Publisert
04.12.2018

Bane NOR har nettopp gått over til skybaserte Office 365. Gevinsten er millioninnsparinger og en organisasjon som samhandler bedre. For oss handler det først og fremst om effektivisering i arbeidshverdagen vår. Nå får vi tilgang til e-post, filer og applikasjoner uansett hvor vi befinner oss eller hvilken enhet vi bruker. I tillegg åpnes døren for […]

Bane NOR har nettopp gått over til skybaserte Office 365. Gevinsten er millioninnsparinger og en organisasjon som samhandler bedre.

For oss handler det først og fremst om effektivisering i arbeidshverdagen vår. Nå får vi tilgang til e-post, filer og applikasjoner uansett hvor vi befinner oss eller hvilken enhet vi bruker. I tillegg åpnes døren for samhandling på tvers av organisasjonen, sier Bjarne Østby, IKT-driftssjef i Bane NOR.

Sammen med Microsoft har Sopra Steria sørget for utrulling av Office 365 i hele Bane NORs organisasjon, som består av 4400 ansatte. Samtidig har det statlige foretaket migrert til Windows 10.

– Svært mange av våre medarbeidere tar tog, både til og fra arbeid og i forbindelse med jobbreiser. Nå får de en helt annen mulighet til å koble seg på mens de er på farten. Stadig flere forventer at arbeidsgiver tilrettelegger for denne måten å jobbe på, sier Østby.

Styrker digital samhandling

I løpet av en tiårsperiode skal Bane NOR investere mer enn 20 milliarder i digitalisering og automatisering av jernbanen. Derfor er det ifølge Østby viktig at selskapet tar sin egen medisin.

Et ledd i digitaliseringen av jernbanen er at vi digitaliserer oss selv. På den måten styrker vi samhandlingen og blir i bedre stand til å håndtere et stadig mer kompleks transportbilde med flere togoperatører, sier Østby.

– Proaktiv anskaffelse

Kjetil Taraldlien, direktør for forretningsutvikling i Sopra Steria, forteller at Bane NOR har gjennomført en helhetlig Office 365-anskaffelse der Bane NOR selv eier lisensene. Det gir blant annet mulighet til å innføre dynamisk sikring med flere innloggingsnivåer.

Bane NOR har vært proaktive og har tenkt nøye igjennom hvilke samhandlingsbehov de vil ha i fremtiden. Med Office 365 får organisasjonen et moderne og fleksibelt verktøy som allerede har en solid posisjon i offentlig sektor, sier Taraldlien.

Sparer 3-4 millioner i året

Østby regner med at Bane NOR vil spare inn 3-4 millioner kroner årlig i driftskostnader i kjølvannet av overgangen til Office 365. Han er fornøyd med måten Sopra Steria har gjennomført prosjektet på.

Gjennom Sopra Steria har vi fått tilgang på kompetente og verdifulle ressurser. Gjennomføringen har vært tilfredsstillende, med dyktige prosjektledelse og god prosjektmetodikk som de tilpasset vår prosjektmal, sier IKT-driftssjefen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur