Meny

VEGBYGGING

Tidenes veiutbygging i Oppland

I løpet av 2019 skal tre store kontrakter for utbygging av til sammen 44 kilometer firefelts motorvei fra Moelv til Øyer ut i markedet. Oppdragene har en samlet forventet kontraktsverdi på ca. åtte milliarder kroner. Den første konkurransen blir offentliggjort allerede i april. Prosjektet inngår i Nye Veiers utbygging av firefelts E6 fra Kolomoen i…

Read More

Åpner tidligere enn planlagt

Strekningen E18 Tvedestrand-Arendal åpner tidligere enn planlagt. Det har vært god framdrift i prosjektet og det planlegges nå for trafikkpåsetting på denne E18 – strekningen allerede før fellesferien. Det har vært god framdrift i prosjektet og det planlegges nå for trafikkpåsetting på denne E18 – strekningen allerede før fellesferien. Det er gledelig for trafikantene at vi…

Read More

Ryfast er i rute

Et år til Ryfastprosjektet ventes å stå ferdig, er fremdrift og økonomi under kontroll på et av de største vegprosjektene i landet. – Alt er i rute, bekrefter Gunnar Eiterjord, prosjektleder for E39 Eiganestunnelen Rv. 13 Ryfast i Statens vegvesen region vest. – Vi er i ferd med å nærme oss sluttfasen. For tiden foregår…

Read More

Hvem er den beste til å bygge nytt motorveikryss i Moelv?

Spørsmålet om hvem som er den beste til å bygge det nye E6-krysset i Moelv er sentralt for Nye Veier når de i januar starter jakten på entreprenør for oppdraget. Utbygging av krysset har en antatt verdi på 150 – 200 millioner kroner. Nye Veier mener konkurransen bør være interessant både for lokale og regionale…

Read More

E18 Vestkorridoren: Pause, ikke stopp

Det vil bli en pause i den videre planleggingen og forberedelsene av byggingen av E 18 Vestkorridoren. Planleggingen av E18 Vestkorridoren har pågått i flere år med bevilgninger over statsbudsjettet. Statens vegvesen har i 2018 brukt 340 millioner kroner mer enn budsjettert. Dette blir det ryddet opp i nå. Det er ikke foreslått bevilgninger på…

Read More