Foto: Møre og Romsdal Fylkeskommune
Emner
Tekst
Lars Holm
Publisert
29.04.2021

6 øyer i Ålesund får fastlandsforbindelse

Møre og Romsdal Fylkeskommune bygger for tiden ut Nordøyvegen, som gir øygruppen som strekker seg nordover ut i havet fra Ålesund fastlandsforbindelse. Landets største fylkesvegprosjekt er godt i gang og har store dimensjoner med gode teknologiske løsninger.

Nordøyene strekker seg nordover fra Ålesund, litt vestover i havet og ender rett ut for Molde. Øyene Lepsøya, Haramsøya, Flemsøya / Skuløya, Fjørtofta og Harøya utgjorde tidligere de to kommunene Haram og Sandøy, men er etter kommunesammenslåing blitt en del av den nye storkommunen Ålesund. For de 2700 innbyggerne og næringene ute på øyene er prosjektet Fylkesveg 659 Nordøyvegen av stor betydning for fremtidig bosetting og næringsvirksomhet.

– Prosjektet består av tre tunneler, tre bruer og store volum med sjøfyllinger mellom øyer og holmer, sier Marianne Nærø, Prosjektleder i Møre og Romsdal Fylkeskommune.

– Her jobber vi på seks øyer samtidig, og utgjør dermed landets største fylkesvegprosjekt. Når det står ferdig sommeren 2022 knytter det hele Ålesund kommune sammen uten ferger og gir en enklere hverdag for befolkningen og næringslivet.

Ringvirkninger for lokalt næringsliv

Prosjektet har en kostnadsramme på 5,6 milliarder kroner fordelt på 6 kontrakter, der de største med hovedentreprenøren Skanska utgjør 3,2 milliarder eks mva.

– Vi startet med fire forberedende entrepriser høsten 2017, sier Nærø.

– Dette var klargjøring for hovedprosjektet, som vi underskrev kontrakt med Skanska på i desember 2018, og da gikk de raskt i gang. Skanska har også tatt i bruk mange lokale underentreprenører, noe som har gitt en boost til lokalt næringsliv i regionen.

God planlegging gir gode resultater

Hovedentreprisen er delt i to kontrakter, en for bygningstekniske arbeider og en for de elektrotekniske arbeidene, og omfatter alle arbeider med veger, tunneler og bruer.

Foto: Møre og Romsdal Fylkeskommune

– Vi er svært fornøyde med å få jobbe med et så omfattende prosjekt, sier Are Eliassen, Prosjektsjef i Skanska Norge.

– Vi jobber i et område hvor det er nokså krevende klimatiske og værforhold, og vi får vist at vi takler dette. Først og fremst handler det om å være forberedt på det som møter oss. Vi har også lagt ned grundig arbeid i planleggings- og kalkulasjonsfasen, og det høster vi frukter av nå under utførelsen av prosjektet.

Omfattende prosjekt

Nordøyvegprosjektet skal binde sammen seks øyer som strekker seg to - tre mil ut i havet nordover fra Vigra utenfor Ålesund.

– Vi bygger tre tunneler på henholdsvis 3500, 3680 og 5730 meter lengde, sier Eliassen. — Underveis har vi møtt på varierende fjellkvalitet, og vi har håndtert dette i overensstemmelse med kontraktsbestemmelsene, slik at prosjektet er godt på skinner og vi har god kontroll på fremdriftsplanen. Videre bygger vi tre bruer på henholdsvis 800, 200 og 110 meter i den sørligste delen av prosjektet.

– Svakheter med bergkvalitet er noe man kommer borti, og så håndterer vi dette på gode måter slik at prosjektet går som planlagt, sier Nærø.

Lepsøybrua – elegant konstruksjon i havgapet

Lepsøybrua er den største konstruksjonen i prosjektet. Hovedskipsleia langs kysten går midt under brua, med en selingsbredde på 100 meter og høyde 41 meter.

Brua var opprinnelig planlagt som et fritt frambygg i betong med hovedspenn på 190 meter over seilingsløpet, og med samlet lengde på 850 meter.

– Et så stort spenn i værhardt klima kan gi utfordringer, og vi klarte å redusere hovedspennet til cirka 160 meter ved å ta i bruk spesielle skipsstøtbarrierer som beskytter fundamentene ved seilingsløpet, sier Arne Værnes, Rådgiver i Norconsult.

– Da vi overtok prosjekteringen av brua startet vi med en innledende optimalisering av den løsningen som var foreslått i utgangspunktet. Området er veldig værhardt, så en må være bevisst når en velger type bru. Vi gjorde omfattende analyser av bølge- og vindforhold for å se hva som var best byggbart, før vi gikk inn og vurderte brutyper, spennvidder og brulengde.

– Optimaliseringsfasen innebar at vi kunne redusere brulengden til 800 meter. Vi valgte også å vurdere et stålkassealternativ med samvirke til betong bruplate i tillegg til fritt-frambygg alternativet, ettersom en stålkasse var mindre krevende å montere på stedet. Stålkasse med flere lange spenn krever færre fundamenter og mindre støping på plassen.

– Det tredje grepet var at vi endret fundamentering fra stålrørspæler til senkekasser. Teknikken innebærer at en betongkasse produseres på stedet, fløtes på plass, og senkes ned og fylles med stein. Deretter støpes et tykt lokk, og så støpes brupilarer oppå dette. Senkekasseløsningen gjorde brubyggingen mindre avhengig av tidlig steintilgang til oppfyllinger og anleggsveier, slik at Lepsøybrua ikke ble på kritisk linje i prosjektet, og en slapp å vente på masser fra tunneldrift før brubygging.

Totalt er det 7 spenn i brua, og lengste spenn er på 155 meter, noe som er vesentlig lengre enn hva som er vanlig for slike samvirkebruer i stål og betong.

– Den består av slanke konstruksjoner, så stabilitet under bygging har hatt stort fokus under planleggingen, sier Værnes.

– Å bygge i så værharde strøk gir jo generelt utfordringer, men med flinke entreprenører så går det greit.

– Prosjektet foregår i et svært værhardt område som man må tilpasse aktiviteten til, påpeker Nærø.

– Alle må være forberedt på det som møter dem i arbeidshverdagen.

Rigg på hver øy

Logistikken er også en utfordring når en ikke har landfaste forbindelser.

– Alle øyene har måttet rigge opp sitt eget prosjekt, sier Nærø. — Dermed kan det ikke påregnes synergier mellom øyene. Her har vi rigget opp hver øy, og dermed trengs det mye rigg, maskiner og utstyr. Dette krever også mye folk, på alle de seks øyene jobber det flere hundre mann per måned.

Korona har ikke gitt forsinkelser

Underveis har prosjektet også fått utfordringer med koronasituasjonen, men er foreløpig ikke forsinket på grunn av dette.

– Koronasituasjonen har vært ganske ny for oss, men vi har klart å unngå forsinkelser på grunn av dette, sier Eliassen i Skanska.

– I tillegg til de lokale underentreprenørene henter vi også internasjonal ekspertise fra Sveits og Polen. Stålkonstruksjonene til den nye Lepsøybrua er produsert i Polen, og dermed har vi for eksempel folk derfra til å bistå med monteringen av stålkassene. Dette innebærer at vi må forholde oss til myndighetenes smitteverntiltak, men dette har vi foreløpig klart uten at prosjektet blir forsinket, avslutter Eliassen.

Prosjektet i tall/nøkkelopplysninger:

Kostnadsramme: 5,6 milliarder kroner

Lepsøybrua: 800 meter

Hamnaskjersundbrua: 200 meter

Laukebrua: 110 meter

Haramsfjordtunnelen: 3500 meter

Fjørtoftfjordtunnelen: 3680 meter

Nogvafjordtunnelen: 5730 meter

Burbergtunnelen: 170 meter

Veg på sjøfylling: 2735 meter

Prosjektoppstart: Mars 2019

Åpning: Skjeltene-Lepsøya-Austnes desember 2021, hele prosjektet åpnes sommeren 2022

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur