Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » AF Gruppen og Nye Veier åpner E18 Tvedestrand – Arendal tre måneder tidligere enn planlagt
AF Gruppen og Nye Veier åpner E18 Tvedestrand – Arendal tre måneder tidligere enn planlagt

AF Gruppen og Nye Veier åpner E18 Tvedestrand – Arendal tre måneder tidligere enn planlagt

AF Gruppen er snart ferdig med 23 kilometer med firefelts motorvei, et tjuetalls bruer og fire tunneler mellom Tvedestrand og Arendal. Det er sprengt bort og flyttet åtte millioner faste kubikkmeter med fjell og det er tatt ut tre millioner kubikkmeter med løsmasse. Nå åpnes snart veistrekningen, hele tre måneder tidligere enn prosjektert.

EMNE: Veg
PUBLISERT: 10.July.2019

– Grunnen til den raske gjennomføringen er sammensatt. Noe av grunnen er at AF mobiliserte kraftig og tidlig i prosjektet, med blant annet store utstyrspakker for tung sprengning og masseflytting på flere fronter i den lange traseen på 22 km. Grunnet god fremdrift så vi sommeren og høsten 2018 at vi, sammen med Nye Veier, kunne gjøre ytterligere noen tiltak for å fremskynde planlagt trafikkåpning, sier Erik Frogner, Prosjektleder i AF Gruppen.

– Den økte samfunnsnytten ved å flytte trafikken fra eksisterende trafikkfarlig vei over på den nye trafikksikre E18 før ferietrafikken var også en drivkraft. Samtidig var det en forutsetning at tidligere åpning ikke skulle redusere sikkerhetsnivået for selve anleggsarbeidet. Per nå ligger vi an til å nå målet om å flytte åpningsdato fra 15.10 til 02.07, men vi har fortsatt en hektisk oppløpsside igjen, sier han.

AF Gruppen, som har hatt totalentreprisen, har jobbet sammen med Kruse Smith på bruarbeidene, Otera Infra på det elektrotekniske og NCC Industry på asfalteringsarbeidet. På prosjektet benyttes blant annet den største hjullasteren og den største bulldoseren som er brukt på norske veiprosjekter. Kontraktssummen mellom AF og Nye Veier er på 3,2 milliarder.

– Kontrakten inkluderer mekanismer for å regulere kontraktssummen for endringer, tillegg, lønns- og prisstigning og annet, slik at endelig kostnad ikke er klarlagt nå, sier han.

Stort og komplisert prosjekt

Frogner forteller at størrelsen på prosjektet og den relativt korte prosjekttiden har vært en utfordring.

Foto: AF Gruppen

– Et så stort og komplisert prosjekt som både skal prosjekteres og bygges på såpass kort tid vil alltid ha utfordringer i seg. Dette knyttes til tekniske løsninger, grunnforhold og annet. En annen utfordring er intensiteten i prosjektet, hvor prosjektet over lang tid har involvert omtrent 800 personer og over 200 maskiner, sier han og tilføyer:

– En utfordring prosjektet har høstet erfaring fra er omfanget av saksbehandling knyttet til reguleringsprosesser parallelt med prosjektering og bygging.

Innovative løsninger

Frogner forteller videre at veistrekning har flere innovative løsninger.

– Prosjektet som bygges er et moderne veianlegg som bygges i tråd med gjeldende «state of the art» håndbøker og teknologi. Av noen innovative elementer kan jeg nevne at tunnelene er bygget med rette vegger i stedet for det runde standardtverrsnittet, det er bygget enkelte tekniske bygg av spesialmaterialet Foamrox, enkelte bruer er bygget med prefabrikerte brubjelker, og belysningen i dagsonene er i LED-teknologi, sier han.

Foto: AF Gruppen

For å sørge for effektiv gjennomføring har prosjektet benyttet flere digitale prosjektstyringsverktøy.

– Prosjektet har i stor grad benyttet seg av modellbasert prosjektering og tradisjonelle tegninger har i begrenset grad vært benyttet. For øvrig er det i stor grad benyttet digitale løsninger, maskinstyring og relatert teknologi, sier Frogner.

Planlegger allerede ny veistrekning for Nye Veier

Nå ser Frogner og AF Gruppen frem til å ta fatt på neste oppdrag for Nye Veier.

– AF Gruppen har vært så heldig å vinne nok et stort veiprosjekt i totalentreprise for Nye Veier: E39 Kristiansand vest-Mandal øst, med en kontraktssum på 4,7 milliarder. Den kompetansen og kapasiteten som AF har bygget opp og utviklet i E18 Tvedestrand – Arendal sammen med kunden, og sentrale samarbeidspartnere som Norconsult, Kruse Smith og Otera Infra vil dermed kunne videreføres på en unik måte til E39-prosjektet, avslutter Frogner.

Mest Lest

Styrkt satsing på jernbane

Vil bygge energivennlige veier

Bedre sikkerhet med digitale skiltvogner og infotavler

Tester ut 32,5 tonns aksellast

Konkurransegrunnlaget for togtrafikken i nord sendt ut

Skal lære mer om fremtidens kraftnett

Oteråga stasjon og kryssingsspor åpnet

Nye E6 Soknedal i rute

Nytt verktøy for jernbaneteknisk prosjektering: – Allerede på modellstadiet kan vi nå oppdage og unngå feil

Økte statlige bevilgninger kutter bompengegjeld

Med mennesket i sentrum

Starter på Kjøsnestunnelen

Stor forbedring langs Seljordvannet

Leverte ved årsskiftet nr. 10 000 av sitt proporsjonale styresystem

Vi kan bygge lange og lette hengebruer

Et gigantprosjekt under bygging

Myk landing etter en hard vinter

Hva skjer med tunneler når det store skjelvet kommer?

Storstilt oppgradering av Kongsvingerbanen

Nye muligheter på Vestlandet

Digitalisering i arbeidsprosesser

Merkedag 4. desember: Santa Barbara

Først med CEEQUAL sertifisering

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

Ryfast er i rute

Nye Bergen lufthavn er 1 år 17. august

Bergensbanen: Planar for 2018

Tester nytt tunnelløp – med tunnelløp

Tunnelbransjen står støtt i 100 år til

Geopolymerbetonger, hva er nå det?

Skanska bygger Tolga kraftverk for 582 millioner kroner

På siste verset for gammel bane

Eit steg nærare ei nasjonal ramme for vindkraft

Ny E16 kan avlaste Oslo-trafikken

Metoo – siste etappe på vei til full likestilling?

Norconsult og Akvaplan-niva inngår strategisk samarbeid

Forslag til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 sendt ut på høring

Sikrer drikkevannsforsyningen

Vil gjøre det enklere å bygge ekomnett

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

I dag: har produsert Mapress pressfitting nummer en milliard

– Vegvesenet og Skanska har ikke bare latt det bli med praten om å samarbeide

Svikt i bruforvaltningen skal rettes opp

Fikk studentpris for oppgave om flomvern

Selvbygget maskin skaper nye verdier

Bilistene ønsker mindre monotone tunneler ved bruk av farger og belysning

Holtet base og Grefsen verksted – en del av Fremtidens byreise

Vegvesenet søker løsninger ingen har sett før

Sweco har vunnet flomsikringsoppdrag i Vossovassdraget

Sporveien velger CAF som ny trikkeleverandør

Ønsker prøveprosjekt for elektrisk veg

Kassene som gir grønn bygate

Etter planen i Stavanger

Brynseng stasjon skal fornyes

Skal vurdere hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles

Norges tunneler er blant de sikreste

Støyskjerming permanent og midlertidig

Norsk storeslem i internasjonal ingeniørkonkurranse

Bompenger er et nødvendig onde

Spektakulært spetakkel på Gjøvikbanen

Skredanalyse: Mer vei vil regne bort

NRC Group Norge bygger gjestebrygge for Svelvik kommune

Asfalt er blitt stadig grønnere

Vil bygge bedre sikkerhetskultur

Spennende bruprosjekt starter i 2019

Prosjektet og integrert samhandling er viktigst

Tunnelgjennomslag mot Oslo på Follobanen

Skreddersydd Beredskapstog

Skal utføre tunnelsikringsarbeid på Lovön i Stockholm

Jernbaneoppgjør på Jernbaneforum 8.mars

Bompengeinntektene fortsetter å øke tross elbilfritak

En helt ny måte å reise på

En grønnere grevling i tunnelen

HMS i anleggsnæringen – Arbeidstilsynets prioriteringer

Vinner stor jernbanekontrakt i Sverige

20 % rimeligere – 20 min. raskere

Derfor er 70 prosent av vegprosjekt ulønnsomme

Tunnelnett skal løse trafikkproblemene

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Utvikler åpenBIM i samarbeid med leverandørene

Verdens første fossilfrie tunnelprosjekt vant miljøpris

Til kamp mot overflatevannet

Betongtavle-finalister med stor samfunnsnytte

– Seriøse aktører tjener på Vegvesenets «karakterbok»

Anbefaler trinnvis utbygging av Alnabruterminalen

Urd førte til at nesten 200 000 mistet strømmen

Satser 450 millioner kroner på å utvikle smarte veger

Globale ambisjoner på Nord-Vestlandet

Fare for ny flomtopp

E105 blir «Blålysveg»

Norge kan få verdens første flytende hengebro

Ønsker å heve kompetansen i bransjen

Erna Solberg til arrangement om smarte byer

Viktig milepæl for ny E39

Status etter et år med rushavgift i Bergen

Innspill til jernbanens handlingsprogram: Smartere utbygging og kunden først

– Et positivt jernbanebudsjett

Kjempet mot store snømengder

– Hold avstand til Glomma nedenfor Hanestad