm.
Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Norconsult har et meget sterkt fagmiljø innen vann og avløp. Vårt prosjekteringsmiljø består av over 250 medarbeidere som arbeider fast med ulike oppgaver innen vann og avløp, både for offentlige og private kunder. Norconsult får stadig nye oppdrag, både for offentlige og private kunder. Da vår portefølje øker har vi behov for å øke vår stab innen VA-faget.

Norconsult sitt kontor i Kristiansand ligger midt i sentrum, i Henrik Wergelands gate, rett ved kollektivakser for buss og tog. I Kristiansand er vi 33 medarbeidere som dekker fagområder innen miljø, vann – og avløp, el-kraft teknikk, VVS og energiplanlegging, arealplan, skole – og barnehageplanlegging, veg og samferdsel, byggeteknikk, SØK, idrettsanlegg, dam og vassdrag, prosjekt – og byggeledelse, SHA og kvalitetsstyring.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

Dine oppgaver vil være varierte og omfatte alle faser av et prosjekt. Oppgavene vil bli tilpasset din kompetanse, kombinert med dine ønsker/behov for videre utvikling. Eksempler på arbeidsoppgaver kan være:

Oppdragsledelse
Kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere
3D prosjektering
Kommunaltekniske VA-anlegg/transportsystemer
VA-samferdsel/tunnelvann, overvannssystemer
Utarbeidelse av arbeidstegninger for utførende
Utarbeidelse av beskrivelser og konkurransegrunnlag
Oppfølging på bygge – og anleggsplass
For oss er det viktig at du:

Er en erfaren ingeniør, fortrinnsvis på masternivå
Har gode evner innen og interesse for VA og heldigitale løsninger
Er kunnskapsrik og selvstendig
Har gode evner til samarbeid og relasjonsbygging både mot kunde og internt
Har erfaring med relevante dataverktøy for fagområdet, som for eksempel Novapoint, Civil 3D/Focus og Gemini
Hos oss får du:

Gode lønns- og ansettelsesbetingelser
Eierskap i egen bedrift
Fleksibel arbeidstid og sommertid
Store faglige utfordringer der du har mulighet til å utvikle deg videre sammen med dyktige medarbeidere
Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø
Spennende karrieremuligheter innen fag og oppdragsledelse
Miljøbevisst samfunnsplanlegging
Deltakelse i faglige nettverk i Skandinavia, fadderordning og kompetanseutviklingsplan
Studieturer, ulike sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter mm.
Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Haumyrheitunnelen er en eksisterende toløps tunnel på 350 meter som ligger like øst for Topdalsfjorden ved Varoddbrua. Tunnelen ble tatt i bruk i henholdsvis 1992 og 1994 og har nå et behov for å bli rehabilitert for å øke levetiden. Den utløsende faktoren for arbeidene er behov for supplerende bergsikring, men samtidig er det bestemt at østgående tunnelløp skal utvides til å omfatte et nytt kollektivfelt som da videreføres fra den nye Varoddbrua frem til eksisterende avkjøring mot kryss Rona. Av den grunn vil det i tillegg til arbeider i selve tunnelen være behov for å bygge to nye tunnelportaler og forlenge en overgangsbru over E18 i vestre ende av tunnelen.
Prosjektet har en byggetid på ca. 16 måneder og sluttføres våren 2021.

22 km ny firefelts vei mellom Tvedestrand og Arendal. Strekningen omfatter 4 tunneler og 9 kulverter og driftsungerganger. 8 Millioner kubikk fast fjell og 3 millioner kubikk løsmasse er flyttet på. Kostnadsrammen er 3,2 milliarder kroner. Det er AF Gruppen som har oppdraget med byggingen av veien. Utbyggingen av E18 Tvedestrand-Arendal er Nye Veier sitt første totale entrepriseprosjekt. Veien åpner 2.Juli 2019, mer enn tre måneder tidligere enn den opprinnelige åpningsdatoen.

Vi er stolte over å ha jobbet med flinke entreprenører, rådgivere og andre samarbeidspartnere på prosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal.
Nye E18 Rugtvedt-Dørdal er om lag 16 km lang og får fartsgrense 110 km/t. Veistrekningen åpner 2. desember 2019. Reisetiden vil da bli redusert med om lag 5 min. Det er en totalentreprisekontrakt på 1,8 milliarder kroner eks. mva. Totalt skal det sprenges og flyttes 4,0 millioner faste kubikk fjell. Hæhre er totalentreprenør på prosjektet. Dette
prosjektet var det første i Nye Veier der konkurransen ble etter Best Value Procurement-metoden.