Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF). Foto: Norsk Jernbaneforbund
Publisert: 14.06.2022 

14. juni stopper togene i to timer - Politisk streik for framtidens jernbane

Regjeringen løper fra løftene sine i Hurdalsplattformen. I stedet for å samle jernbanen, videreføres høyresidens jernbanepolitikk med enda mer oppsplitting. Nå står Østlandet for tur.

Tirsdag 14. juni mellom klokken 11 og 13 går Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund til politisk streik. Samtidig stoppes togtrafikken på det sentrale Østlandsområdet. I Oslo blir det torgmøte utenfor Oslo S fra kl. 11:30-12:30.

– Vi er vitne til at oppsplittingen av togtrafikken videreføres i Østlandsområdet, til tross for at vi i hele valgkampen, og i etterkant av stortingsvalget har snakket om viktigheten av at jernbanen styres og organiseres som en helhet. Det er tunge innsatsfaktorer som tog og personell i kombinasjon med en kjøreveg som sikrer forutsigbarhet og punktlige tog som igjen sikrer et godt togtilbud, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF).

– Det er noe politikerne ikke forstår når det legges opp til ytterligere oppsplitting i og rundt Oslo. En oppdeling forhindrer fleksibiliteten. Det at tog kan brukes på flere linjer at de ansatte kan brukes på tvers mellom strekninger og togtyper, forhindrer en rigid togproduksjon hvor det enkelte selskap må være selvforsynt.

Hvor er visjonene?

– Vi etterlyser et helhetlig transportsystem som er basert på samordning og gode robuste løsninger.

– Miljøfortrinnet til toget som transportmiddel må utnyttes og utvikles. Vi etterlyser regjeringens visjon for satsning på jernbanen framover. Hvordan skal toget vinne terreng når det legges opp til en intern konkurranse mellom selskapene og i tillegg en enda hardere konkurranse mellom underleverandørene som står for renhold og vedlikehold, sier Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund (NJF).

Samle, ikke splitte

– Det var vill jubel da regjeringen stoppet anbudskonkurransene i togtrafikken, men så kom tvilen krypende, hva skjer?

– Oppdeling av togproduksjonen i og rundt Oslo er ingen god ide. De ansattes organisasjoner føler seg ført bak lyset. Hvem kunne gjette at trua på markedskreftenes fortreffelighet har et så solid fundament i departementer og direktorater, sier Jane Brekkhus Sæthre.

– Regjeringen må vise at de virkelig ønsker å gjennomføre i henhold til Hurdalsplattformen. De må vise oss at de leverer på programfestet jernbanepolitikk. Det haster. Denne tildelingen er pakket inn i et konkurranseregime.

– Vi krever at regjeringen jobber for en samlet jernbane, ikke en stykkevis og delt som gjør det vanskeligere for toget å bli klimavinner. Derfor går vi til politisk streik. Denne streiken handler om at hele dette sirkuset med oppsplitting, konkurranseutsetting og privatisering må stanses, og at Norge skal få en effektiv jernbane til det beste for passasjerene og de ansatte, sier Rolf Ringdal.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur