Kalender

    07.09.2021 — 08.09.2021

    Den Nasjonale Vegsikringskonferasen 2021

    Trafikksikkerhetsforeningen — Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
    Det er behov for en møteplass på tvers av rådgivere, produsenter, entreprenører, byggherrer, sentrale-og lokale politikere og trafikk-og bilorganisasjoner silk at vi sammen kan løfte trafikksikkerheten videre mot målet i nullvisjonen. TSF har derfor som målsetning at våre konferanse skal bli en viktig møteplass for alle som brenner for trafikksikkerhet og trygge trafikkmiljø spesielt.