Select Language
 • Afrikaans
 • Albanian
 • Arabic
 • Armenian
 • Azerbaijani
 • Basque
 • Belarusian
 • Bengali
 • Bulgarian
 • Catalan
 • Cebuano
 • Chichewa
 • Chinese (Simplified)
 • Chinese (Traditional)
 • Corsican
 • Croatian
 • Czech
 • Danish
 • Dutch
 • English
 • Esperanto
 • Estonian
 • Tamil
 • Finnish
 • French
 • Galician
 • Georgian
 • German
 • Greek
 • Gujarati
 • Haitian Creole
 • Hausa
 • Hawaii
 • Hebrew
 • Hindi
 • Hmong
 • Hungarian
 • Icelandic
 • Indonesian
 • Irish
 • Italian
 • Japanese
 • Javanese
 • Kannada
 • Kazakh
 • Khmer
 • Korean
 • Kurdish (Kurmanji)
 • Kyrgyz
 • Lao
 • Latin
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Luxembourgish
 • Macedonian
 • Malagasy
 • Malay
 • Malayalam
 • Maltese
 • Maori
 • Marathi
 • Mongolian
 • Myanmar (Burmese)
 • Nepali
 • Norwegian
 • Pashto
 • Persian
 • Polish
 • Portuguese
 • Romanian
 • Russian
 • Samoan
 • Scots Gaelic
 • Serbian
 • Sesotho
 • Shona
 • Sindhi
 • Sinhala
 • Slovak
 • Slovenian
 • Somali
 • Spanish
 • Sudanese
 • Swahili
 • Swedish
 • Tajik
 • Telugu
 • Thai
 • Turkish
 • Ukrainian
 • Urdu
 • Uzbek
 • Vietnamese
 • Welsh
 • Xhosa
 • Yiddish
 • Yoruba
 • Zulu
Meny
AF Gruppen og Nye Veier åpner E18 Tvedestrand – Arendal tre måneder tidligere enn planlagt Foto: AF Gruppen

Emner
Veg


Tekst
Ole Peter Galaasen

Publisert
10.July.2019

AF Gruppen og Nye Veier åpner E18 Tvedestrand – Arendal tre måneder tidligere enn planlagt

AF Gruppen er snart ferdig med 23 kilometer med firefelts motorvei, et tjuetalls bruer og fire tunneler mellom Tvedestrand og Arendal. Det er sprengt bort og flyttet åtte millioner faste kubikkmeter med fjell og det er tatt ut tre millioner kubikkmeter med løsmasse. Nå åpnes snart veistrekningen, hele tre måneder tidligere enn prosjektert.

– Grunnen til den raske gjennomføringen er sammensatt. Noe av grunnen er at AF mobiliserte kraftig og tidlig i prosjektet, med blant annet store utstyrspakker for tung sprengning og masseflytting på flere fronter i den lange traseen på 22 km. Grunnet god fremdrift så vi sommeren og høsten 2018 at vi, sammen med Nye Veier, kunne gjøre ytterligere noen tiltak for å fremskynde planlagt trafikkåpning, sier Erik Frogner, Prosjektleder i AF Gruppen.

– Den økte samfunnsnytten ved å flytte trafikken fra eksisterende trafikkfarlig vei over på den nye trafikksikre E18 før ferietrafikken var også en drivkraft. Samtidig var det en forutsetning at tidligere åpning ikke skulle redusere sikkerhetsnivået for selve anleggsarbeidet. Per nå ligger vi an til å nå målet om å flytte åpningsdato fra 15.10 til 02.07, men vi har fortsatt en hektisk oppløpsside igjen, sier han.

AF Gruppen, som har hatt totalentreprisen, har jobbet sammen med Kruse Smith på bruarbeidene, Otera Infra på det elektrotekniske og NCC Industry på asfalteringsarbeidet. På prosjektet benyttes blant annet den største hjullasteren og den største bulldoseren som er brukt på norske veiprosjekter. Kontraktssummen mellom AF og Nye Veier er på 3,2 milliarder.

– Kontrakten inkluderer mekanismer for å regulere kontraktssummen for endringer, tillegg, lønns- og prisstigning og annet, slik at endelig kostnad ikke er klarlagt nå, sier han.

Stort og komplisert prosjekt

Frogner forteller at størrelsen på prosjektet og den relativt korte prosjekttiden har vært en utfordring.

Foto: AF Gruppen

– Et så stort og komplisert prosjekt som både skal prosjekteres og bygges på såpass kort tid vil alltid ha utfordringer i seg. Dette knyttes til tekniske løsninger, grunnforhold og annet. En annen utfordring er intensiteten i prosjektet, hvor prosjektet over lang tid har involvert omtrent 800 personer og over 200 maskiner, sier han og tilføyer:

– En utfordring prosjektet har høstet erfaring fra er omfanget av saksbehandling knyttet til reguleringsprosesser parallelt med prosjektering og bygging.

Innovative løsninger

Frogner forteller videre at veistrekning har flere innovative løsninger.

– Prosjektet som bygges er et moderne veianlegg som bygges i tråd med gjeldende «state of the art» håndbøker og teknologi. Av noen innovative elementer kan jeg nevne at tunnelene er bygget med rette vegger i stedet for det runde standardtverrsnittet, det er bygget enkelte tekniske bygg av spesialmaterialet Foamrox, enkelte bruer er bygget med prefabrikerte brubjelker, og belysningen i dagsonene er i LED-teknologi, sier han.

Foto: AF Gruppen

For å sørge for effektiv gjennomføring har prosjektet benyttet flere digitale prosjektstyringsverktøy.

– Prosjektet har i stor grad benyttet seg av modellbasert prosjektering og tradisjonelle tegninger har i begrenset grad vært benyttet. For øvrig er det i stor grad benyttet digitale løsninger, maskinstyring og relatert teknologi, sier Frogner.

Planlegger allerede ny veistrekning for Nye Veier

Nå ser Frogner og AF Gruppen frem til å ta fatt på neste oppdrag for Nye Veier.

– AF Gruppen har vært så heldig å vinne nok et stort veiprosjekt i totalentreprise for Nye Veier: E39 Kristiansand vest-Mandal øst, med en kontraktssum på 4,7 milliarder. Den kompetansen og kapasiteten som AF har bygget opp og utviklet i E18 Tvedestrand – Arendal sammen med kunden, og sentrale samarbeidspartnere som Norconsult, Kruse Smith og Otera Infra vil dermed kunne videreføres på en unik måte til E39-prosjektet, avslutter Frogner.

Les Også

NoIS leverer skytjeneste for styring av prosjektøkonomi til Vegvesenet

Denne uken signerte Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) avtale med Statens vegvesen om leveranse av skytjenesteløsning for styring av prosjektøkonomi. Løsningen skal sikre god kontroll over kostnadene i gjennomføringen av vegprosjekter hos Vegvesenet.

Les Også

Strengere krav til overvannshåndtering og rensing av vegvann

Håndbok N200 er den grunnleggende tekniske standarden for vegbygging i Norge, og er rettet mot alle som planlegger, dimensjonerer og bygger veger. I den reviderte versjonen publisert i 2018 stilles det strengere krav til overvannshåndtering.

På Forsiden Nå

Kommunalt vedlikeholdsetterslep på 1450 millliarder kroner

Rådgivende Ingeniørers Forening nyeste rapportserie «State of the Nation 2019» sender et varsku til politikerne før kommune- og fylkestingsvalget i september. Rapportene som ser på tilstanden til norsk kommunal og fylkeskommunal infrastruktur avdekker et vedlikeholdsetterslep på hele 1.450 milliarder kroner. Det tilsvarer rundt 260.000 kroner per innbygger.

På Forsiden Nå

Arrangerer byfrokost om sikkerhet og byutvikling

I skjæringspunktet mellom strenge sikkerhetskrav og høye krav til godt byliv, oppstår nye byutviklingsparadokser i hovedstaden vår. 18.september inviterer COWI og NOSIF til frokostseminar om hvorvidt – og hvordan – sikkerhet og god byutvikling lar seg forene.

På Forsiden Nå

Nytt pukkverk i Re utfordrer markedet i Vestfold

Tirsdag forrige uke sto Feiring Bruks datterselskap Feiring Vestfold sitt nye pukkverk klart i Re i Vestfold. Anlegget er Feirings første steg i en langsiktig plan om å betjene Vestfold med kortreiste materialer.

På Forsiden Nå

NoIS leverer skytjeneste for styring av prosjektøkonomi til Vegvesenet

Denne uken signerte Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) avtale med Statens vegvesen om leveranse av skytjenesteløsning for styring av prosjektøkonomi. Løsningen skal sikre god kontroll over kostnadene i gjennomføringen av vegprosjekter hos Vegvesenet.

På Forsiden Nå

Billigere vei i vellinga

Bort med veikryss, og kortere bruer og tunneler. Nye veier AS bygger både billigere og mer samfunnsøkonomisk enn hva vi gjorde før, mener utbyggingsjef Lars Bjørgård.