Signerte tilleggsavtale i dag på Oslo S: Fra venstre kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, byrådsleder i Oslo kommune Raymond Johansen, samferdselsminister Knut Arild Hareide, ordfører i Nordre Follo kommune Hanne Opdan, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune Tonje Brenna, ordfører i Lillestrøm kommune Jørgen Vik og ordfører Bærum kommune Lisbeth Hammer Krog. Foto: SD/Midtbø
Publisert: 03.09.2021 

5,6 milliarder kroner i økte statlige midler til reduserte bompenger og bedre og billigere kollektivtilbud i Osloområdet

Det er i dag inngått en tilleggsavtale til byvekstavtalen for Osloområdet. – Avtalen betyr 2,6 milliarder kroner i økte statlige midler til reduserte bompenger og 2,6 milliarder kroner i økte statlige midler til bedre kollektivtilbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. I tillegg gir staten også et tilskudd på 464 millioner kroner til billigere billettpriser i kollektivtrafikken.

Sammen med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup signerte samferdselsministeren avtalen på vegne av staten. De lokale avtalepartene som undertegnet i dag, er Viken fylkeskommune og kommunene Oslo, Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo.

– Byvekstavtalen som ble inngått i fjor høst fremmer grønn byutvikling, effektiv arealbruk og bedre reisehverdager. Staten bidrar allerede med over 16,5 milliarder kroner i byvekstavtalen. Tilleggsavtalen betyr at staten legger ytterligere 5,6 milliarder statlige kroner på bordet, sier kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

De økte statlige midlene vil bety reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud. Kjøretøyene som forurenser minst, får reduserte bompenger – lette el-biler og tunge Euroklasse 6-kjøretøy. Fornebubanen, nytt signalsystem for T-banen og tiltak for T-bane og trikk får midler fra det økte tilskuddet til bedre kollektivtilbud, og i tillegg bidrar staten til billigere kollektivreiser.

Forutsetningen for de økte statlige midlene er at nullvekstmålet skal nås, og at kravene i bompengeavtalen fra 2019 blir oppfylt. Det er Statens vegvesen som har ledet forhandlingene mellom partene. Avtalen er niårig.

Les tilleggsavtalen her (pdf)

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur