Annonsering

Magasin
Display
Native Ads
Stillingsannonser
Nyhetsbrev
Anleggsguiden

Magasinet Samferdsel & Infrastruktur 

Samferdsel & Infrastruktur er et av Norges største anleggsmagasin, rettet mot en anleggsbransje i rask endring. Samferdsel & Infrastruktur har et opplag på om lag 17 500 eksemplarer, som blir distribuert landsdekkende til: beslutningstakere, mellomledere og nøkkelpersonell på prosjektene.

Samferdsel & Infrastruktur vektlegger høy kvalitet på layout og god faglig dybde.

Sentrale temaer for Samferdsel & Infrastruktur:

 • Vei
 • Bane
 • Infrastruktur 
 • Havn
 • Flyplass

Lesergrupper:

 • Byggherrer i offentlig og privat sektor.
 • Anleggsentreprenører, maskinentreprenører, veientreprenører, asfaltentreprenører, anleggsgartnere. 
 • Arkitekter, rådgivende ingeniører, avdelingsledere, konsulenter, prosjektledere, planleggere, advokater, forskningsmiljøer.
 • Leverandører, grossister.
 • Kommuner, fylker, skoleverk, samferdselskontorer, politikere, organisasjoner.

Magasin-formater og priser 2023

Helside

Størrelse
210 x 297 + 5mm bleed 
300 dpi
Format
.pdf
Pris
30 000 NOK

Halvside

Størrelse
184 mm x 132 mm 
300 dpi
Format
.pdf
Pris
17 500 NOK

Oppslagsside

Størrelse
420 x 297 + 5mm bleed
300 dpi
Format
.pdf
Pris
50 000 NOK

Bakside coverannonse

Størrelse
210 x 297 + 5mm bleed 
300 dpi
Format
.pdf
Pris
40 000 NOK

MATERIELLFRIST 2023

Utgave
Utgivelse 1
Utgivelse 2
Utgivelse 3
Utgivelse 4
Materiellfrist
Uke 9
Uke 22
Uke 38
Uke 47
Utgivelse
Medio mars
Medio juni
Medio oktober
Ultimo desember

MATERIELL

Som standard i våre trykksaker må vi ha:

 • Oppløsning 300 dpi
 • 5mm utfallende (bleed)
 • Passmerker/crop marks skal være med

Display

Display-annonser er en effektiv måte å skape oppmerksomhet på. Gjennom synlighet på forsiden, når annonsøren ut til et bredt publikum. En perfekt måte å sikre en “top of mind”-effekt hos leserne, samtidig som man bygger sin merkevare. En display-annonse er fremtredende og treffer spesifikke lesergrupper presist.

 

Lesertall og demografi Samferdselinfra.no

Antall unike besøkende i mnd
50 000
Aldersgruppe
24-63 år
Utdanningsnivå
Middels–høyt

Nett Annonser Formater og priser 2023

Toppbanner

Størrelse
1000 x 300 px
Format
jpg, png, gif, html5
Pris
13 500 NOK per uke

Forsideboks

Størrelse
580 x 400 px
Format
jpg, png, gif, html5
Pris
10 500 NOK per uke

Skyskraper

Størrelse
180 x 500 px
Format
jpg, png, gif, html5
Pris
10 500 NOK pr uke
12 500 NOK per uke (Sticky)
Skyskraper sticky blir værende i margen når leseren scroller

Artikkelboks

Størrelse
300 x 250 px
Format
jpg, png, gif, html5
Pris
9 000 NOK per uke

Native ads

Med native ad får dere anledning til å ha deres egen artikkel på vår web portal.

Artikkelen vil få god synlighet på vår forside. Vi merker artikkelen tydelig som annonsørinnhold, da dette er den eneste måten man skaper troverdighet hos leserne.

Leserne er ikke opptatt av om teksten er kommersielt eller redaksjonelt, så lenge det er relevant og interessant innhold for dem. Native ad-annonser genererer høy klikk-rate og er derfor et godt verktøy i forhold til å øke trafikk inn til egen hjemmeside.

Native Ads
Pris
17 500 NOK
3 stk = 45 000 NOK
5 stk = 60 000 NOK
Varighet
14 dager

Stillingsannonser

Anleggsnæringen er en av Norges største og viktigste næringer, og kampen om de kloke hodene er enorm.

Vi har en variert lesergruppe, hvor alle har en tilknytning til anleggsnæringen. Gjennom en oppføring på våre jobb-sider, med over 170 000 besøkende hver måned, vil dere garantert nå ut til kompetente og potensielle søkere.

Stillingsannonsene ligger ute i søkeperioden, i en stillingskarusell på vår forside. På denne måten vil deres profilering være betydelig synlig til en hver tid.

Priser

6000 NOK per stk
3 stk = 15 000 NOK 
5 stk = 20 000 NOK

Nyhetsbrev

Hver tirsdag og torsdag sender vår redaksjon ut de viktigste nyhetene for bransjen, til mer enn 14 000 adresserte mottakere.

Med våre nyhetsbrev oppdaterer vi våre lesere på de viktigste nyhetene innen vei, bane, infrastruktur, havn og lufthavn.

Vårt nyhetsbrev har en svært høy åpningsrate og gir annonsører mulighet til å raskt og effektivt nå ut til bransjen med eget budskap.

Størrelse
768 x 150 px
Format
jpg, png, gif
Pris
7 500 NOK per uke
3 uker 18 000 NOK (6 innrykk) 
5 uker 25 000 NOK (10 innrykk)

Anleggsguiden

Anleggsguiden er en oppføring av de viktigste aktørene innen anleggsnæringen. Her kan dere enkelt tildele leserne hvilket fagfelt dere jobber innenfor, og ikke minst hva dere tilbyr av produkter, løsninger og tjenester.

Dere kan også profilere deres referanseprosjekter, og gå i detalj om hva dere har levert til disse prosjektene. I tillegg til dette, linker også anleggsguiden direkete til deres hjemmeside.

Priser

20 000 NOK per år
For ytterligere informasion om Samfersdel & Infrastruktur kontakt:
Cristian Fatah
Kommersielt ansvarlig
+47 981 67 767
[email protected]
Tord Fuglstad
Prosjektleder/KAM
+47 90 75 61 61
[email protected]