Annonsering

Magasin
Display
Native Ads
Stillingsannonser
Nyhetsbrev
Anleggsguiden

Samferdsel & Infrastruktur Magasin

Samferdsel & Infrastruktur er et av Norges største anleggsmagasin rettet mot en anleggsbransje i rask endring. Samferdsel & Infrastruktur har et opplag på om lag 17 500 eksemplarer som blir distribuert landsdekkende til beslutningstakere, mellomledere og nøkkelpersonell på prosjektene. Samferdsel & Infrastruktur vektlegger høy kvalitet på layout og god faglig dybde.

Den tematikken vi legger størst fokus på:

 • Vei
 • Bane
 • Infrastruktur 
 • Havn
 • Flyplass

Lesergrupper

 • Byggherrer i Offentlig og Privat sektor
 • Anleggs/Maskinentreprenører, Veientreprenører, Asfaltentreprenører, Anleggsgartnere, Avdelingsledere
 • Arkitekter, Rådgivende ingeniører, Konsulenter, Forskningsmiljøer, Prosjektledere, Planleggere
 • Leverandører, Grossister
 • Kommuner, Fylker, Skoleverk, Samferdselskontorene, Politikere, Organisasjoner og Advokater

Magasin Formater og priser 2022

Helside

Størrelse
210 x 297 + 5mm bleed 
300 dpi
Format
.pdf
Pris
30 000 NOK

Halvside

Størrelse
184 mm x 132 mm 
300 dpi
Format
.pdf
Pris
17 500 NOK

Oppslagsside

Størrelse
420 x 297 + 5mm bleed
300 dpi
Format
.pdf
Pris
50 000 NOK

Bakside coverannonse

Størrelse
210 x 297 + 5mm bleed 
300 dpi
Format
.pdf
Pris
40 000 NOK

MATERIELLFRIST 2022

Utgave
Utgivelse 1
Utgivelse 2
Utgivelse 3
Utgivelse 4
Materiellfrist
Uke 9
Uke 22
Uke 38
Uke 50
Utgivelse
Medio Mars
Medio Juni
Medio Oktober
Ultimo Desember

MATERIELL

Som standard i våre trykksaker må vi ha:

 • Oppløsning 300 dpi
 • 5mm utfallende (bleed)
 • Passmerker/crop marks skal være med

Display

Display annonser er en god måte å skape oppmerksomhet og kjennskap på. Gjennom synlighet på forsiden når man ut til et bredt publikum, mens man gjennom synlighet på artikkel- format treffer spesifikke lesergrupper gjennom målstyring.

En perfekt måte å sikre en “top of mind”-effekt hos leserne samtidig som man bygger merkevare.

Lesertall og demografi Samferdselinfra.no

Antall unike besøkende i mnd
50 000
Aldersgruppe
24-63 år
Utdanningsnivå
Middels - Høyt

Nett Annonser Formater og priser 2022

Toppbanner

Størrelse
1000 x 300 px
Format
jpg, png, gif, html5
Pris
13 500 NOK pr uke

Forsideboks

Størrelse
580 x 400 px
Format
jpg, png, gif, html5
Pris
10 500 NOK pr uke

Skyskraper

Størrelse
180 x 500 px
Format
jpg, png, gif, html5
Pris
10 500 NOK pr uke
12 500 NOK pr uke (Sticky)
Skyskraper sticky blir værende i margen når leseren scroller

Artikkelboks

Størrelse
300 x 250 px
Format
jpg, png, gif, html5
Pris
9 000 NOK pr uke

Native Ads

Med Native Ad får dere anledning til å ha deres egen artikkel på vår web portal.

Artikkelen vil få god synlighet på vår forside. Vi merker artikkelen klart som annonsørinnhold da dette er eneste måten man skaper troverdighet hos leserne.

Leserne bryr seg ikke om det er kommersielt eller redaksjonelt nnhold så lenge det er relevant og interessant innhold for dem. Native Ad annonser genererer høy klikk-rate og er derfor et godt verktøy i forhold til å drive trafikk inn til egen hjemmeside.

Native Ads
Pris
17 500 NOK
3 stk = 45 000 NOK
5 stk = 60 000 NOK
Varighet
14 dager

Stillingsannonser

Anleggsnæringen er en av Norges største og viktigste næringer, og kampen om

«de kloke hodene» er enorm.

Hos oss har vi en godt spredt lesergruppe, men felles for alle er at de er segmentert ned til anleggsnæringen. Med over 170.000 besøkende hver måned vil dere garantert synes ut til kompetente potensielle søkere gjennom en oppføring på våre jobb-sider.

Stillingsannonsene ligger ut søkeperioden og får synlighet på vår forside gjennom en “stillingskarusell”.

Priser

6000 NOK per stk
3 stk = 15 000 NOK 
5 stk = 20 000 NOK

Nyhetsbrev

Hver Tirsdag og Torsdag sender vår redaksjon ut de viktigste nyhetene for bransjen til mer enn 14.000 adresserte mottagere.

Våre mottagere blir oppdatert med de viktigste sakene om det siste innen vei, bane, infrastruktur, havn og flyplass.

Våre nyhetsbrev har svært høy åpningsrate og gir annonsører mulighet for raskt og effektivt å nå ut til denne bransjen, med eget budskap.

Størrelse
768 x 150 px
Format
jpg, png, gif
Pris
7 500 NOK pr uke
3 uker 18 000 NOK (6 innrykk) 
5 uker 25 000 NOK (10 innrykk)

Anleggsguiden

Anleggsguiden er en oppføring av de viktigste aktørene innen anleggsnæringen. Her kan dere enkelt vise leserne hvilke fagfelt dere jobber innenfor og ikke minst hva dere tilbyr av produkter, løsninger/tjenester.

Dere kan også få frem deres referanseprosjekter og hva dere har levert til disse prosjektene. I tillegg til dette linker også anleggsguiden til deres hjemmeside.

Priser

20 000 NOK per år
For ytterligere informasion om Samfersdel & Infrastruktur kontakt:
Cristian Fatah
Kommersielt ansvarlig
+47 981 67 767
[email protected]
Tord Fuglstad
Prosjektleder / KAM
+47 90 75 61 61
[email protected]