Foto: Olav Heggø
Publisert: 12.09.2022 

500 millioner kroner i omstillingsmidler til fylkeskommunal kollektivtransport

– Kollektivtransporten ble hardt rammet under pandemien. Heldigvis ser det ut til at vi har lagt det verste bak oss, men som ventet ser vi en ny normal med noe færre reisende enn før. Hjemmekontor og redusert reiseaktivitet medfører lavere inntekter for fylkeskommunene. De får derfor en omstillingspakke til kollektivtransporten på 500 millioner kroner, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Selv om pandemien er over, er reisevanene endret. Færre reiser kollektivt enn før pandemien. Fylkeskommunene har ansvar for den lokale kollektivtransporten, og de må derfor omstille tilbudet slik at inntektene passer med utgiftene.

Omstilling viktig for å tiltrekke seg flere reisende

– Det er bra at fylkeskommunene er i gang med å omstille kollektivtransporten. Testing av nye billettkonsepter er et eksempel på nye måter å tilrekke seg reisende på.  Vi ønsker at flere skal ta kollektiv i stedet for å ta bilen, ikke minst i de store byområdene, sier samferdselsministeren.

For å hjelpe med denne omstillingsfasen, har staten til sammen utbetalt en omstillingspakke på 500 millioner kroner i 2022. Om lag 200 millioner kroner ble utbetalt allerede i mars i år, mens om lag 300 millioner utbetales nå i september. Disse omstillingsmidlene fordeles mellom fylkeskommunene etter størrelsen på de økonomiske tapene som de fylkeskommunale kollektivselskapene har hatt det siste halvåret, nærmere bestemt frem til utgangen av juli i år.

– Omstillingspakken på 500 millioner kroner vil bidra til at vi også i fremtiden skal ha et godt og bærekraftig kollektivtilbud, slik at flere velger å reise miljøvennlig. Disse pengene skal hjelpe fylkeskommunene til å finne de beste løsningene lokalt for buss, båt, ferje, T-bane, trikk og bybane, sier Nygård.

Omstillingsmidlene er utbetalt som en del av rammetilskuddet til fylkeskommunene over Kommunal- og distriktsdepartementets budsjett.

Har fått dekket et nettotap på 8,5 milliarder kroner

– Færre passasjerer førte til en stor nedgang i billettinntektene under pandemien, særlig i og rundt de store byene. For å opprettholde et pålitelig kollektivtilbud, stilte staten helt fra starten opp med en egen kompensasjonsordning. Til sammen har fylkeskommunene fått utbetalt 8,5 milliarder kroner gjennom kompensasjonsordningen siden mars 2020, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Når perioden fra mars 2020 til juli 2022 ses under ett, har alle fylkeskommuner fått dekket hele nettotapet i den fylkeskommunale kollektivtransporten gjennom ekstra utbetalinger fra staten. I tillegg kommer omstillingsmidlene på 500 millioner kroner.

Fylkesvis fordeling av kompensasjonsordning og omstillingsmidlene

Fylke Kompensasjonsordning 2020–2022 Fordeling av 500 mill. kr
Oslo 2 616 100 000   146 955 000
Rogaland   377 200 000     24 500 000
Møre og Romsdal   365 170 000     26 453 000
Nordland   304 400 000     15 621 000
Viken 2 506 910 000   146 955 000
Innlandet   162 100 000      8 694 000
Vestfold og Telemark   161 976 000      4 556 000
Agder   136 100 000      9 902 000
Vestland  904 600 000     55 137 000
Trøndelag  575 088 000     45 002 000
Troms og Finnmark  347 900 000     16 225 000
Sum      8 457 544 000 500 000 000
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur